Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Üdvözöljük a KRÉTA Poszeidon moduljának Tudásbázis oldalán!

A KRÉTA-Poszeidon kibővített tanúsítvánnyal rendelkező, minősített szoftver, amely megfelel a Magyarországon hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. Végigkíséri az iratokat a beérkezéstől vagy a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus – e-mail, fájlban tárolt – és/vagy papíralapú dokumentumok.

A Poszeidon jogosultsági rendszere hierarchikus szerepkör alapú. A rendszert használó szervezet tetszőleges számú és funkcionalitású szerepkört definiálhat. Külön-külön van lehetőség beállítani, hogy az egyes szerepkörökben a felhasználók mely menüket, adatlistákat, funkciógombokat, adatokat láthatják, melyeket tudják módosítani, illetve milyen új adatokat vehetnek fel. Az egyes felhasználókhoz tetszőleges számú szerepkör tartozhat.

A tényleges jogosultságot a szerepkör, valamint a szervezeti egység összerendelése határozza meg. Ennek a komplex jogosultsági rendszernek az az előnye, hogy a Poszeidont használó szervezet munkatársai közül mindenki csak azokat az adatokat látja, amelyek valóban szükségesek a munkájához, ezzel a Poszeidon

  • egyszerűsíti a munkát,
  • csökkenti a hibák lehetőségét,
  • kizárja az információkkal való visszaélést.

Az egyes felhasználók tartós vagy átmeneti távolléte (betegség, szabadság) esetén szerepkör alapú és időintervallumhoz rendelt helyettesítési és/vagy meghatalmazási funkcionalitás biztosítja az ügymenet zavartalan folyamatosságát.

Az iktatás segítségével nyomon követhetővé válik, hogy szervezeti egységünk az egyes feladat- és hatáskörébe tartozó kötelezettségeit elvégezte-e. A Poszeidon használata jelentősen befolyásolja az iktatási és irattárazási feladatokat, eljárásokat.

Szoftverfrissítések és újdonságok

Tip
titleKRÉTA POSZEIDON Gyors Áttekintő Segédletek

Tisztelt Felhasználóink!

Az alábbi linkre kattintva megtekinthetők a KRÉTA POSZEIDON használatával kapcsolatos Gyors Áttekintő Segédletek (GYÁS), amelyek segítségével megismerkedhetnek az iktatórendszer egy-egy funkciójával. 

Ugrás a Gyors Áttekintő Segédletekre


Tip
titlePoszeidon modul 745.2.11 verzió újdonságai

ÚJ FUNKCIÓK!

A Poszeidon rendszerén belül lehetőség van Csoportos műveletek használatára, amelynek segítségével a felhasználó egyszerre több tétellel tud dolgozni. Ezeket a funkciókat a Csoportos műveletek menüpont alatt érhetjük el. 

Expand
titleCsoportos lezárás


Ügyiratok csoportos lezárása


A lezárást megelőzően szükséges megadni a keresési feltételeket, amelyek alapján a program kiválogatja azokat a tételeket, amelyek lezárásra kerülnek.

A keresést eleve egy szűkített listában tudja a felhasználó elvégezni, ugyanis a program az alábbi szempontokat alapból figyelembe veszi, és csak azok között a tételek között engedi a keresést, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek:

- nem állnak postázás alatt

- az aktuális szervezeti egység birtokában vannak

- nincsenek sztornózva

- beszerelt ügyirat ne jelenjen meg

- nincsenek irattárban

- rendelkezzenek irattári tételszámmal.


A „Tételek száma” funkciógomb segítségével tájékozódhatunk arról, hogy hány tétel felel meg a keresési feltétel(ek)nek. Ezt a számot a „Tételek száma”-ra kattintást követően a funkciógomb mellett tüneteti fel.

A „Lezárás” gombra kattintva tudjuk elvégezni a keresési feltételeknek megfelelő ügyiratok lezárását. A művelet elvégzése előtt a program egy biztonsági kérdést tesz fel. Az OK gombra kattintva a program elvégzi a tételek lezárását, ennek eredményéről információs ablakban tájékoztat.

A lezárás következtében az érintett tételek kikerülnek a csoportos lezárás listájából, és az „Ügyiratok” menüpont „Összes aktív” ügyirat nézetéből is. Az „Irattárba adható” nézetben azonban elérhetőek lesznek.

A „Mégse” gombbal a lezárás elvégzése nélkül hagyhatjuk el a felületet.

