Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

A továbbiakban ugyanúgy járunk el az értékelés rögzítésénél mint általában szokás.

próba