Általános kérdések az e-Napló használatával kapcsolatosan

A KRÉTA rendszerben hogyan lehet törtjegyeket beírni?

A KRÉTA e-napló rendszerben - a vonatkozó jogszabályok miatt - jelenleg nincs lehetőség törtjegyek beírására. 

Hogyan lehet új értékelési módokat felvenni és az egyes értékelésmódok súlyozását, színezését beállítani?

Az új értékelési módokat a Nyilvántartás-Adatszótárak funkcióban az "értékelési módok" adatszótárban lehet felvenni. Az egyes értékelési módok súlyozásának beállítására a Nyilvántartás- Testreszabás funkcióban van lehetőség az "ÉRTÉKELÉS SÚLYOZÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA" lapra kattintva. A súlyozást százalékos értékkel kell megadni. 

Az értékelési módok színének beállítását az Adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás - Adatszótárak funkcióban az "Értékelés módjai" adatszótár kiválasztása után az egyes értékelési módok adatainak szerkesztésénél - a képernyő jobb szélén található ikonra kattintva - lehet megtenni.

Hogyan kezeli az igazolásokat a KRÉTA rendszer?

Az igazolások rögzítésével az e-naplóban bizonyos mulasztások kezelése automatikus lesz. Ha egy tanulónak igazolást rögzítettünk, akkor

 1. Ha a tanuló már be volt írva a szaktanár vagy osztályfőnök által hiányzónak a tanórára, akkor a program automatikusan igazolja a mulasztását!
 2. Abban az esetben ha egy igazolást az osztályfőnök előre beír vagy az igazolás rögzítése után kerül a tanóra beírásra a szaktanár részéről, akkor,
  1. Az adott tanórán a program automatikusan hiányzónak jelzi a tanulót, de ezt a szaktanár megváltoztathatja (pl. a tanuló bement arra az órára a dolgozatot megírni), 
  2. A tanóra rögzítése után a program automatikusan igazolja a mulasztást, ezt a szaktanár később már nem módosíthatja.
  3. Ha az osztályfőnök írja be hiányzónak a tanulót, akkor a program automatikusan igazolja a mulasztást. 

Fontos tudni, hogy az igazolás rögzítése esetén a program nem írja automatikusan hiányzónak is a tanulót, ezt csak a szaktanár vagy az osztályfőnök teheti meg!

Hogyan lehet megoldani, hogy az azonos tantárgyból a teljes osztálynak és az osztálybontott csoportoknak a tanórákat egybe sorszámozza a program? 

A "Nyilvántartás- Testreszabás" funkcióban van lehetőség a tanórák sorszámozásának beállítására. Az órasorszámozás kialakítására az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

 1. A Nyilvántartás/Testreszabás menüpont "Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekciójában a "Tanítási óra sorszámozás módja" kapcsolót az alábbi értékekre lehet állítani:
  1. NEM érték esetén csak tantárgy alapján az azonos csoportnak/osztálynak, ugyanazt a tantárgyat sorszámozza folyamatosan, tanártól függetlenül
  2. IGEN érték esetén figyelembe veszi, hogy a tanórákat különböző pedagógusok tanítják-e, és tanóráikat külön számozza
 2. Az "Osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása" kapcsolót az alábbi értékekre lehet állítani:
  1. IGEN értékre állításakor az osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása lesz.
  2. NEM értékre állításakor az osztályok és osztálybontott csoportjaik órái külön lesznek számozva

Abban az esetben tehát ha az azonos tantárgyból a teljes osztálynak és az osztálybontott csoportoknak a tanórákat egybe akarjuk sorszámozni, akkor az "Osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása" IGEN értékre kell állítani. Ez a beállítás az összes olyan órára vonatkozik, ahol az osztálynak és az osztálybontott csoportnak azonos tantárgyból van tanórája.

Jelölhető-e a programban ha egy tanulónak valamilyen tanórán vagy foglalkozáson nem kell részt vennie? 

A KRÉTA programban nem csak jelenlevőnek vagy hiányzónak (későnek) lehet jelöli egy tanulót a tanórán vagy foglalkozáson, hanem arra is van lehetőség, hogy a tanóra beírásánál a tanulóknál törölni lehet a "JELENLÉT" jelölést, ehhez rá kell kattintani az aktív "Jelenlét" gombra. A "JELENLÉT/ÜRES" gombokra kattintva egyszerre az összes tanulónak be lehet állítani vagy törölni a jelenlét jelölését is.

