Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A Pedagógus Teljesítményértékelő Rendszer (PED TÉR)  bemutatása

A 18/2024. (IV. 4.) BM rendelet alapján a pedagógusok értékelésének adminisztrációját a KRÉTA rendszer TÉR menüpontjában szükséges végezni.

Az értékelésben részt vevő szerepkörök:

  • Értékelendő alkalmazott: 

1) az a köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban álló pedagógus, akinek az Adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás/Alkalmazottak menüpontban az Elsődleges munkaügyi adatok lapján pedagógus típusú munkakört állítottak be. Például: általános iskolai tanár, tanító, gimnáziumi tanár, stb. Kivéve gyakornok.

2) az a nevelés-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) alkalmazott, akinek az Adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás/Alkalmazottak menüpontban az Elsődleges munkaügyi adatok lapján NOKS típusú munkakört állítottak be. Például.: gyógypedagógiai asszisztens, könyvtáros stb., és akinek a Belépési adatok lapján beállították a Napló jogosultságot.

  • Közreműködő: Az igazgató által a teljesítményértékelés egészébe vagy egyes részeibe bevont személy, aki számára az Adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás/Alkalmazottak menüpontban a Belépési adatok lapján be van állítva, hogy a „Kezelheti az alkalmazottak teljesítménycéljait és értékeléseit”.

Image Removed

  • Értékelő vezető: Elsősorban az igazgató (főigazgató), vagy az intézmzény SZMSZ által lehetővé tett esetben a tagintézmény-igazgató és/vagy az intézményegység-vezető, akinek az Adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás/Alkalmazottak menüpontban az Elsődleges munkaügyi adatok lapján a 'Vezetői óraszám oka' mezőben be van állítva ez a vezetői megbízás.

  • Közreműködő: Az igazgató által a teljesítményértékelés egészébe vagy egyes részeibe bevont személy, aki számára az Adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás/Alkalmazottak menüpontban a Belépési adatok lapján be van állítva, hogy a „Kezelheti az alkalmazottak teljesítménycéljait és értékeléseit”.

Image Added