Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az alábbi videóban bemutatásra kerül, hogy a KRÉTA rendszerek e-Ellenőrző (Tanulói) felületén hol és hogyan nyílik lehetőség elérni a Közlekedő kisokos KRÉTA e-Learning kurzus.


Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=xv0eh0k-BKI
height360