Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A jogosultsági rendszer leírása

A KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodulban az alábbi szerepköröket különböztetjük meg:


 Tanár/Pedagógus jogosultsági szint
 • Tanár – megtekintheti a saját magára vonatkozó indikátorokat grafikus formában megjelenítve, vizsgálhatja a tanulmányi átlageredmények és mulasztások változásait

A KRÉTA rendszerben található intézményekhez egy vagy több intézményi alkalmazott kerül rögzítésre, akik közül a FÓKUSZ jogosultsággal rendelkező felhasználók elérik a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodult. A Tanár szerepkörrel a saját pedagógusi adatai érhetők el a felhasználó számára.

Az intézmény alkalmazottait, illetve a hozzájuk tartozó bejelentkezési adatokat (felhasználónév, kezdeti jelszó) a KRÉTA rendszer felületén keresztül KRÉTA Adminisztrátor szerepkörű felhasználók kezelik. KRÉTA Adminisztrátorok osztják ki a FÓKUSZ jogot is.


 A jogosultsági szinthet tartozó menüszerkezeti összefoglaló
 Bejelentkezés - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

Intézményi KRÉTA felhasználóként a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul eléréséhez az Intézményi KRÉTA Rendszerbe szükséges a felhasználónak bejelentkeznie. Amennyiben az Intézményi KRÉTA Rendszerben rendelkezik a felhasználó az adminisztrátor által kiosztott FÓKUSZ jogosultsággal (vagy korábbi jogosultságaival elérheti a felületet), a felső menüsorban megjelenik számára a KRÉTA FÓKUSZ menüpont.A menüpontot megnyitva a rendszer automatikusan átjelentkezteti a felhasználót a saját jogosultsági szintjének megfelelő FÓKUSZ Kezdőlap felületre. Kezdőlap - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

A KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul általános bemutatása.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Intézmények - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

Az adott intézmény jelenik meg a listában. Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait. Intézmény menüpont - Áttekintés

A felületen megjelenő, úgynevezett Heat Map segítségével az intézményről átfogó, áttekintő kép alakítható ki, mely részletei a felületen, illetve a további almenükben részegységekre bontva is megvizsgálhatóak.

 • Tanuló létszám: Az adott intézményben tanuló diákok összlétszáma.
 • Intézmény tanulói átlaga: Az adott intézményben tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye, intézményi szinten.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott intézményben azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.
 Intézmény menüpont - Értékelés


Az Intézmény tanulóinak érétkeléseivel kapcsolatos áttekintő kimutatások találhatóak a felületen.


 Intézményi osztályzatok %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja, hogy az adott intézményben milyen megoszlásban alkalmazzák az egyes értékelési módokat. Intézmény tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézmény tanulmányi átlagát. Osztályzatok beírása

Megmutatja, hogy az intézményben átlagosan mennyi idő alatt írták be az osztályzatokat. Intézmény értékelési módszertan %-os megoszlása

Tortadiagrammon megmutatja, hogy az adott intézményben milyen megoszlásban alkalmazzák az egyes értékelési módokat. Intézményi tanulmányi átlagok értékelési módszertan bontásban

Megmutatja, hogy az adott intézményben az egyes értékelési módok milyen átlagokkal vannak jelen. Intézmény menüpont - Mulasztás

 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Igazolatandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolásra váró mulasztásainak átlagát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolt mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolatlan mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolásra váró mulasztások átlagának időbeli változásait. Intézmény menüpont - Trendek


A Trend diagrammokon az egyes értékek időbeli változásai követhetőek nyomon, az egyes kiugrások jól megfigyelhetőek, az okok kereshetővé, elemezhetővé válnak.


 Intézmény tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Intézmény tanulmányi átlagának időbeli változásait. Bukásra álló tanulók és tantárgyi bukások száma

Megmutatja az adott intézményben a Bukásra álló tanulók és tantárgyi bukások számának időbeli változásait. Tantárgyi bukás átlag

Megmutatja az adott intézményben a Tantárgyi bukás átlagának időbeli változásait. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolt mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolatlan mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolásra váró mulasztások átlagának időbeli változásait. Intézmény menüpont - Félév


 Intézmény félévi tanulmányi átlag

Megmutatja, hogy az adott intézményben mennyi a félévi tanulmányi átlag. Intézmény félévi tantárgyi átlag

Megmutatja az adott intézményben tanított összes tantárgyban az előző félévben kiosztott értékelések alapján számított félévi intézményi tantárgyi átlagot. Intézmény félévi bukás arány

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok félévi bukási arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Félévi osztályzatok %-os megoszlása

Megmutatja az adott intézmény félévi osztályzatainak %-os megoszlását. Intézmény menüpont - Év vége


 Intézmény év végi tanulmányi átlag

Megmutatja, hogy az adott intézményben mennyi az év végi tanulmányi átlag. Intézmény év végi tantárgyi átlag

Megmutatja az adott intézményben tanított összes tantárgyban az adott tanévben kiosztott értékelések alapján számított év végi intézményi tantárgyi átlagot. Intézmény év végi bukás arány

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok év végi bukási arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Év végi osztályzatok %-os megoszlása

Megmutatja az adott intézmény év végi osztályzatainak %-os megoszlását. Intézmény menüpont - Évfolyamok


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Évfolyamok tanulói bukás adatai

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók számát évfolyamonkénti bontásban, aktuális (évközi értékelések alapján bukásra álló diákok száma), félévi bukás (félévkor megbukott diákok száma) és év végi bukás (év végén megbukott diákok száma) adatok alapján. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok létszám adatait évfolyamonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Évfolyamok mulasztási adatai (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő évfolyamok adatait igazolt, igazolatlan és igazolásra váró státuszokban. Intézmény menüpont - Osztályok

Nem érhető el a felhasználó számára.

 Intézmény menüpont - Tantárgyak

Megmutatja az adott intézmény tantárgyi átlagait összesítve és csoportosítva is, úgy, mint közismereti, gyakorlati, szakmai, szakmai elmélet és szakmai gyakorlat.


 Tantárgyak részletezései

A KRÉTA rendszerben beállított tulajdonságok alapján, a grafikon fejlécében válthatóak az egyes tantárgycsoportok, vagy a grafikon fejlécében található csúszka segítségével az egyszerre megjelenő tárgyak mennyisége szűkíthető, és a csúszkát elmozgatva a teljes lista átnézhető nagyobb formátumban.  Intézmény menüpont - ESL


 Tanulólétszám változása havi bontásban

Megmutatja az adott intézmény tanulói létszámait és annak változásait havi bontásban. Az intézményben az ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott intézményben ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott intézmény tanulóinak összlétszámához képest. ESL veszélyeztetett tanulók száma és aránya

Megmutatja, hogy az adott intézmény összlétszámához képest az ESL veszélyeztetett tanulók mekkora hányadot tesznek ki. Tanulmányi átlag

Megmutatja az adott intézmény tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott intézményben hány tanuló áll bukásra valamely tantárgy(ak)ból, valamint arányukat az adott intézmény összlétszámához viszonyítva.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Évfolyamok - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

Adott intézményhez tartozó évfolyamok listája. Rákattintva valamelyik évfolyamra megtekinthetők annak részletes adatai.

A fejlécben van lehetőség az intézmény évfolyamai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.


Az évfolyamok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat.


 Évfolyamok - Áttekintés

Az áttekintés megmutatja az adott évfolyam adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok.


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Tantárgyi bukás átlagos értéke

Megmutatja az adott évfolyamokon a Tantárgyi bukás átlagos értékét. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott évfolyamon bukásra álló tanulók arányát. Évfolyamok - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát évfolyamonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Évfolyamok - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Évfolyam igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.

|


 Évfolyam igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyamok - Trendek


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott évfolyamra járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Évfolyam tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Évfolyam tanuló létszám (fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Évfolyam mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.


|


 Évfolyamok - Félév


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az évfolyamokra járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi azámát  %-os arányát évfolyamonkénti bontásban. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát évfolyamonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Évfolyamok - Év vége


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az évfolyamokra járó tanuló diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók év végi %-os arányát évfolyamonkénti bontásban. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát évfolyamonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban.

Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Osztályok - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

Nem érhető el a felhasználó számára.


Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Tanárok - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

Adott intézményhez tartozó tanárok listája. A menüponton keresztül, akár a legördíthető listából kiválasztható. Rákattintva saját magunkra megtekinthetők saját adataink.A tanárok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat.


 Tanárok menüpont - Áttekintés


Minden egyes Pedagógus személyes felülete az úgynevezett Pedagógus Heat Map grafikus megjelenítéssel indul.

A diagramm lényege, hogy az egyes, a FÓKUSZ Monitoring Rendszerben kiértékelésre kerülő indikátorok különféle súlyszámokkal megjelennek a kiértékelések között, és a többféle módszertani számítás eredményeképpen a különféle indikátorok más-más méretet képviselnek a felületen, illetve más-más szinezettséggel jelennek meg.

A kék színezettségű indikátorok vizsgálata nem lehetséges az adott Pedagógus vonatkozásában, kiértékelése nem lehetséges.

Bármelyik indikátor fölé vitt egérmutató hatására egy felugró ablakban megjelenik az adott indikátor bővebb kifejtése, magyarázata.