Az „Export” gomb a kereséssel leszűrt tételek excel exportját biztosítja. A funkcióval egyúttal ellenőrizhetjük, hogy mely tételek kerülnek lezárásra.Expand
titleCsoportos irattárazás

A csoportos irattárazás felületének felépítése:

- Lapfülek: A „Keresési feltételek” lapfülön az irattárazandó tételek szűkítése végezhető el a mezők segítségével. Az „Irattárazási adatok” lapfülön az irattárba adáshoz szükséges adatokat rögzíthetjük.

- Az alsó részben találhatóak a funkciógombok.

Az irattárazást megelőzően szükséges itt is megadni a keresési feltételeket a „Keresési feltételek” lapfülön, amelyek alapján a program kiválogatja azokat a tételeket, amelyek irattárba kerülnek.

A keresést eleve egy szűkített listában tudja a felhasználó elvégezni, ugyanis a program az alábbi szempontokat alapból figyelembe veszi, és csak azok között a tételek között engedi a keresést, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek:

- a felhasználó hozzáférője

- le vannak zárva

- nincsenek irattárban

- nincsenek ügyiratba elhelyezve

- nem állnak postázás alatt.

A „Tételek száma” funkciógomb segítségével tájékozódhatunk arról, hogy hány tétel felel meg a keresési feltétel(ek)nek. Ezt a számot a „Tételek száma”-ra kattintást követően a funkciógomb mellett tüneteti fel.

Az „Irattárazási adatok” lapfül „Irattári hely” mezőjében tudja a felhasználó kiválasztani azt a helyet, ahová a tételek elhelyezésre kerülnek.

Az „Elhelyező személy” és „Elhelyezés ideje” mezőket a program automatikusan tölti.


Az „Irattáraz” gombra kattintva a program elvégzi a tételek csoportos irattárba adását. A művelet elvégzése előtt a program egy biztonsági kérdést tesz fel. Az OK gombra kattintva a program elvégzi a tételek lezárását, ennek eredményéről információs ablakban tájékoztat.

Az irattárazott tételek kikerülnek a csoportos irattárazás adatlistájából, továbbá az „Ügyiratok” menüpont „Irattárba adható” ügyirat nézetéből is. Az „Ügyiratok” menüponton azonban elérhetőek lesznek az „Irattárban lévő” nézetben.

A „Mégse” gombbal az irattárba adás elvégzése nélkül hagyhatjuk el a felületet.

Az „Export” gomb a kereséssel leszűrt tételek excel exportját biztosítja. A funkcióval egyúttal ellenőrizhetjük, hogy mely tételek kerülnek irattárba.

Tip
titleKRÉTA POSZEIDON bemutató videók

Tisztelt Felhasználóink!

Az alábbi linkre kattintva megtekinthetők a KRÉTA POSZEIDON használatával kapcsolatos rövid, áttekintő videók, amelyek segítségével megismerkedhetnek az iktatórendszer egy-egy funkciójával. 

A videótárat ide kattintva érhetik el!


Tip
titlePoszeidon modul 673.5 verzió újdonságai


Expand
titleVáltozás a tárgy mezőtöltésénél


A Tárgy mező alatt elérhető funkciógombok segítségével lehet tölteni a mező értékét a korábban már rögzített tárgyakkal vagy a vastag kliens Adminisztráció/Tárgy sablonok menüpontján rögzített lehetőségekkel.

Korábban rögzített tárgytételek listája felugró ablak.Expand
titleBontás funkciógomb

Ügyintézői kapcsolat típus választása esetén csak belső alkalmazottak közül lehet választani.


Expand
titlePostai cím módosíthatóvá vált


Az Átadás-átvétel / Feladott tételek / Materiális példányok menüponton szerkesztés módban a postai cím mező értéke módosítható a megadott címzett szervezet/személy másik címére. (A címzett módosítására továbbra sincs lehetőség.)Expand
titleMásol funkció


Küldemények menüponton saját szervezeti egység birtokában lévő elektronikus, nem iktatott küldemény szerkesztésekor elérhető a Másol funkció, amivel a program egy új érkeztetést hoz létre a kiválasztott küldemény alapján, és az elektronikus állományokról készített másolatot is az új küldeményhez csatolja.Expand
titleFutár/Személyes kézbesítés változása


Irat rögzítése esetén amennyiben Futár/Személyes kézbesítést választunk ki, a postai cím megadása nem kötelező.Expand
titleAláiktató nézet


Az indító irat kivételével minden alszámos irat megjelenik a listában, ami az Iratok /Aláiktatható nézetben indított aláiktatásban jött létre. Az új választható lista neve Aláiktatott.Expand
titleTájékoztatás határidőről


Irathoz, materiális vagy elektronikus példányhoz kiírt tájékoztatás határidejének lejártakor a rendszer e-mail értesítőt küld a feladatvégző személynek.

