Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) felületen a Tanulói teendők bemutatása elfelejtett jelszó esetén.


Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=TvrfsvYgqlI
height320