 Tanárok menüpont - Értékelés


 Osztályzatok eloszlása és darabszáma

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések darabszámi megoszlását. Osztályzatok átlaga

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések összesített átlagát. Osztályzatok átlagos száma

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések átlagos tanulónkénti mennyiségét. Pedagógusok osztályzatainak átlaga

Megmutatja az adott Pedagógus által adott értékelések összesített átlagát. Tanárok menüpont - Módszertan


 Pedagógusok osztályzatainak megoszlása értékelési módszertan alapján

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések módszertani megoszlását. Értékelés módszertanok %-os megoszlása

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Tanár tanulmányi átlagok értékelési módszertan bontásban

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések átlagait módszertan bontásban. Osztályzatok beírása (nap)

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések átlagos rögzítési idejét. Tanárok menüpont - Tantárgyak

A felületen ki kell választani, hogy az adott Pedagógus által tanított tantárgyak közül melyiknek az értékeit kívánjuk megjeleníteni a következő diagrammokban.


 Átlag

A diagramm megmutatja, hogy az adott Pedagógus kiválasztott tantárgyát mely osztály(ok)ban, milyen átlaggal értékelte. Értékelés beírása (nap)

A diagramm megmutatja, hogy az adott Pedagógus kiválasztott tantárgyát mely osztály(ok)ban, milyen átlagos beírási nappal értékelte. Osztályzatok megoszlása

A diagramm megmutatja, hogy az adott Pedagógus kiválasztott tantárgyát mely osztály(ok)ban, milyen osztályzatokkal és azok milyen megoszlásával értékelte.

Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 Tanulók - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

Nem érhető el a felhasználó számára.


Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 ESL - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

Nem érhető el a felhasználó számára.


Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 Beállítások - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint


 Paraméterek

Az ESL paraméterek menüponton belül, a fenntartói beállításnak megfelelően intézményi szinten testre szabható, hogy a felületen megjelenő egyes értesítések, grafikonok milyen mértéknél jelenítsék meg a tanulói lemorzsolódás különböző szintjeit. A paraméterek beállítását követően a Mentés gomb segítségével rögzülnek a módosított értékek.


 Intézményi ESL paraméterek

Osztály ESL veszélyeztetett tanulók száma

A paraméter meghatározza, hogy legalább hány darab veszélyeztetett tanuló esetében jelezze a program ESL szinten közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek az osztályt.Intézmény ESL veszélyeztetett tanulók százaléka

A paraméter meghatározza, hogy a veszélyeztetett tanuló esetében a tanulók hány százaléka esetén jelezze a program veszélyeztetettnek az intézményt alacsony, közepes vagy magas veszélyeztetett szinten. Tanuló ESL tanulmányi paraméterek

Tanuló tanulmányi átlag

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló tanulmányi átlaga milyen értéktől számít ESL szinten magasan, közepesen vagy alacsonyan veszélyeztetett tanulónak.Tanuló tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetett, ha több tantárgyból is bukásra áll.Tanuló elméleti tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány elméleti tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek, ha több tantárgyból is bukásra áll.Tanuló gyakorlati tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány gyakorlati tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanuló bukási veszély tantárgyak száma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló ESL szinten számítsa a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek a program, ha legalább a paraméter értéke alapján beállított tantárgyból az átlaga bukáshoz közel áll.Tanuló ESL százalék

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló az ESL pontszámainak átlaga alapján, hány százaléktól jelezze a szoftver ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.
 Tanuló ESL mulasztási paraméterek

Tanulói igazolt hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolt mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanulói igazolatlan hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolatlan mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanulói igazolandó hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolandó mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanulói összes hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány összes mulasztási órától számítsa a program a tanulót ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.


 Megjelenés

Megjelenés


A beállításokat bármikor a felhasználók módosíthatják és menthetik, vagy az alapbeállításokat visszaállítva a kezdő értékeket kapják vissza.


Elérhető beállítások:

Információs sáv beállítása

A kapcsolóval szabályozható az információs sáv megjelenése/eltűnése.


Demo mód

A Demo mód használatával a felület minden érzékeny adat anonimizálásra kerül, azaz a tanulók/osztályok/intézmények elnevezése helyett általános leírások jelennek meg a felületen.

A funkció elérhető a képernyő jobb felső sarkában is.


Üzenet megjelenítési idő

A csúszkával beállítható, hogy az üzenetek mennyi ideig szerepeljenek olvasatlanként, új üzenetként a felületen.


 Kompakt nézet

A kapcsolóval beállítható a megjelenő kapcsolók kinézete, annak megfelelően, hogy milyen eszközön használjuk az ESL rendszert.


A funkció elérhető a képernyő jobb felső sarkában is.


Témák

A felületek megjelenítései, színvilágai gyorsan módosíthatóak az előre definiált értékek alapján.


A funkció elérhető a képernyő jobb felső sarkában is, lenyíló menüben.


 Kinézet

Kinézet

Az egyes felületek egyedi megjelenési beállításainak lehetőségeit érhetik el a felhasználók e menüpontban.


 Témák

Témák


Speciális témák

Egyszerű témák


 Színek

Színek Menü beállítás

 Menü beállításAz egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.


 Ügyfélszolgálat - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

Nem érhető el a felhasználó számára.


Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Tudásbázis - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

A Tudásbázis menüponton keresztül is van lehetőség átnavigálni a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodult segítő felületeire.

A KRÉTA Tudásbázis link a Tudásbázis tér főoldalára vezet.

(https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17765027)

A KRÉTA Videótár link a Videótár főoldalára vezet.

(https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11830718)Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.

 Névjegy - Tanár/Pedagógus jogosultsági szint

A menüpontban elérhető, hogy a Monitoring Rendszermodul adott verziója:
 • milyen API verzió
 • milyen környezeten van
 • mi az Intézmény KRÉTA azonosítója
 • mi a Tanév ID
 • mi a UI verzió
 • mi az alkalmazás neve
 • mi az alkalmazás rövid neve
 • mi az alkalmazás teljes neve
 • mi a User típusa
 • mennyi a tanévben eltelt hónapok száma
 • mi az angular verzió
 • mi az AI felhő megnevezéseAz egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.

 Osztályfőnök jogosultsági szint
 • Osztályfőnök – megtekintheti a saját osztálya tanulóira, illetve az egész osztályra vonatozó indikátorokat grafikus formában megjelenítve, vizsgálhatja a tanulmányi átlageredmények és mulasztások változásait

A KRÉTA rendszerben található intézményekhez egy vagy több intézményi alkalmazott kerül rögzítésre, akik közül a FÓKUSZ jogosultsággal rendelkező felhasználók elérik a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodult. Az Osztályfőnök szerepkörrel a saját osztályának adatai érhetők el a felhasználó számára.

Az intézmény alkalmazottait, illetve a hozzájuk tartozó bejelentkezési adatokat (felhasználónév, kezdeti jelszó) a KRÉTA rendszer felületén keresztül KRÉTA Adminisztrátor szerepkörű felhasználók kezelik. KRÉTA Adminisztrátorok osztják ki a FÓKUSZ jogot is.


 A jogosultsági szinthet tartozó menüszerkezeti összefoglaló
 Bejelentkezés - Osztályfőnök jogosultsági szint

Intézményi KRÉTA felhasználóként a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul eléréséhez az Intézményi KRÉTA Rendszerbe szükséges a felhasználónak bejelentkeznie. Amennyiben az Intézményi KRÉTA Rendszerben rendelkezik a felhasználó az adminisztrátor által kiosztott FÓKUSZ jogosultsággal (vagy korábbi jogosultságaival elérheti a felületet), a felső menüsorban megjelenik számára a KRÉTA FÓKUSZ menüpont.A menüpontot megnyitva a rendszer automatikusan átjelentkezteti a felhasználót a saját jogosultsági szintjének megfelelő FÓKUSZ Kezdőlap felületre. Kezdőlap - Osztályfőnök jogosultsági szint

A KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul általános bemutatása.Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Intézmények - Osztályfőnök jogosultsági szint

Az adott intézmény jelenik meg a listában. Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait. Intézmény menüpont - Áttekintés

A felületen megjelenő, úgynevezett Heat Map segítségével az intézményről átfogó, áttekintő kép alakítható ki, mely részletei a felületen, illetve a további almenükben részegységekre bontva is megvizsgálhatóak.

 • Tanuló létszám: Az adott intézményben tanuló diákok összlétszáma.
 • Intézmény tanulói átlaga: Az adott intézményben tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye, intézményi szinten.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott intézményben azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.
 Intézmény menüpont - Értékelés


Az Intézmény tanulóinak érétkeléseivel kapcsolatos áttekintő kimutatások találhatóak a felületen.


