Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Image Modified

Livesearch
spaceKeyMER
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

A KRÉTA Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer (MER) bemutatása

A Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer (továbbiakban MER) egy több forrásból adatot gyűjtő rendszer, országos lefedettségű adatokat feldolgozó informatikai rendszer, melynek fő célja a magyarországi munkaerőpiaci igények előrejelzése szakképzettséget igénylő foglalkozásokra vonatkozóan, valamint a szakmai oktatással, a felnőttképzéssel és egyéb képzéssel kapcsolatos döntések megalapozása céljából.

A rendszer a hazai munkaerőpiaci keresleti oldalán az államigazgatási és a vállalati, szakképesítést igénylő munkaerőkeresletet elemzi. Kínálati oldalon a munkaerőpiacon jelenlévők, az oda képzésből, oktatásból bekerülők, a munkát keresők, illetve a munkaerőpiacról kilépők adatait dolgozza fel.

Gyakran Ismételt Kérdések

Ha kérdése van a MER rendszerről, kérjük először olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdések oldalunkon szereplő kérdéseket és válaszokat!

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=jAmt1RB21SY

A Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer (MER) jogszabályi háttere 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21/B. §-a rendelkezik a MER létrehozásáról és működtetéséről. A MER egy olyan előrejelző és elemző rendszer, amely összerendeli a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának információit, és ezáltal képes a valós munkaerőpiaci igények meghatározására és ezen igényeknek megfelelő képzési, kibocsátási követelmények definiálására, adatalapon támogatva ezzel a szakpolitikai döntéshozatalt. A MER üzemeltetője a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), az adatfeltöltésre szolgáló felületet az eKréta Informatikai Zrt. biztosítja.

A MER-be történő részletes adatszolgáltatási szabályokról a 2021. december 8-án kihirdetett, az egyes kormányrendeleteknek a felnőttképzéssel összefüggő módosításáról a 688/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet rendelkezik. A szabályozás részeként 2021. december 9-ei hatályba lépéssel módosításra került a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet).

A Kormányrendeletben meghatározásra kerültek azok az adatkörök, amelyeket a Kormányrendelet szerinti kölcsönbeadóknak, valamint a magán-munkaközvetítőknek a MER-be negyedéves gyakorisággal szolgáltatniuk szükséges.

A Kormányrendelet új 14/A. § (1) bekezdése alapján a kölcsönbeadó, valamint a magán-munkaközvetítő tevékenységéről negyedévente, a tárgyi negyedévet követő hónap utolsó napjáig telephelyenként adatot szolgáltat a munkaerőpiaci előrejelző rendszerbe az NSZFH által működtetett felületen, egyénsoros, anonimizált formában, a következő adattartalommal:

 1. a kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, illetve az eredményesen közvetített foglalkoztatottak
  1. munkakörének megnevezése és annak a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere szerinti négy számjegyű kódja;
  2. munkavégzésének helye
 2. kölcsönbevevőnek, illetve a közvetített munkavállalót foglalkoztató vállalkozásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerinti besorolása.

A Kormányrendelet 14. § (2) bekezdése alapján a magán-munkaközvetítőnek a fentieken túl a tárgyi negyedévben közzétett hirdetések anonimizált, teljes szövegét is át kell adnia elektronikus, szerkeszthető formában az NSZFH által működtetett felületen való feltöltéssel.

A leírtak szerint tehát a következő adatkörök szolgáltatása válik negyedéves gyakorisággal kötelezővé:

 • állás megnevezése;
 • hirdetés (teljes) szövege;
 • a munkaerőt kereső vállalkozás mérete (mikrovállalat, kisvállalat, középvállalat, nagyvállalat);
 • munkavégzés helyének megyéje;
 • az állás megnevezésének (4 számjegyű) FEOR kódja.

A Kormányrendeletben meghatározottak szerint az alábbi online felületen szükséges feltölteni: https://mer.e-kreta.hu/