Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) DKT (Digitális Kollaborációs Tér) moduljának Tanári felületének bemutatása. A videóban a pedagógusok a Digitális digitális Tanári értekezlet lehetőségét tekinthetik meg. Bemutatásra kerül, hogy hogyan valósítható meg Digitális digitális formában például egy Tantestületitantestületi-, Munkaközösségimunkaközösségi- vagy Osztályozó osztályozó értekezlet a DKT rendszerben, a Cisco Webex segítségével.

Widget Connector
width640
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=C8liU19jYjo
height360