 Intézményi osztályzatok %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja, hogy az adott intézményben milyen megoszlásban alkalmazzák az egyes értékelési módokat. Intézmény tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézmény tanulmányi átlagát. Osztályzatok beírása

Megmutatja, hogy az intézményben átlagosan mennyi idő alatt írták be az osztályzatokat. Intézmény értékelési módszertan %-os megoszlása

Tortadiagrammon megmutatja, hogy az adott intézményben milyen megoszlásban alkalmazzák az egyes értékelési módokat. Intézményi tanulmányi átlagok értékelési módszertan bontásban

Megmutatja, hogy az adott intézményben az egyes értékelési módok milyen átlagokkal vannak jelen. Intézmény menüpont - Mulasztás

 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Igazolatandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolásra váró mulasztásainak átlagát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolt mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolatlan mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolásra váró mulasztások átlagának időbeli változásait. Intézmény menüpont - Trendek


A Trend diagrammokon az egyes értékek időbeli változásai követhetőek nyomon, az egyes kiugrások jól megfigyelhetőek, az okok kereshetővé, elemezhetővé válnak.


 Intézmény tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Intézmény tanulmányi átlagának időbeli változásait. Bukásra álló tanulók és tantárgyi bukások száma

Megmutatja az adott intézményben a Bukásra álló tanulók és tantárgyi bukások számának időbeli változásait. Tantárgyi bukás átlag

Megmutatja az adott intézményben a Tantárgyi bukás átlagának időbeli változásait. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolt mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolatlan mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolásra váró mulasztások átlagának időbeli változásait. Intézmény menüpont - Félév


 Intézmény félévi tanulmányi átlag

Megmutatja, hogy az adott intézményben mennyi a félévi tanulmányi átlag. Intézmény félévi tantárgyi átlag

Megmutatja az adott intézményben tanított összes tantárgyban az előző félévben kiosztott értékelések alapján számított félévi intézményi tantárgyi átlagot. Intézmény félévi bukás arány

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok félévi bukási arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Félévi osztályzatok %-os megoszlása

Megmutatja az adott intézmény félévi osztályzatainak %-os megoszlását. Intézmény menüpont - Év vége


 Intézmény év végi tanulmányi átlag

Megmutatja, hogy az adott intézményben mennyi az év végi tanulmányi átlag. Intézmény év végi tantárgyi átlag

Megmutatja az adott intézményben tanított összes tantárgyban az adott tanévben kiosztott értékelések alapján számított év végi intézményi tantárgyi átlagot. Intézmény év végi bukás arány

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok év végi bukási arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Év végi osztályzatok %-os megoszlása

Megmutatja az adott intézmény év végi osztályzatainak %-os megoszlását. Intézmény menüpont - Évfolyamok


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Évfolyamok tanulói bukás adatai

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók számát évfolyamonkénti bontásban, aktuális (évközi értékelések alapján bukásra álló diákok száma), félévi bukás (félévkor megbukott diákok száma) és év végi bukás (év végén megbukott diákok száma) adatok alapján. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok létszám adatait évfolyamonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Évfolyamok mulasztási adatai (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő évfolyamok adatait igazolt, igazolatlan és igazolásra váró státuszokban. Intézmény menüpont - Osztályok

 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok tanulmányi átlagát. Osztályok tanulói bukás adatai

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok bukásra álló tanulóinak mértékét. Osztályok tanulói létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok létszám adatait. Osztályok mulasztási adatai (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok mulasztási adatait igazolt, igazolatlan és igazolásra váró státuszokban. Intézmény menüpont - Tantárgyak

Megmutatja az adott intézmény tantárgyi átlagait összesítve és csoportosítva is, úgy, mint közismereti, gyakorlati, szakmai, szakmai elmélet és szakmai gyakorlat.


 Tantárgyak részletezései

A KRÉTA rendszerben beállított tulajdonságok alapján, a grafikon fejlécében válthatóak az egyes tantárgycsoportok, vagy a grafikon fejlécében található csúszka segítségével az egyszerre megjelenő tárgyak mennyisége szűkíthető, és a csúszkát elmozgatva a teljes lista átnézhető nagyobb formátumban.  Intézmény menüpont - ESL


 Tanulólétszám változása havi bontásban

Megmutatja az adott intézmény tanulói létszámait és annak változásait havi bontásban. Az intézményben az ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott intézményben ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott intézmény tanulóinak összlétszámához képest. ESL veszélyeztetett tanulók száma és aránya

Megmutatja, hogy az adott intézmény összlétszámához képest az ESL veszélyeztetett tanulók mekkora hányadot tesznek ki. Tanulmányi átlag

Megmutatja az adott intézmény tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott intézményben hány tanuló áll bukásra valamely tantárgy(ak)ból, valamint arányukat az adott intézmény összlétszámához viszonyítva.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Évfolyamok - Osztályfőnök jogosultsági szint

Adott intézményhez tartozó évfolyamok listája. Rákattintva valamelyik évfolyamra megtekinthetők annak részletes adatai.

A fejlécben van lehetőség az intézmény évfolyamai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.


Az évfolyamok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat.


 Évfolyamok - Áttekintés

Az áttekintés megmutatja az adott évfolyam adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok.


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Tantárgyi bukás átlagos értéke

Megmutatja az adott évfolyamokon a Tantárgyi bukás átlagos értékét. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott évfolyamon bukásra álló tanulók arányát. Évfolyamok - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát évfolyamonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Évfolyamok - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Évfolyam igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.

|


 Évfolyam igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyamok - Trendek


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott évfolyamra járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Évfolyam tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Évfolyam tanuló létszám (fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Évfolyam mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.


|


 Évfolyamok - Félév


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az évfolyamokra járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi azámát  %-os arányát évfolyamonkénti bontásban. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát évfolyamonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Évfolyamok - Év vége


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az évfolyamokra járó tanuló diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók év végi %-os arányát évfolyamonkénti bontásban. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát évfolyamonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban.

Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Osztályok - Osztályfőnök jogosultsági szint

Adott intézményhez tartozó osztályok listája. Rákattintva valamelyik osztályra megtekinthetők annak adatai.

Az osztályok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat. Osztályok menüpont - Áttekintés


A fejlécben van lehetőség az intézmény osztályai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.

Az áttekintés megmutatja az adott osztály adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Osztály megnevezése
 • Osztály létszáma: Az adott osztályban tanuló diákok összlétszáma.
 • Osztály átlaga: Az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott osztályban azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.


 Tantárgyankénti osztály átlag diagram

Megmutatja egy pókháló diagrammon az adott osztály tantárgyankénti tanulmányi átlagait. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztály bukásra álló tanulók arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Osztályok menüpont - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Osztályok menüpont - Bukás


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók arányát. Bukásra álló tanulók száma

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát sztályonkénti bontásban. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát osztályonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Osztályok menüpont - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Trendek

 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályba járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Osztály tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Osztály tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Osztály mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Félév


 Osztályok félévi tanulmányi átlaga

Megmutatja az osztályokba járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi számát és %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok félévi tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - Év vége


 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az intézmény osztályaiba járó diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók év végi %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott osztályban lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - ESL


 Bukások száma

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát havi bontásban, valamint az osztály tanulmányi átlagát, és ezek változásait. ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott osztályban ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott osztály tanulóinak összlétszámához képest. Osztályok menüpont - Tantárgyak


 Tantárgyak

A tantárgy nézet megmutatja az adott osztály tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az évfolyam- és az intézményi átlaghoz képest.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Tanárok - Osztályfőnök jogosultsági szint

Adott intézményhez tartozó tanárok listája. A menüponton keresztül, akár a legördíthető listából kiválasztható. Rákattintva saját magunkra megtekinthetők saját adataink.A tanárok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat.


 Tanárok menüpont - Áttekintés


Minden egyes Pedagógus személyes felülete az úgynevezett Pedagógus Heat Map grafikus megjelenítéssel indul.

A diagramm lényege, hogy az egyes, a FÓKUSZ Monitoring Rendszerben kiértékelésre kerülő indikátorok különféle súlyszámokkal megjelennek a kiértékelések között, és a többféle módszertani számítás eredményeképpen a különféle indikátorok más-más méretet képviselnek a felületen, illetve más-más szinezettséggel jelennek meg.

A kék színezettségű indikátorok vizsgálata nem lehetséges az adott Pedagógus vonatkozásában, kiértékelése nem lehetséges.

Bármelyik indikátor fölé vitt egérmutató hatására egy felugró ablakban megjelenik az adott indikátor bővebb kifejtése, magyarázata.


 Tanárok menüpont - Értékelés


 Osztályzatok eloszlása és darabszáma

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések darabszámi megoszlását. Osztályzatok átlaga

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések összesített átlagát. Osztályzatok átlagos száma

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések átlagos tanulónkénti mennyiségét. Pedagógusok osztályzatainak átlaga

Megmutatja az adott Pedagógus által adott értékelések összesített átlagát. Tanárok menüpont - Módszertan


 Pedagógusok osztályzatainak megoszlása értékelési módszertan alapján

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések módszertani megoszlását. Értékelés módszertanok %-os megoszlása

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Tanár tanulmányi átlagok értékelési módszertan bontásban

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések átlagait módszertan bontásban. Osztályzatok beírása (nap)

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések átlagos rögzítési idejét. Tanárok menüpont - Tantárgyak

A felületen ki kell választani, hogy az adott Pedagógus által tanított tantárgyak közül melyiknek az értékeit kívánjuk megjeleníteni a következő diagrammokban.


