Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) DKT - Digitális Kollaborációs Tér Tanulói felületét bemutató videó Áron és Emma segítségével.

Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=A0QRH786koA
height360