Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Keresztféléves osztályok kezelésével kapcsolatban jelenleg a rendszerben mind a két, "normál" tanévben történő szerepeltetéssel oldható meg a teljes dokumentáció.

Januárban, a "normál" tanév félévekor (és a keresztfélév indulásakor) az alábbiak szerint kell indítani a beállításokat, keresztféléves osztályok kezelését:

 • a tanév második félévében létre kell hozni a keresztféléves osztályokat, és abba besorolni a tanulókat a keresztfélév zárási dátumával, megfelelő záradékkal, a tanulók besorolás/átsorolása felületen
 • megvalósítható a művelet a Tanulók besorolása menüpont "Tanulók áthelyezése" funkciójával vagy a "Kiiratkoztatás"+"Visszairatkoztatás" funkciókkal is, a csoportokból kisorolás tekintetében van különbség a két folyamat között
  • a két folyamat közötti különbség:
   • az első verzióban 1 lépésben végezhető, míg másodikban 2 lépésben a művelet
   • az első verzióban a nem osztálybontott csoportokból nem történik meg a tanulók kiléptetése automatikusan (így azt manuálisan el kel végezni), míg második verzióban igen (testreszabás beállítástól függően)
 • fontos, hogy a szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban ne használjanak azonos keresztféléves osztály elnevezést, azaz külön osztályba kell a külön osztályba járó tanulókat sorolni, különben a dokumentumgenerálások során a két különböző osztály adatait/tanulóit a rendszer egyben jeleníti meg
 • új TTF és órarend készítése szükséges, a Tanmenetek feltöltésével egyetemben
 • a keresztféléves osztályok esetében kérjük, hogy ne jelöljék be a végzős évfolyamot, ebben ez esetben nem fognak eltűnni a tanórák május 5.-e után
 • a jelenlegi verzióban csak hagyományos osztálynaplókat lehet előállítani, tehát a keresztféléves osztályok zárásakor 2 osztálynaplóban fognak szerepelni a normál tanévek szerint a tanulók adatai/értékei
 • amennyiben mégis, az osztály zárását követően az órarendi órákat a rendszer nem törli, akkor az admin felület e_napló/Tanári vagy osztály órák/megfelelő kiválasztása esetén a tanóra törlése adott naptól funkcióval a tanév végéig törlésre kerülhetnek a már nem szükséges tanórák
 • a tanulókkal kapcsolatos sorszámoknál manuális beviteli lehetőség van a rendszerben, így mind a két tanévben szereplő, keresztféléves tanulóknál azonos Törzslap/Beírásinapló számokat tudnak alkalmazni 
 • a keresztféléves osztályok léptetése tanév végén (keresztféléves oktatás félidejében) azonos módon történik mint a többi osztály esetében az év végi léptetés, csak arra kell ügyelni, hogy mindkét tanévben jelezni kell a keresztfélévet az osztályoknál

Szeptemberben, a "normál" tanév kezdetekor (és a keresztfélév 2. félévében) az alábbiak szerint kell indítani a beállításokat, keresztféléves osztályok kezelését:

 • a Nyilvántartások/Osztályok/Osztály megnyitása felületen jelölhető, hogy mikor legyen az "Osztálynapló lezárás dátuma", hogy utána ne legyen az szerkeszthető
 • az osztály tulajdonságai felületen az osztály keresztféléves jelölőnégyzettel történő jelölése csak a központi riportokban való különválasztást szolgálja, jelenleg külön tulajdonságokkal nem ruházza fel az osztályt
 • mivel a Kréta rendszerben jelenleg a tanéves megjelenítésre és nyilvántartásra van csak lehetőség, a mulasztások kezelésénél is csak az adott tanévre eső keresztfélévi adatok jelennek meg
 • a rendszerben a félévi és év végi jegyek rögzítésének dátuma, mint a többi értékelésnél csak a jelen és a múlt lehet
 • azonban mivel külön értékelés típusok és külön oszlopban is jelennek meg a felületen és a dokumentumokban, van rá lehetőségük, hogy év végi osztályzatként rögzítsék a keresztféléves osztályok félévkor kiosztandó év végi jegyeit, valamint félévi osztályzatként a júniusi tanév végi jegyeket
 • ezt követően a generált dokumentumokban az év végi/félévi dokumentumok generálásakor a megfelelő mezők lesznek kitöltve