 Átlag

A diagramm megmutatja, hogy az adott Pedagógus kiválasztott tantárgyát mely osztály(ok)ban, milyen átlaggal értékelte. Értékelés beírása (nap)

A diagramm megmutatja, hogy az adott Pedagógus kiválasztott tantárgyát mely osztály(ok)ban, milyen átlagos beírási nappal értékelte. Osztályzatok megoszlása

A diagramm megmutatja, hogy az adott Pedagógus kiválasztott tantárgyát mely osztály(ok)ban, milyen osztályzatokkal és azok milyen megoszlásával értékelte.

Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 Tanulók - Osztályfőnök jogosultsági szint

Adott osztályhoz tartozó tanulók listája. A menüponton keresztül, akár a legördíthető listából kiválasztható. Rákattintva valamelyik tanulóra megtekinthetők annak adatai.


A tanulók adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat. Tanulók menüpont - Áttekintés

Megmutatja az adott tanuló adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Tanuló neve
 • Lemorzsolódásának veszélye
 • Bukásra áll: Megmutatja, hogy a tanuló hány tantárgyból áll bukásra.
 • Tanulmányi átlaga: A tanuló aktuális tanulmányi átlaga.
 • Összes mulasztása: A tanuló összes mulasztásainak száma, ide értve az igazolt, igazolatlan és igazolandó mulasztásokat.
 • Igazolatlan: A tanuló igazolatlan óráinak száma.


 Tanulói átlag diagram

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest. Tanulók ESL feltöltöttség

Megmutatja az adott tanuló veszélyeztetettségének mértékét az egyes egyszerű indikátorokra lebontva, azok százalékos mértékét megjelenítve. Tanulmányi átlag

Megmutatja az adott tanuló tanulmányi átlagát. Igazolt mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolt mulasztási óraszámát. Igazolatlan mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolalan mulasztási óraszámát. Tanulók menüpont - Értékelés


 Tanulói átlag diagram

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest. Tanuló tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott Tanuló tanulmányi átlagának időbeli változásait. Tanuló tantárgyi bukás száma

Megmutatja az adott Tanuló tantárgyi bukás számát. Tanulók menüpont - Mulasztás


 Összes mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló összes mulasztási óraszámát. Igazolt mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolt mulasztási óraszámát. Igazolatlan mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolalan mulasztási óraszámát. Összes mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló összes mulasztási adatainak időbeli változásait. Igazolt mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Igazolatlan mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Tanulók menüpont - Trendek


 Tanuló tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott Tanuló tanulmányi átlagának időbeli változásait. Tanuló tantárgyi bukás száma

Megmutatja az adott Tanuló tantárgyi bukás számát. Tanuló tantárgyi bukásveszély száma

Megmutatja az adott Tanuló tantárgyi bukásveszélyeinek időbeli változásait. Összes mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló összes mulasztási adatainak időbeli változásait. Igazolt mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Igazolatlan mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Tanulók menüpont - ESL


 Tanulók ESL feltöltöttség

Megmutatja az adott tanuló veszélyeztetettségének mértékét az egyes egyszerű indikátorokra lebontva, azok százalékos mértékét megjelenítve.


Megmutatja az adott tanuló veszélyeztetettségének mértékét az egyes részletes indikátorokra lebontva, azok százalékos mértékét megjelenítve.


 Tanuló tantárgyi bukás száma

Megmutatja az adott Tanuló tantárgyi bukás számát. Igazolt mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Igazolatlan mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 ESL - Osztályfőnök jogosultsági szint

A menüpontban az ESL funkcióval kapcsolatos beállításokra, adatkinyerésekre van lehetősége az erre jogosult felhasználóknak.
 Riasztások - Osztályfőnök jogosultsági szint

A felületen beállítható, hogy az egyes tanulókkal kapcsolatban a rendszer kik számára küldjön figyelmeztető üzeneteket. A tanulók neve előtti csúszkával szabályozható az egyes tanulókkal kapcsolatban értesítendők köre. A Küldés gomb megnyomására a rendszer elküldi a beállítottaknak megfelelően a felhasználók KRÉTA rendszerben tárolt e-mail-címeire a riasztási üzeneteket.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 OH ESL - Osztályfőnök jogosultsági szint

Az OH ESL adatok az intézmény/szakképzési centrum/teljes intézményhálózat tanulói számából az OH által megállapított indikátoroknak megfelelő létszámokat jeleníti meg.

A felületen az aktuális Félévi és az előző Év végi értékeket a rendszerben megállapított ESL szinteknek megfelelően külön táblázatokban is meg lehet tekinteni a már megszokott színekkel jelölve (1 - zöld (alacsony), 2 - narancssárga (közepes), 3 - piros (magas))A megtekinthető adatok oszlopait a felhasználók egyedileg beállíthatják az aktuálisan szükséges információknak megfelelően.

A lenyitható listában kijelölve a megfelelő értékeket a táblázat oszlopai módosulnak.A táblázat fejlécében módosítható annak sorainak száma.A táblázat az előzetesen az ESL felületen szűrt és rendezett formáját exportálja a rendszer xlsx formátumban.Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
.


Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 Beállítások - Osztályfőnök jogosultsági szint


 Paraméterek

Az ESL paraméterek menüponton belül, a fenntartói beállításnak megfelelően intézményi szinten testre szabható, hogy a felületen megjelenő egyes értesítések, grafikonok milyen mértéknél jelenítsék meg a tanulói lemorzsolódás különböző szintjeit. A paraméterek beállítását követően a Mentés gomb segítségével rögzülnek a módosított értékek.


 Intézményi ESL paraméterek

Osztály ESL veszélyeztetett tanulók száma

A paraméter meghatározza, hogy legalább hány darab veszélyeztetett tanuló esetében jelezze a program ESL szinten közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek az osztályt.Intézmény ESL veszélyeztetett tanulók százaléka

A paraméter meghatározza, hogy a veszélyeztetett tanuló esetében a tanulók hány százaléka esetén jelezze a program veszélyeztetettnek az intézményt alacsony, közepes vagy magas veszélyeztetett szinten. Tanuló ESL tanulmányi paraméterek

Tanuló tanulmányi átlag

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló tanulmányi átlaga milyen értéktől számít ESL szinten magasan, közepesen vagy alacsonyan veszélyeztetett tanulónak.Tanuló tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetett, ha több tantárgyból is bukásra áll.Tanuló elméleti tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány elméleti tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek, ha több tantárgyból is bukásra áll.Tanuló gyakorlati tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány gyakorlati tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanuló bukási veszély tantárgyak száma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló ESL szinten számítsa a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek a program, ha legalább a paraméter értéke alapján beállított tantárgyból az átlaga bukáshoz közel áll.Tanuló ESL százalék

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló az ESL pontszámainak átlaga alapján, hány százaléktól jelezze a szoftver ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.
 Tanuló ESL mulasztási paraméterek

Tanulói igazolt hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolt mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanulói igazolatlan hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolatlan mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanulói igazolandó hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolandó mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanulói összes hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány összes mulasztási órától számítsa a program a tanulót ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.


 Megjelenés

Megjelenés


A beállításokat bármikor a felhasználók módosíthatják és menthetik, vagy az alapbeállításokat visszaállítva a kezdő értékeket kapják vissza.


Elérhető beállítások:

Információs sáv beállítása

A kapcsolóval szabályozható az információs sáv megjelenése/eltűnése.


Demo mód

A Demo mód használatával a felület minden érzékeny adat anonimizálásra kerül, azaz a tanulók/osztályok/intézmények elnevezése helyett általános leírások jelennek meg a felületen.

A funkció elérhető a képernyő jobb felső sarkában is.


Üzenet megjelenítési idő

A csúszkával beállítható, hogy az üzenetek mennyi ideig szerepeljenek olvasatlanként, új üzenetként a felületen.


 Kompakt nézet

A kapcsolóval beállítható a megjelenő kapcsolók kinézete, annak megfelelően, hogy milyen eszközön használjuk az ESL rendszert.


A funkció elérhető a képernyő jobb felső sarkában is.


Témák

A felületek megjelenítései, színvilágai gyorsan módosíthatóak az előre definiált értékek alapján.


A funkció elérhető a képernyő jobb felső sarkában is, lenyíló menüben.


 Kinézet

Kinézet

Az egyes felületek egyedi megjelenési beállításainak lehetőségeit érhetik el a felhasználók e menüpontban.


 Témák

Témák


Speciális témák

Egyszerű témák


 Színek

Színek Menü beállítás

 Menü beállításAz egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.


 Ügyfélszolgálat - Osztályfőnök jogosultsági szint

A menüpontban megtekinthető a rendszerrel kapcsolatban a fejlesztők számára küldött bejelentések, illetve új bejelentés is kezdeményezhető.Új bejelentéshez a felületen található "Létrehoz..." gomb megnyomására felugró ablakból lehet kiválasztani a felhasználók számára rendelkezésre álló bejelentés kategóriák közül a megfelelőt.Ezt követően a megnyíló felületen szükséges kitölteni az űrlap megfelelő részeit, esetleg file-t csatolni, majd a Mentéssel véglegesíteni a bejelentést.Amit követően a listában megjelenik a Bejelentés.A bejelentés sorában nyomon követhető annak állapota, az Ügyfélszolgálat által adott válaszok, üzenetek a sorra kattintva, azt megnyitva érhetőek el.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Tudásbázis - Osztályfőnök jogosultsági szint

A Tudásbázis menüponton keresztül is van lehetőség átnavigálni a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodult segítő felületeire.

