Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az IFM Tanári Felület bemutatása

Livesearch
spaceKeyIFMT
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

Az IFM Tanári Felület egy digitális tanulási platform azon tanárok számára, akik az IFM Modul Diák Felület oktatási tartalmát és módszertanát szeretnék használni. 

Az IFM Tanári Felület segítségével a tanárok teljes mértékben testre szabhatják tanulóik tanulási élményét a tartalom, a módszertan és a tanulási tempó tekintetében, alkalmazkodva a tanulók céljaihoz, képességeihez, érdeklődési köréhez, erősségeihez, gyengeségeihez és tanulási preferenciáihoz. Az IFM Tanári Felület segítségével a tanárok egy tanulásszervezési-rendszer gyakorlatiasságát élvezhetik a kezdőtől a haladó szintig egy teljes angol nyelvtanfolyam minden tartalmával.

Az IFM Tanári Felületen egy tanár az IFM Modul Diák Felület kurrikuluma, heti leckéi, bónusz leckéi között tallózva oszthat ki interaktív, játékos, videó/hang alapú feladatokat a - Digitális Kollaborációs Térben szereplő Munkaterei alapján automatikusan létrehozott - csoportjai számára, de akár egyéni szinten is.

Emellett lehetőség nyílik arra, hogy a tanár a Digitális Kollaborációs Térben is hozzáférjen az IFM Modul Diák Felület tananyagához. Ehhez a Feladatok / Nyelvi feladatok menüpontra, majd az Új nyelvi feladat gombra kell kattintani. Ezután – a megfelelő csoport Munkaterébe lépve – lehet böngészni az IFM Modul Diák Felület itt elérhető leckecsomagjai közt, akár szűrési feltételek beállítása mellett.


Warning
titleFontos tudni!

Egy tanórához egy nyelvi feladat (leckecsomag) adható ki. A beadási határidő alapbeállítása a tanóra dátuma + 7 nap.

Hogyan épül fel az IFM Tanári Felületen elérhető tanulási tartalom?

Image Removed

A regisztrációs folyamat során a tanulók választhatnak, hogy az első szinttől abszolút kezdőként kezdik-e a tanfolyamot, kitöltenek-e egy szintfelmérő tesztet, vagy maguk választják meg a szinteket. A magasabb szintek zárolásra kerülnek mindaddig, amíg a tanulók el nem érnek egy bizonyos számú csillagot, vagy el nem végeznek egy szintvizsgát. Azonban bármikor kipróbálhatnak egy szintfelmérő tesztet is, amely további szinteket nyithat meg.

Ne feledje, hogy a tanulók szintje nem korlátozza, hogy milyen leckéket adhat ki nekik! Bármelyik leckét, függetlenül annak szintjétől, bármelyik tanulóhoz kiadható, és akkor is elvégezhetik, ha még nem érték el az adott lecke szintjét. Ezáltal teljes mértékben Ön irányíthatja, hogy mit és mikor oszt ki, miközben a tanulók önállóan követhetik a saját tanulási útjukat, ha úgy kívánják.

Milyen leckék választhatók ki az IFM Tanári Felületen?

Több mint 3400 videós, nyelvtani, kiejtési és beszédgyakorló lecke segít eligazodni a tanulóknak az A1-től a C1 (KER) szintig. Az alkalmazásban a nyelvtanulás minden területére külön leckéket kínálunk. A leckék elvégzésével tanulói csillagokat és XP-t szerezhetnek. Ez annak érdekében történik, hogy növeljék motivációjukat.

Lecke típusok:

  • Szókincs lecke
  • Kiejtés lecke
  • Videó/audió lecke
  • Beszédgyakorlás lecke
  • Nyelvtan lecke 
  • Heti lecke

Image Removed