További információkat ide kattintva olvashatunk: Tanulói jelenlétek és mulasztások beírása

Hogyan lehet helyettesítő tanárként (pl. tartós helyettesítés esetén) értékeléseket beírni a tanulónak? 

A KRÉTA rendszer alapértelmezése szerint a pedagógusok csak a tantárgyfelosztásukban szereplő osztályok, csoportok tanulóinak, csak az ott szereplő tantárgyakból adhatnak jegyet. Ez a beállítás hatékonyan védi a felhasználókat a téves jegybeírások ellen, ugyanakkor ha pl. egy pedagógus tartósan helyettesítést lát lát el, akkor sok esetben szükséges értékelést is beírnia a tanulóknak. Az ilyen esetekben a helyettesített tanóra beírásakor vagy módosításakor a képernyő bal szélé látható Értékelés fülre kattintva a tanóra beírásával vagy módosításával tud beírni jegyet vagy szöveges értékelést a tanulónak. Ilyen értelemben fontos szabály - és egyben hibázás elleni védelem is - a KRÉTA rendszerben, hogy egy helyettesítő pedagógus csak akkor tud beírni jegyet a tanulóknak, ha a helyettesített tanórát is rögzíti. 

Hogyan lehet egy tanórát túlórának jelezni? 

A tanóra beírásakor a "Tanóra adai" fülre kattintva módosíthatja a tanóra speciális adatait, itt jelölhető be a túlóra. Az Adminisztrációs rendszerben a túlóra jelölését az órarendbe is meg lehet tenni, de ennek nincs visszamenőleges hatása a már beírt órákra vagy foglalkozásokra.  

A túlórák visszamenőleges jelölését az Elektronikus naplóban a tanórák módosításánál lehet végrehajtani az alábbi módon:
1. Lépjen be az elektronikus naplóba!
2. Kattintson a korábban már beírt - zöld színnel jelölt - tanórára.
3. A "Tanóra adai" fülre kattintva módosíthatja a tanóra speciális adatait.
4. A "Túlóra" jelölőnégyzetet kiválasztva jelölhet az órát túlórának. 
5. A "NAPLÓZÁS VÁLTOZÁSAINAK MENTÉSE" gombra kattintva módosíthatja a beírt óra adatait.

Hogyan lehet rögzíteni az év közben érkezett tanulók korábbi iskolájában kapott mulasztásait?

A KRÉTA rendszerben - a mulasztások adatainak konzisztenciája miatt - csak a naplózott tanórákra lehet hiányzónak jelezni a tanulót, így mivel a másik iskolában kapott mulasztásokat a tanórákhoz nem lehet rögzíteni. Megoldásként azt javasoljuk, hogy a "Törzslapon megjelenő egyéb feljegyzés vagy határozat" típusú bejegyzésként rögzítsék a tanulónak a másik iskolából hozott mulasztásainak óraszámát, azonban ezeket az órákat automatikusan a program nem összesíti a tanuló mulasztásaihoz.

Hogyan lehet rögzíteni az év közben érkezett tanulók korábbi iskolájában kapott értékeléseit?

Hogyan lehet a KRÉTA rendszert úgy beállítani, hogy a hittan oktató is tudja vezetni a naplóját? 

1.)   Első lépésként vigyük fel a a Hitoktató alkalmazottat a Nyilvántartás-alkalmazottak funkcióban!
2.)   A jogosultságok helyes beállításához nagyon fontos lépés, hogy az Elsődleges munkaügyi adatok között, a Munkakörénél "Hittanoktató" jelöljenek meg! 
3.)   A hittan oktatónak adjunk belépési azonosítót és jelszót a Belépési adatok fülön!
4.)   A Nyilvántartás-Testreszabás menüpontban, A tanulói adatok kezelése csoportban, az Alkalmazottak láthatják-e a diákok adatait pontban válasszák ki a hittanoktatót (hogy ők ne láthassák a tanulók adatait)!
5.)   A hitoktatók ezután naplózhatják az óráikat, beírhatják a saját csoportjuk hiányzóit és értékeléseit, de más adatot nem láthatnak a rendszerben.