Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) DKT (Digitális Kollaborációs Tér) moduljának tanulói felületének bemutatása. A videóban a DKT elérését, valamint az alapbeállításokat tekinthetik meg a tanulók.

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=Z8ufO25xdDI