Feltétele:

- belső értesítési e-mail címe legyen rögzítve a felhasználónak

- be legyen állítva a Hírlevelek menüponton ez a hírlevél típus.Expand
titleOldalszámok megjelenítése adatlistáknál


Adatlisták alatt a program kiírja, hogy hanyadik oldalon állunk épp, per jellel elválasztva pedig látható az is, hogy hány oldal találatunk van összesen.Expand
titleHivatali kapu nyugtái
A hivatali kapura küldéssel kapcsolatos nyugták megjelenítésre kerültek, melyet az Elektronikus állományok kapcsolódásai közül a Visszaigazolások almenüben érhetőek el.


Expand
titleRendelkezés Nyilvántartás


Elérhető lett a Rendelkezési Nyilvántartás kapcsoló az Iktatás felületen.Expand
titleVáltozás az Ügyintézői kapcsolatnál

Ügyintézői kapcsolat típus választása esetén csak belső alkalmazottak közül lehet választani.


Expand
titleVáltozás a beérkezés módjánál

Érkeztetésen és Iktatáson ha a Beérkezés módja mezőben a Postai tértivevény elsőbbségi kódtételt választjuk ki, akkor a Ragszám mező töltése kötelezővé válik.


Expand
titleSztornózás fül

Az ügyiratok menüponton a "Sztornózott ügyiratok" nézetben megjelenítésre került a "Sztrornózás" fül, ahol a sztornózás adatai kerültek megjelenítésre.


Expand
titleTételek száma


Legördülő lista segítségével megadható, hogy a program az adatlisták egy oldalán hány db tételt jelenítsen meg.Expand
titleÜgyirat csatolás


Iktatás menüponton az Iratkapcsolat fülön lehetőség van Ügyirat csatolás típusú iratkapcsolat kiválasztására. Ebben az esetben a kapcsolható tételek listáját a rendszer előszűri a felhasználó által hozzáférhető ügyiratok listájára. A listából kiválasztott ügyiratot mentéskor a program csatolással kapcsolja az új ügyirathoz. Az utólagos módosítást az Ügyiratok menüponton lehet megtenni egy új lapfülön: Csatolt ügyiratok. Itt lehetőség van a kapcsolat törlésére, új csatolás létrehozására.
Expand
titleNapló menüpont


A Materiális példányokon a Kapcsolódások menü felől elérhető lett az eseménynapló: Napló menüpont.Expand
titleÚj szűrés a Materiális példányok menüponton


A Materiális példányok menüponton új szűrés lett létrehozva Példány ügyintézők névvel.Expand
titleÉrkeztetés és Iktatás menüpontok változása


Érkeztetés és Iktatás menüpontokon a Paraméter ablakban a Megjegyez rész lekerült az OK és Mégsem gombokkal egy sorba.

A kapcsolók fölé állva egérrel a program megjeleníti az adott kapcsoló jelentésére vonatkozó magyarázatot.Expand
titleBetekintés funkciógomb

Az elektronikus állományok letöltésére szolgáló funkciók mellett ugyanezeken a felületeken létrehoztunk egy új funkciógombot: Betekintés. A gombra kattintva a program a kiválasztott elektronikus állomány képét egy új böngésző ablakban nyitja meg, ahol lehetőség van a dokumentum lapozására. A funkció az alábbi formátumok esetén működik: .docx, kép alapú PDF (szkennelt), képfájl formátumok.


Info
iconfalse
titleKeresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén.

Livesearch
spaceKeyFKKKP
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

Expand
titleKeresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.Panel
borderColor#385765
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#385765
borderStylesolid
titleKRÉTA POSZEIDON videótár és bemutatók

Ugrás a Videótárba Ugrás a KRÉTA Poszeidon videótárba

adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon A KRÉTA Poszeidon bemutatása (PPTX)

Első lépések a KRÉTA-Poszeidon használatához


Panel
borderColor#2FA8CA
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
borderStylesolid
titleGyors Áttekintő Segédletek

 Ugrás a Gyors Áttekintő Segédletekre

Belépés a Poszeidon rendszerbe

KRÉTA-Poszeidon áttekintése (iktatás és keresés) 

Poszeidon felhasználói dokumetáció telepített klienshez 


Panel
borderColor#FFB74E
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#FFB74E
borderStylesolid
titleFelhasználó Kézikönyvek

KRÉTA-Poszeidon felhasználói kézikönyv nyomtatható verzió


Tartalomjegyzék

Children Display