A KRÉTA Tudásbázis link a Tudásbázis tér főoldalára vezet.

(https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17765027)

A KRÉTA Videótár link a Videótár főoldalára vezet.

(https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11830718)Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.

 Névjegy - Osztályfőnök jogosultsági szint

A menüpontban elérhető, hogy a Monitoring Rendszermodul adott verziója:
 • milyen API verzió
 • milyen környezeten van
 • mi az Intézmény KRÉTA azonosítója
 • mi a Tanév ID
 • mi a UI verzió
 • mi az alkalmazás neve
 • mi az alkalmazás rövid neve
 • mi az alkalmazás teljes neve
 • mi a User típusa
 • mennyi a tanévben eltelt hónapok száma
 • mi az angular verzió
 • mi az AI felhő megnevezéseAz egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.

 Szuperosztályfőnök jogosultsági szint
 • Szuperosztályfőnök – elérheti az intézmény valamennyi tanulójára, összes osztályára és a teljes intézményre vonatkozó indikátorok adatait

A KRÉTA rendszerben található intézményekhez egy vagy több intézményi alkalmazott kerül rögzítésre, akik közül a FÓKUSZ jogosultsággal rendelkező felhasználók elérik a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodult. A Szuperosztályfőnök szerepkörrel a saját intézményének összes adatai érhetők el a felhasználó számára.

Az intézmény alkalmazottait, illetve a hozzájuk tartozó bejelentkezési adatokat (felhasználónév, kezdeti jelszó) a KRÉTA rendszer felületén keresztül KRÉTA Adminisztrátor szerepkörű felhasználók kezelik. KRÉTA Adminisztrátorok osztják ki a FÓKUSZ jogot is.


 A jogosultsági szinthet tartozó menüszerkezeti összefoglaló
 Bejelentkezés - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

Intézményi KRÉTA felhasználóként a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul eléréséhez az Intézményi KRÉTA Rendszerbe szükséges a felhasználónak bejelentkeznie. Amennyiben az Intézményi KRÉTA Rendszerben rendelkezik a felhasználó az adminisztrátor által kiosztott FÓKUSZ jogosultsággal (vagy korábbi jogosultságaival elérheti a felületet), a felső menüsorban megjelenik számára a KRÉTA FÓKUSZ menüpont.A menüpontot megnyitva a rendszer automatikusan átjelentkezteti a felhasználót a saját jogosultsági szintjének megfelelő FÓKUSZ Kezdőlap felületre. Kezdőlap - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

A KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul általános bemutatása.Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Intézmények - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

Az adott intézmény jelenik meg a listában. Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait. Intézmény menüpont - Áttekintés

A felületen megjelenő, úgynevezett Heat Map segítségével az intézményről átfogó, áttekintő kép alakítható ki, mely részletei a felületen, illetve a további almenükben részegységekre bontva is megvizsgálhatóak.

 • Tanuló létszám: Az adott intézményben tanuló diákok összlétszáma.
 • Intézmény tanulói átlaga: Az adott intézményben tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye, intézményi szinten.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott intézményben azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.
 Intézmény menüpont - Értékelés


Az Intézmény tanulóinak érétkeléseivel kapcsolatos áttekintő kimutatások találhatóak a felületen.


 Intézményi osztályzatok %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja, hogy az adott intézményben milyen megoszlásban alkalmazzák az egyes értékelési módokat. Intézmény tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézmény tanulmányi átlagát. Osztályzatok beírása

Megmutatja, hogy az intézményben átlagosan mennyi idő alatt írták be az osztályzatokat. Intézmény értékelési módszertan %-os megoszlása

Tortadiagrammon megmutatja, hogy az adott intézményben milyen megoszlásban alkalmazzák az egyes értékelési módokat. Intézményi tanulmányi átlagok értékelési módszertan bontásban

Megmutatja, hogy az adott intézményben az egyes értékelési módok milyen átlagokkal vannak jelen. Intézmény menüpont - Mulasztás

 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Igazolatandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolásra váró mulasztásainak átlagát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolt mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolatlan mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolásra váró mulasztások átlagának időbeli változásait. Intézmény menüpont - Trendek


A Trend diagrammokon az egyes értékek időbeli változásai követhetőek nyomon, az egyes kiugrások jól megfigyelhetőek, az okok kereshetővé, elemezhetővé válnak.


 Intézmény tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Intézmény tanulmányi átlagának időbeli változásait. Bukásra álló tanulók és tantárgyi bukások száma

Megmutatja az adott intézményben a Bukásra álló tanulók és tantárgyi bukások számának időbeli változásait. Tantárgyi bukás átlag

Megmutatja az adott intézményben a Tantárgyi bukás átlagának időbeli változásait. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolt mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolatlan mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolásra váró mulasztások átlagának időbeli változásait. Intézmény menüpont - Félév


 Intézmény félévi tanulmányi átlag

Megmutatja, hogy az adott intézményben mennyi a félévi tanulmányi átlag. Intézmény félévi tantárgyi átlag

Megmutatja az adott intézményben tanított összes tantárgyban az előző félévben kiosztott értékelések alapján számított félévi intézményi tantárgyi átlagot. Intézmény félévi bukás arány

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok félévi bukási arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Félévi osztályzatok %-os megoszlása

Megmutatja az adott intézmény félévi osztályzatainak %-os megoszlását. Intézmény menüpont - Év vége


 Intézmény év végi tanulmányi átlag

Megmutatja, hogy az adott intézményben mennyi az év végi tanulmányi átlag. Intézmény év végi tantárgyi átlag

Megmutatja az adott intézményben tanított összes tantárgyban az adott tanévben kiosztott értékelések alapján számított év végi intézményi tantárgyi átlagot. Intézmény év végi bukás arány

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok év végi bukási arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Év végi osztályzatok %-os megoszlása

Megmutatja az adott intézmény év végi osztályzatainak %-os megoszlását. Intézmény menüpont - Évfolyamok


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Évfolyamok tanulói bukás adatai

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók számát évfolyamonkénti bontásban, aktuális (évközi értékelések alapján bukásra álló diákok száma), félévi bukás (félévkor megbukott diákok száma) és év végi bukás (év végén megbukott diákok száma) adatok alapján. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok létszám adatait évfolyamonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Évfolyamok mulasztási adatai (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő évfolyamok adatait igazolt, igazolatlan és igazolásra váró státuszokban. Intézmény menüpont - Osztályok

 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok tanulmányi átlagát. Osztályok tanulói bukás adatai

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok bukásra álló tanulóinak mértékét. Osztályok tanulói létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok létszám adatait. Osztályok mulasztási adatai (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok mulasztási adatait igazolt, igazolatlan és igazolásra váró státuszokban. Intézmény menüpont - Tantárgyak

Megmutatja az adott intézmény tantárgyi átlagait összesítve és csoportosítva is, úgy, mint közismereti, gyakorlati, szakmai, szakmai elmélet és szakmai gyakorlat.


 Tantárgyak részletezései

A KRÉTA rendszerben beállított tulajdonságok alapján, a grafikon fejlécében válthatóak az egyes tantárgycsoportok, vagy a grafikon fejlécében található csúszka segítségével az egyszerre megjelenő tárgyak mennyisége szűkíthető, és a csúszkát elmozgatva a teljes lista átnézhető nagyobb formátumban.  Intézmény menüpont - ESL


 Tanulólétszám változása havi bontásban

Megmutatja az adott intézmény tanulóinak létszámadatait és annak változásait az október 1-i állapothoz viszonyítva. Az intézményben az ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott intézményben ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott intézmény tanulóinak összlétszámához képest. ESL veszélyeztetett tanulók száma és aránya

Megmutatja, hogy az adott intézmény összlétszámához képest az ESL veszélyeztetett tanulók mekkora hányadot tesznek ki. Tanulmányi átlag

Megmutatja az adott intézmény tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott intézményben hány tanuló áll bukásra valamely tantárgy(ak)ból, valamint arányukat az adott intézmény összlétszámához viszonyítva.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Évfolyamok - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

Adott intézményhez tartozó évfolyamok listája. Rákattintva valamelyik évfolyamra megtekinthetők annak részletes adatai.

A fejlécben van lehetőség az intézmény évfolyamai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.


Az évfolyamok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat.


 Évfolyamok - Áttekintés

Az áttekintés megmutatja az adott évfolyam adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok.


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Tantárgyi bukás átlagos értéke

Megmutatja az adott évfolyamokon a Tantárgyi bukás átlagos értékét. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott évfolyamon bukásra álló tanulók arányát. Évfolyamok - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát évfolyamonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Évfolyamok - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Évfolyam igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.

|


 Évfolyam igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyamok - Trendek


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott évfolyamra járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Évfolyam tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Évfolyam tanuló létszám (fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Évfolyam mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.


|


 Évfolyamok - Félév


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az évfolyamokra járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi azámát  %-os arányát évfolyamonkénti bontásban. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát évfolyamonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Évfolyamok - Év vége


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az évfolyamokra járó tanuló diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukott tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben év végén bukott tanulók %-os arányát évfolyamonkénti bontásban. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát évfolyamonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban.

Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Osztályok - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait, illetve a későbbiekben a legördíthető listán keresztül is váltható más intézmény megtekintése.

Adott intézményhez tartozó osztályok listája. Rákattintva valamelyik osztályra megtekinthetők annak adatai.

Az osztályok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat. Osztályok menüpont - Áttekintés


A fejlécben van lehetőség az intézmény osztályai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.

Az áttekintés megmutatja az adott osztály adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Osztály megnevezése
 • Osztály létszáma: Az adott osztályban tanuló diákok összlétszáma.
 • Osztály átlaga: Az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott osztályban azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.


 Tantárgyankénti osztály átlag diagram

Megmutatja egy pókháló diagrammon az adott osztály tantárgyankénti tanulmányi átlagait. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztály bukásra álló tanulók arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Osztályok menüpont - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Osztályok menüpont - Bukás


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók arányát. Bukásra álló tanulók száma

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók arányát sztályonkénti bontásban. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát osztályonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Osztályok menüpont - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Trendek

 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályba járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Osztály tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Osztály tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Osztály mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Félév


 Osztályok félévi tanulmányi átlaga

Megmutatja az osztályokba járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi számát és %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok félévi tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - Év vége


 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az intézmény osztályaiba járó diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók év végi %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott osztályban lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Osztályok menüpont - ESL


 Bukások száma

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát havi bontásban, valamint az osztály tanulmányi átlagát, és ezek változásait. ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott osztályban ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott osztály tanulóinak összlétszámához képest. Osztályok menüpont - Tantárgyak


 Tantárgyak

A tantárgy nézet megmutatja az adott osztály tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az évfolyam- és az intézményi átlaghoz képest.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Tanárok - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

Adott intézményhez tartozó tanárok listája. A menüponton keresztül, akár a legördíthető listából kiválasztható. Rákattintva valamelyik tanárra megtekinthetők annak adatai.

A tanárok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat.


 Tanárok menüpont - Áttekintés


Minden egyes Pedagógus személyes felülete az úgynevezett Pedagógus Heat Map grafikus megjelenítéssel indul.

A diagramm lényege, hogy az egyes, a FÓKUSZ Monitoring Rendszerben kiértékelésre kerülő indikátorok különféle súlyszámokkal megjelennek a kiértékelések között, és a többféle módszertani számítás eredményeképpen a különféle indikátorok más-más méretet képviselnek a felületen, illetve más-más szinezettséggel jelennek meg.

A kék színezettségű indikátorok vizsgálata nem lehetséges az adott Pedagógus vonatkozásában, kiértékelése nem lehetséges.

Bármelyik indikátor fölé vitt egérmutató hatására egy felugró ablakban megjelenik az adott indikátor bővebb kifejtése, magyarázata.


 Tanárok menüpont - Értékelés


 Osztályzatok eloszlása és darabszáma

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések darabszámi megoszlását. Osztályzatok átlaga

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések összesített átlagát. Osztályzatok átlagos száma

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések átlagos tanulónkénti mennyiségét. Pedagógusok osztályzatainak átlaga

Megmutatja az adott Pedagógus által adott értékelések összesített átlagának összehasonlítását az intézmény összes többi Pedagógusához vizsonyítva. Tanárok menüpont - Módszertan


 Pedagógusok osztályzatainak megoszlása értékelési módszertan alapján

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések módszertani megoszlását. Értékelés módszertanok %-os megoszlása

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Tanár tanulmányi átlagok értékelési módszertan bontásban

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések átlagait módszertan bontásban. Osztályzatok beírása (nap)

Megmutatja az adott Pedagógus által tanított diákok számára adott értékelések átlagos rögzítési idejét. Tanárok menüpont - Tantárgyak

A felületen ki kell választani, hogy az adott Pedagógus által tanított tantárgyak közül melyiknek az értékeit kívánjuk megjeleníteni a következő diagrammokban.


 Átlag

A diagramm megmutatja, hogy az adott Pedagógus kiválasztott tantárgyát mely osztály(ok)ban, milyen átlaggal értékelte. Értékelés beírása (nap)

A diagramm megmutatja, hogy az adott Pedagógus kiválasztott tantárgyát mely osztály(ok)ban, milyen átlagos beírási nappal értékelte. Osztályzatok megoszlása

A diagramm megmutatja, hogy az adott Pedagógus kiválasztott tantárgyát mely osztály(ok)ban, milyen osztályzatokkal és azok milyen megoszlásával értékelte.

Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 Tanulók - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

Adott osztályhoz tartozó tanulók listája. A menüponton keresztül, akár a legördíthető listából kiválasztható. Rákattintva valamelyik tanulóra megtekinthetők annak adatai.

A tanulók adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat.


 Tanulók menüpont - Áttekintés

Megmutatja az adott tanuló adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Tanuló neve
 • Lemorzsolódásának veszélye
 • Bukásra áll: Megmutatja, hogy a tanuló hány tantárgyból áll bukásra.
 • Tanulmányi átlaga: A tanuló aktuális tanulmányi átlaga.
 • Összes mulasztása: A tanuló összes mulasztásainak száma, ide értve az igazolt, igazolatlan és igazolandó mulasztásokat.
 • Igazolatlan: A tanuló igazolatlan óráinak száma.


 Tanulói átlag diagram

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest. Tanulók ESL feltöltöttség

Megmutatja az adott tanuló veszélyeztetettségének mértékét az egyes egyszerű indikátorokra lebontva, azok százalékos mértékét megjelenítve. Tanulmányi átlag

Megmutatja az adott tanuló tanulmányi átlagát. Igazolt mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolt mulasztási óraszámát. Igazolatlan mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolalan mulasztási óraszámát. Tanulók menüpont - Értékelés


 Tanulói átlag diagram

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest. Tanuló tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott Tanuló tanulmányi átlagának időbeli változásait. Tanuló tantárgyi bukás száma

Megmutatja az adott Tanuló tantárgyi bukás számát. Tanulók menüpont - Mulasztás


 Összes mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló összes mulasztási óraszámát. Igazolt mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolt mulasztási óraszámát. Igazolatlan mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolalan mulasztási óraszámát. Összes mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló összes mulasztási adatainak időbeli változásait. Igazolt mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Igazolatlan mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Tanulók menüpont - Trendek


 Tanuló tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott Tanuló tanulmányi átlagának időbeli változásait. Tanuló tantárgyi bukás száma

Megmutatja az adott Tanuló tantárgyi bukás számát. Tanuló tantárgyi bukásveszély száma

Megmutatja az adott Tanuló tantárgyi bukásveszélyeinek időbeli változásait. Összes mulasztás (óra)

Megmutatja az adott tanuló összes mulasztási adatainak időbeli változásait. Igazolt mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Igazolatlan mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Tanulók menüpont - ESL


 Tanulók ESL feltöltöttség

Megmutatja az adott tanuló veszélyeztetettségének mértékét az egyes egyszerű indikátorokra lebontva, azok százalékos mértékét megjelenítve.


Megmutatja az adott tanuló veszélyeztetettségének mértékét az egyes részletes indikátorokra lebontva, azok százalékos mértékét megjelenítve.


 Tanuló tantárgyi bukás száma

Megmutatja az adott Tanuló tantárgyi bukás számát. Igazolt mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Igazolatlan mulasztási adatok (óra)

Megmutatja az adott tanuló igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 ESL - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

A menüpontban az ESL funkcióval kapcsolatos beállításokra, adatkiynerésekre van lehetősége az erre jogosult felhasználóknak.
 Riasztások - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

A felületen beállítható, hogy az egyes tanulókkal kapcsolatban a rendszer kik számára küldjön figyelmeztető üzeneteket. A tanulók neve előtti csúszkával szabályozható az egyes tanulókkal kapcsolatban értesítendők köre. A Küldés gomb megnyomására a rendszer elküldi a beállítottaknak megfelelően a felhasználók KRÉTA rendszerben tárolt e-mail-címeire a riasztási üzeneteket.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 OH ESL - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

Az OH ESL adatok az intézmény/szakképzési centrum/teljes intézményhálózat tanulói számából az OH által megállapított indikátoroknak megfelelő létszámokat jeleníti meg.

A felületen az aktuális Félévi és az előző Év végi értékeket a rendszerben megállapított ESL szinteknek megfelelően külön táblázatokban is meg lehet tekinteni a már megszokott színekkel jelölve (1 - zöld (alacsony), 2 - narancssárga (közepes), 3 - piros (magas))A megtekinthető adatok oszlopait a felhasználók egyedileg beállíthatják az aktuálisan szükséges információknak megfelelően.

A lenyitható listában kijelölve a megfelelő értékeket a táblázat oszlopai módosulnak.A táblázat fejlécében módosítható annak sorainak száma.A táblázat az előzetesen az ESL felületen szűrt és rendezett formáját exportálja a rendszer xlsx formátumban.Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 Tantárgy ESL - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

Az intézmény KRÉTA rendszerében rögzített tantárgyak jelennek meg a menüpontban. Bármelyik tantárgyat megnyitva annak részletes adatainál megtekinthetők a tantárgy Teljes neve, a Tantárgy kategóriája, valamint beállítható, hogy az ESL értékelésekor milyen súlyozottsággal jelenjen meg az egyes számítások során.

Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
.


Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.
 Beállítások - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint


 Paraméterek

Az ESL paraméterek menüponton belül, a fenntartói beállításnak megfelelően intézményi szinten testre szabható, hogy a felületen megjelenő egyes értesítések, grafikonok milyen mértéknél jelenítsék meg a tanulói lemorzsolódás különböző szintjeit. A paraméterek beállítását követően a Mentés gomb segítségével rögzülnek a módosított értékek.


 Intézményi ESL paraméterek

Osztály ESL veszélyeztetett tanulók száma

A paraméter meghatározza, hogy legalább hány darab veszélyeztetett tanuló esetében jelezze a program ESL szinten közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek az osztályt.Intézmény ESL veszélyeztetett tanulók százaléka

A paraméter meghatározza, hogy a veszélyeztetett tanuló esetében a tanulók hány százaléka esetén jelezze a program veszélyeztetettnek az intézményt alacsony, közepes vagy magas veszélyeztetett szinten. Tanuló ESL tanulmányi paraméterek

Tanuló tanulmányi átlag

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló tanulmányi átlaga milyen értéktől számít ESL szinten magasan, közepesen vagy alacsonyan veszélyeztetett tanulónak.Tanuló tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetett, ha több tantárgyból is bukásra áll.Tanuló elméleti tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány elméleti tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek, ha több tantárgyból is bukásra áll.Tanuló gyakorlati tantárgyi bukás darabszáma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló hány gyakorlati tantárgyi bukás esetén számít ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanuló bukási veszély tantárgyak száma

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló ESL szinten számítsa a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek a program, ha legalább a paraméter értéke alapján beállított tantárgyból az átlaga bukáshoz közel áll.Tanuló ESL százalék

A paraméter meghatározza, hogy a tanuló az ESL pontszámainak átlaga alapján, hány százaléktól jelezze a szoftver ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.
 Tanuló ESL mulasztási paraméterek

Tanulói igazolt hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolt mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanulói igazolatlan hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolatlan mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanulói igazolandó hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány igazolandó mulasztási órától számítsa a program ESL szinten a tanulót alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.Tanulói összes hiányzás

A paraméter meghatározza, hogy hány összes mulasztási órától számítsa a program a tanulót ESL szinten alacsonyan, közepesen vagy magasan veszélyeztetettnek.


 Megjelenés

Megjelenés


A beállításokat bármikor a felhasználók módosíthatják és menthetik, vagy az alapbeállításokat visszaállítva a kezdő értékeket kapják vissza.


Elérhető beállítások:

Információs sáv beállítása

A kapcsolóval szabályozható az információs sáv megjelenése/eltűnése.


Demo mód

A Demo mód használatával a felület minden érzékeny adat anonimizálásra kerül, azaz a tanulók/osztályok/intézmények elnevezése helyett általános leírások jelennek meg a felületen.

A funkció elérhető a képernyő jobb felső sarkában is.


Üzenet megjelenítési idő

A csúszkával beállítható, hogy az üzenetek mennyi ideig szerepeljenek olvasatlanként, új üzenetként a felületen.


 Kompakt nézet

A kapcsolóval beállítható a megjelenő kapcsolók kinézete, annak megfelelően, hogy milyen eszközön használjuk az ESL rendszert.


A funkció elérhető a képernyő jobb felső sarkában is.


Témák

A felületek megjelenítései, színvilágai gyorsan módosíthatóak az előre definiált értékek alapján.


A funkció elérhető a képernyő jobb felső sarkában is, lenyíló menüben.


 Kinézet

Kinézet

Az egyes felületek egyedi megjelenési beállításainak lehetőségeit érhetik el a felhasználók e menüpontban.


 Témák

Témák


Speciális témák

Egyszerű témák


 Színek

Színek Menü beállítás

 Menü beállításAz egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.


 Ügyfélszolgálat - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

A menüpontban megtekinthető a rendszerrel kapcsolatban a fejlesztők számára küldött bejelentések, illetve új bejelentés is kezdeményezhető.Új bejelentéshez a felületen található "Létrehoz..." gomb megnyomására felugró ablakból lehet kiválasztani a felhasználók számára rendelkezésre álló bejelentés kategóriák közül a megfelelőt.Ezt követően a megnyíló felületen szükséges kitölteni az űrlap megfelelő részeit, esetleg file-t csatolni, majd a Mentéssel véglegesíteni a bejelentést.Amit követően a listában megjelenik a Bejelentés.A bejelentés sorában nyomon követhető annak állapota, az Ügyfélszolgálat által adott válaszok, üzenetek a sorra kattintva, azt megnyitva érhetőek el.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Tudásbázis - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

A Tudásbázis menüponton keresztül is van lehetőség átnavigálni a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodult segítő felületeire.

A KRÉTA Tudásbázis link a Tudásbázis tér főoldalára vezet.

(https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17765027)

A KRÉTA Videótár link a Videótár főoldalára vezet.

(https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11830718)Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.

 Névjegy - Szuperosztályfőnök jogosultsági szint

A menüpontban elérhető, hogy a Monitoring Rendszermodul adott verziója:
 • milyen API verzió
 • milyen környezeten van
 • mi az Intézmény KRÉTA azonosítója
 • mi a Tanév ID
 • mi a UI verzió
 • mi az alkalmazás neve
 • mi az alkalmazás rövid neve
 • mi az alkalmazás teljes neve
 • mi a User típusa
 • mennyi a tanévben eltelt hónapok száma
 • mi az angular verzió
 • mi az AI felhő megnevezéseAz egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek.

 Intézményvezetés jogosultsági szint
 • Intézményvezetés – elérheti az intézmény valamennyi tanulójára, összes osztályára és a teljes intézményre vonatkozó indikátorok adatait

A KRÉTA rendszerben található intézményekhez egy vagy több intézményi alkalmazott kerül rögzítésre, akik közül a FÓKUSZ jogosultsággal rendelkező felhasználók elérik a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodult. Az Intézményvezetés szerepkörrel a saját intézményének összes adata elérhető a felhasználó számára.

Az intézmény alkalmazottait, illetve a hozzájuk tartozó bejelentkezési adatokat (felhasználónév, kezdeti jelszó) a KRÉTA rendszer felületén keresztül KRÉTA Adminisztrátor szerepkörű felhasználók kezelik. KRÉTA Adminisztrátorok osztják ki a FÓKUSZ jogot is.


 A jogosultsági szinthet tartozó menüszerkezeti összefoglaló
 Bejelentkezés - Intézményvezetés jogosultsági szint

Intézményi KRÉTA felhasználóként a KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul eléréséhez az Intézményi KRÉTA Rendszerbe szükséges a felhasználónak bejelentkeznie. Amennyiben az Intézményi KRÉTA Rendszerben rendelkezik a felhasználó az adminisztrátor által kiosztott FÓKUSZ jogosultsággal (vagy korábbi jogosultságaival elérheti a felületet), a felső menüsorban megjelenik számára a KRÉTA FÓKUSZ menüpont.A menüpontot megnyitva a rendszer automatikusan átjelentkezteti a felhasználót a saját jogosultsági szintjének megfelelő FÓKUSZ Kezdőlap felületre. Kezdőlap - Intézményvezetés jogosultsági szint

A KRÉTA FÓKUSZ Monitoring Rendszermodul általános bemutatása.Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Intézmények - Intézményvezetés jogosultsági szint

Az adott intézmény jelenik meg a listában. Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait.


 Intézmény menüpont - Áttekintés

A felületen megjelenő, úgynevezett Heat Map segítségével az intézményről átfogó, áttekintő kép alakítható ki, mely részletei a felületen, illetve a további almenükben részegységekre bontva is megvizsgálhatóak.

 • Tanuló létszám: Az adott intézményben tanuló diákok összlétszáma.
 • Intézmény tanulói átlaga: Az adott intézményben tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye, intézményi szinten.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott intézményben azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.
 Intézmény menüpont - Értékelés


Az Intézmény tanulóinak érétkeléseivel kapcsolatos áttekintő kimutatások találhatóak a felületen.


 Intézményi osztályzatok %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja, hogy az adott intézményben milyen megoszlásban alkalmazzák az egyes értékelési módokat. Intézmény tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézmény tanulmányi átlagát. Osztályzatok beírása

Megmutatja, hogy az intézményben átlagosan mennyi idő alatt írták be az osztályzatokat. Intézmény értékelési módszertan %-os megoszlása

Tortadiagrammon megmutatja, hogy az adott intézményben milyen megoszlásban alkalmazzák az egyes értékelési módokat. Intézményi tanulmányi átlagok értékelési módszertan bontásban

Megmutatja, hogy az adott intézményben az egyes értékelési módok milyen átlagokkal vannak jelen. Intézmény menüpont - Mulasztás

 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Igazolatandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolásra váró mulasztásainak átlagát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolt mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolatlan mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolásra váró mulasztások átlagának időbeli változásait. Intézmény menüpont - Trendek


A Trend diagrammokon az egyes értékek időbeli változásai követhetőek nyomon, az egyes kiugrások jól megfigyelhetőek, az okok kereshetővé, elemezhetővé válnak.


