Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Jelentkezési Modul felületét bemutató videó. A videóban bemutatásra került a KRÉTA eJelentkezés admin felülete, az egyes menüpontok, és az azokban elérhető funkciók.

Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=I6-PGcWrOHE
height360