Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Keresztféléves osztályok kezelésével kapcsolatban jelenleg a rendszerben mind a két, "normál" tanévben történő szerepeltetéssel oldható meg a teljes dokumentáció, azaz két osztálynaplója keletkezik egy két féléves képzésnek.

Januárban, a "normál" tanév félévekor (és a keresztfélév indulásakor/váltásakor/befejezésekor) az alábbiak szerint kell eljárni a keresztféléves osztályok esetén:

 • Kifutó keresztféléves osztályok zárása megegyezik a sima osztályok zárásával
 • Új keresztféléves osztály indítása vagy Következő évfolyamba lépő keresztféléves osztály kezelése
  • a tanév második félévében létre kell hozni a keresztféléves osztályokat, és abba besorolni a tanulókat a keresztfélév indulási dátumával, a tanulók besorolás/átsorolása felületen
  • megvalósítható a művelet a Tanulók besorolása menüpont "Tanulók besorolása osztályokba" (új osztály indítása esetén), "Tanulók áthelyezése" vagy a "Kiiratkoztatás"+"Visszairatkoztatás" (továbblépő osztályok esetén) funkciókkal is,
   • a továbblépő osztályok esetén a csoportokból kisorolás tekintetében van különbség a két folyamat között
    • a "Tanulók áthelyezése" esetén a nem osztálybontott csoportokból nem történik meg a tanulók kiléptetése automatikusan, ha a Testreszabás beállításban (Tanulók osztályok közötti átsorolása esetén az összes csoportból való kiléptetését is automatikusan elvégezze a program) ez nincs beállítva, így azt manuálisan el kell végezni
    • a "Kiiratkoztatás"+"Visszairatkoztatás" esetén a csoportokból mindneképpen megtörténik a kisorolás
 • fontos, hogy a szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban ne használjanak azonos keresztféléves osztály elnevezést, azaz külön osztályba kell a külön osztályba járó tanulókat sorolni, különben a dokumentumgenerálások során a több különböző osztály adatait/tanulóit a rendszer egyben jeleníti meg (az alábbi hibás megoldást bemutató példa esetén egy tanévben 3x szerepelne azonos osztálymegnevezés, így a 3 osztály tanulóit a rendszer egy osztályként kezelné):

2019/20

ősz

2019/2020

tavasz


pédák a megkülönböztetésre
3/11. p esti
végzett az osztály3/11. p esti (2019)
2/10. p esti3/11. p estitovább lépő osztály3/11. p esti (2020)

3/11. p estiújonnan indított osztály3/11. p esti (2020 2.)


 • új TTF és órarend készítése szükséges, a Tanmenetek feltöltésével egyetemben
 • a keresztféléves osztályok esetében kérjük, hogy ne jelöljék be a végzős évfolyamot, ebben ez esetben nem fognak eltűnni a tanórák május 5.-e után
 • a csak hagyományos osztálynaplókat lehet előállítani, tehát a keresztféléves osztályok zárásakor 2 osztálynaplóban fognak szerepelni a normál tanévek szerint a tanulók adatai/értékei
 • amennyiben mégis, az osztály zárását követően az órarendi órákat a rendszer nem törli (mert egyedileg kerültek felvitelre), akkor az admin felület e-Napló / Tanári vagy osztály órák/megfelelő kiválasztása esetén a tanóra törlése adott naptól funkcióval a tanév végéig törlésre kerülhetnek a már nem szükséges tanórák
 • a tanulókkal kapcsolatos sorszámoknál manuális beviteli lehetőség van a rendszerben, így mind a két tanévben szereplő, keresztféléves tanulóknál azonos Törzslap- / Napló- / Beírásinapló számokat tudnak alkalmazni 
 • a tanulóknak Év végi értékeléseket szükséges rögzíteni, így a generálható Statisztikákban és a Törzslap- / Év végi értesítő- / Osztálynapló dokumentumokban az év végi rovatok kerülnek kitöltésre (a rendszerben a félévi és év végi jegyek rögzítésének dátuma, mint a többi értékelésnél, csak a jelen és a múlt lehet, így van rá lehetőségük, hogy év végi osztályzatként rögzítsék a keresztféléves osztályok félévkor kiosztandó év végi jegyeit, valamint félévi osztályzatként a júniusi tanév végi jegyeket)
 • azok a tanulók, akik a keresztfélév év végén (januárban) javító/pótló vizsgára kerültek utasításra, azonban még nem zajlott le a javító/pótló vizsga az új keresztfélév indulásáig, az intézménynek van lehetősége a tanulót továbbléptetni a következő évfolyamú osztályába a többiekkel együtt, és sikertelen javító/pótló vizsga esetén pedig a "Téves besorolások javítás" funkcióval előző évfolymú osztályba helyezhető át/vissza


Szeptemberben, a "normál" tanév kezdetekor (és a keresztfélév 2. félévében) az alábbiak szerint kell indítani a beállításokat, keresztféléves osztályok kezelését:

 • a Nyilvántartások/Osztályok/Osztály megnyitása felületen jelölhető, hogy mikor legyen az "Osztálynapló lezárás dátuma", hogy utána ne legyen az szerkeszthető
 • az osztály tulajdonságai felületen az osztály keresztféléves jelölőnégyzettel történő jelölése csak a központi riportokban való különválasztást szolgálja, egyéb külön tulajdonságokkal nem ruházza fel az osztályt
 • mivel a KRÉTA rendszerben tanéves megjelenítésre és nyilvántartásra van csak lehetőség, a mulasztások kezelésénél is csak az adott tanévre eső keresztfélévi adatok jelennek meg
 • a tanulóknak Félévi értékeléseket szükséges rögzíteni júniusban, így a generálható Statisztikákban és a Törzslap- / Félévi értesítő- / Osztálynapló dokumentumokban a félévi rovatok kerülnek kitöltésre (a rendszerben a félévi és év végi jegyek rögzítésének dátuma, mint a többi értékelésnél, csak a jelen és a múlt lehet, így van rá lehetőségük, hogy év végi osztályzatként rögzítsék a keresztféléves osztályok félévkor kiosztandó év végi jegyeit, valamint félévi osztályzatként a júniusi tanév végi jegyeket)
 • a keresztféléves osztályok léptetése tanév végén (keresztféléves oktatás félidejében) azonos módon történik mint a többi osztály esetében az év végi léptetés, csak arra kell ügyelni, hogy mindkét tanévben jelezni kell a keresztfélévet az osztályoknál
 • fontos, hogy a szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban ne használjanak azonos keresztféléves osztály elnevezést, azaz külön osztályba kell a külön osztályba járó tanulókat sorolni, különben a dokumentumgenerálások során a több különböző osztály adatait/tanulóit a rendszer egyben jeleníti meg (az alábbi hibás megoldást bemutató példa esetén egy tanévben 3x szerepelne azonos osztálymegnevezés, így a 3 osztály tanulóit a rendszer egy osztályként kezelné):

2019/20

ősz

2019/2020

tavasz


pédák a megkülönböztetésre
3/11. p esti
végzett az osztály3/11. p esti (2019)
2/10. p esti3/11. p estitovább lépő osztály3/11. p esti (2020)

3/11. p estiújonnan indított osztály3/11. p esti (2020 2.)


Féléves képzések

Természetesen féléves képzések esetén mindig az Év végi értékeléseket szükséges megadni, hiszen így lesz számukra az adott tanévűk (tanítási félév) végén megfelelő dokumentáció.