 Intézmény tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Intézmény tanulmányi átlagának időbeli változásait. Bukásra álló tanulók és tantárgyi bukások száma

Megmutatja az adott intézményben a Bukásra álló tanulók és tantárgyi bukások számának időbeli változásait. Tantárgyi bukás átlag

Megmutatja az adott intézményben a Tantárgyi bukás átlagának időbeli változásait. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolt mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolatlan mulasztások átlagának időbeli változásait. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben az Igazolásra váró mulasztások átlagának időbeli változásait. Intézmény menüpont - Félév


 Intézmény félévi tanulmányi átlag

Megmutatja, hogy az adott intézményben mennyi a félévi tanulmányi átlag. Intézmény félévi tantárgyi átlag

Megmutatja az adott intézményben tanított összes tantárgyban az előző félévben kiosztott értékelések alapján számított félévi intézményi tantárgyi átlagot. Intézmény félévi bukás arány

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok félévi bukási arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Félévi osztályzatok %-os megoszlása

Megmutatja az adott intézmény félévi osztályzatainak %-os megoszlását. Intézmény menüpont - Év vége


 Intézmény év végi tanulmányi átlag

Megmutatja, hogy az adott intézményben mennyi az év végi tanulmányi átlag. Intézmény év végi tantárgyi átlag

Megmutatja az adott intézményben tanított összes tantárgyban az adott tanévben kiosztott értékelések alapján számított év végi intézményi tantárgyi átlagot. Intézmény év végi bukás arány

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok év végi bukási arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolt mulasztásainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok igazolatlan mulasztásainak átlagát. Év végi osztályzatok %-os megoszlása

Megmutatja az adott intézmény év végi osztályzatainak %-os megoszlását. Intézmény menüpont - Évfolyamok


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Évfolyamok tanulói bukás adatai

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók számát évfolyamonkénti bontásban, aktuális (évközi értékelések alapján bukásra álló diákok száma), félévi bukás (félévkor megbukott diákok száma) és év végi bukás (év végén megbukott diákok száma) adatok alapján. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben tanuló diákok létszám adatait évfolyamonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Évfolyamok mulasztási adatai (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő évfolyamok adatait igazolt, igazolatlan és igazolásra váró státuszokban. Intézmény menüpont - Osztályok

 Osztályok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok tanulmányi átlagát. Osztályok tanulói bukás adatai

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok bukásra álló tanulóinak mértékét. Osztályok tanulói létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok létszám adatait. Osztályok mulasztási adatai (óra/fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő osztályok mulasztási adatait igazolt, igazolatlan és igazolásra váró státuszokban. Intézmény menüpont - Tantárgyak

Megmutatja az adott intézmény tantárgyi átlagait összesítve és csoportosítva is, úgy, mint közismereti, gyakorlati, szakmai, szakmai elmélet és szakmai gyakorlat.


 Tantárgyak részletezései

A KRÉTA rendszerben beállított tulajdonságok alapján, a grafikon fejlécében válthatóak az egyes tantárgycsoportok, vagy a grafikon fejlécében található csúszka segítségével az egyszerre megjelenő tárgyak mennyisége szűkíthető, és a csúszkát elmozgatva a teljes lista átnézhető nagyobb formátumban.  Intézmény menüpont - ESL


 Tanulólétszám változása havi bontásban

Megmutatja az adott intézmény tanulóinak létszámadatait és annak változásait az október 1-i állapothoz viszonyítva. Az intézményben az ESL veszélyeztetett tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott intézményben ESL szintenként milyen arányú a tanulók létszáma az adott intézmény tanulóinak összlétszámához képest. ESL veszélyeztetett tanulók száma és aránya

Megmutatja, hogy az adott intézmény összlétszámához képest az ESL veszélyeztetett tanulók mekkora hányadot tesznek ki. Tanulmányi átlag

Megmutatja az adott intézmény tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja, hogy az adott intézményben hány tanuló áll bukásra valamely tantárgy(ak)ból, valamint arányukat az adott intézmény összlétszámához viszonyítva.
Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Évfolyamok - Intézményvezetés jogosultsági szint

Adott intézményhez tartozó évfolyamok listája. Rákattintva valamelyik évfolyamra megtekinthetők annak részletes adatai.

A fejlécben van lehetőség az intézmény évfolyamai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.


Az évfolyamok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat.


 Évfolyamok - Áttekintés

Az áttekintés megmutatja az adott évfolyam adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok.


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Tantárgyi bukás átlagos értéke

Megmutatja az adott évfolyamokon a Tantárgyi bukás átlagos értékét. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott évfolyamon bukásra álló tanulók arányát. Évfolyamok - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát évfolyamonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben beállított évfolyamú diákok félévi és év végi tanulmányi átlagát. Évfolyamok - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Évfolyam igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.

|


 Évfolyam igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyamok - Trendek


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott évfolyamra járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Évfolyam tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Évfolyam tanuló létszám (fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Évfolyam mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Évfolyam igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott évfolyamon tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait.


|


 Évfolyamok - Félév


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az évfolyamokra járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi azámát  %-os arányát évfolyamonkénti bontásban. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát évfolyamonkénti bontásban. Félévi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók félévi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban. Évfolyamok - Év vége


 Évfolyamok tanulmányi átlaga

Megmutatja az évfolyamokra járó tanuló diákok év végi tanulmányi átlagát. Bukott tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben év végén bukott tanulók %-os arányát évfolyamonkénti bontásban. Évfolyamok tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát évfolyamonkénti bontásban. Év végi jegyek %-os megoszlása érték szerint

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi jegyeinek %-os megoszlását érték szerinti bontásban.

Az egyes menüpontok megjelenésével kapcsolatban a felhasználó jogosultsági szintjétől függően eltérések lehetnek. Osztályok - Intézményvezetés jogosultsági szint

Kiválasztva, majd rákattintva egy adott intézményre megtekinthetők annak adatait, illetve a későbbiekben a legördíthető listán keresztül is váltható más intézmény megtekintése.

Adott intézményhez tartozó osztályok listája. Rákattintva valamelyik osztályra megtekinthetők annak adatai.

Az osztályok adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatók. Erről bővebben a Beállítások menüponton belül olvashat. Osztályok menüpont - Áttekintés


A fejlécben van lehetőség az intézmény osztályai közül kiválasztani bármelyiket, vagy a léptető nyilak segítségével végig lapozni az összes áttekintő felületét.

Az áttekintés megmutatja az adott osztály adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Osztály megnevezése
 • Osztály létszáma: Az adott osztályban tanuló diákok összlétszáma.
 • Osztály átlaga: Az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagainak átlageredménye.
 • Bukásra álló tanulók száma: Az adott osztályban azon tanulók összlétszáma, akik valamely tantárgy(ak)ból bukásra állnak.


 Tantárgyankénti osztály átlag diagram

Megmutatja egy pókháló diagrammon az adott osztály tantárgyankénti tanulmányi átlagait. Tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok Tanulmányi átlagát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztály bukásra álló tanulók arányát. Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Osztályok menüpont - Értékelés


 Jegyek %-os megoszlása értékelési mód szerint

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelési módú jegyek %-os megoszlását. Értékelés módszertan %-os megoszlása

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok számára adott értékelések módszertani %-os megoszlását. Értékelés módszertanok tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok tanulmányi átlagát. Értékelés módszertanok átlagos javítási ideje (nap)

Megmutatja az adott intézményben az Értékelés módszertanok átlagos javítási idejét. Osztályok menüpont - Bukás


 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók számát. Bukásra álló tanulók aránya

Megmutatja az adott osztályban bukásra álló tanulók arányát. Bukásra álló tanulók száma

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók arányát sztályonkénti bontásban. Bukásra álló tanulók %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók %-os arányát osztályonkénti bontásban, félévi és év végi adatok alapján. Osztályok menüpont - Mulasztás


 Igazolt mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak átlagát. Igazolatlan mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak átlagát. Igazolandó mulasztás (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak átlagát. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolandó mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok igazolásra váró mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Trendek

 Bukásra álló tanulók száma (fő)

Megmutatja az adott osztályba járó, bukásra álló diákok időbeli változásait. Osztály tanulmányi átlaga

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok tanulmányi átlagának időbeli változásait. Osztály tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott osztályban tanuló diákok létszámának időbeli változásait. Osztály mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolt mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolt mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztály igazolatlan mulasztási adatok (óra/fő)

Megmutatja az adott osztályba járó diákok igazolatlan mulasztási adatainak időbeli változásait. Osztályok menüpont - Félév


 Osztályok félévi tanulmányi átlaga

Megmutatja az osztályokba járó tanuló diákok félévi tanulmányi átlagát. Félévi bukott tanulók száma és %-os aránya

Megmutatja az adott intézményben bukásra álló tanulók félévi számát és %-os arányát osztályonkénti bontásban. Osztályok félévi tanuló létszáma (fő)

Megmutatja az adott intézményben lévő tanulók év végi létszámát osztályonkénti bontásban.