Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mi a funkciója a KRÉTA Poszeidon Modulnak? 

A KRÉTA-Poszeidon kibővített tanúsítvánnyal rendelkező, minősített szoftver, amely megfelel a Magyarországon hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. Végigkíséri az iratokat a beérkezéstől vagy a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus – e-mail, fájlban tárolt – és/vagy papíralapú dokumentumok.

Hogyan épül fel a POSZEIDON modul és milyen előnyei vannak? 

A Poszeidon jogosultsági rendszere hierarchikus szerepkör alapú. A rendszert használó szervezet tetszőleges számú és funkcionalitású szerepkört definiálhat. Külön-külön van lehetőség beállítani, hogy az egyes szerepkörökben a felhasználók mely menüket, adatlistákat, funkciógombokat, adatokat láthatják, melyeket tudják módosítani, illetve milyen új adatokat vehetnek fel. Az egyes felhasználókhoz tetszőleges számú szerepkör tartozhat.

A tényleges jogosultságot a szerepkör, valamint a szervezeti egység összerendelése határozza meg. Ennek a komplex jogosultsági rendszernek az az előnye, hogy a Poszeidont használó szervezet munkatársai közül mindenki csak azokat az adatokat látja, amelyek valóban szükségesek a munkájához, ezzel a Poszeidon

  • egyszerűsíti a munkát,

  • csökkenti a hibák lehetőségét,

  • kizárja az információkkal való visszaélést.

Az egyes felhasználók tartós vagy átmeneti távolléte (betegség, szabadság) esetén szerepkör alapú és időintervallumhoz rendelt helyettesítési és/vagy meghatalmazási funkcionalitás biztosítja az ügymenet zavartalan folyamatosságát.

Az iktatás segítségével nyomon követhetővé válik, hogy szervezeti egységünk az egyes feladat- és hatáskörébe tartozó kötelezettségeit elvégezte-e. A Poszeidon használata jelentősen befolyásolja az iktatási és irattárazási feladatokat, eljárásokat.

Gyorsan meg szeretné ismerni a KRÉTA-POSZEIDON modult? 

Az alábbi linkre kattintva megtekinthetők a KRÉTA POSZEIDON használatával kapcsolatos Gyors Áttekintő Segédletek (GYÁS), amelyek segítségével megismerkedhetnek az iktatórendszer egy-egy funkciójával.  Ugrás a Gyors Áttekintő Segédletekre

Szeretné megnézni a KRÉTA-POSZEIDON funkciók használatát? 

Kérjük nézze meg a KRÉTA POSZEIDON használatával kapcsolatos rövid, áttekintő videóinkat, amelyek segítségével megismerkedhetnek az iktatórendszer egy-egy funkciójával. 

Szoftverfrissítések és újdonságok

Poszeidon modul 745.2.11 verzió újdonságai

ÚJ FUNKCIÓK!

A Poszeidon rendszerén belül lehetőség van Csoportos műveletek használatára, amelynek segítségével a felhasználó egyszerre több tétellel tud dolgozni. Ezeket a funkciókat a Csoportos műveletek menüpont alatt érhetjük el. 

 Csoportos lezárás

Ügyiratok csoportos lezárása


A lezárást megelőzően szükséges megadni a keresési feltételeket, amelyek alapján a program kiválogatja azokat a tételeket, amelyek lezárásra kerülnek.

A keresést eleve egy szűkített listában tudja a felhasználó elvégezni, ugyanis a program az alábbi szempontokat alapból figyelembe veszi, és csak azok között a tételek között engedi a keresést, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek:

- nem állnak postázás alatt

- az aktuális szervezeti egység birtokában vannak

- nincsenek sztornózva

- beszerelt ügyirat ne jelenjen meg

- nincsenek irattárban

- rendelkezzenek irattári tételszámmal.


A „Tételek száma” funkciógomb segítségével tájékozódhatunk arról, hogy hány tétel felel meg a keresési feltétel(ek)nek. Ezt a számot a „Tételek száma”-ra kattintást követően a funkciógomb mellett tüneteti fel.

A „Lezárás” gombra kattintva tudjuk elvégezni a keresési feltételeknek megfelelő ügyiratok lezárását. A művelet elvégzése előtt a program egy biztonsági kérdést tesz fel. Az OK gombra kattintva a program elvégzi a tételek lezárását, ennek eredményéről információs ablakban tájékoztat.

A lezárás következtében az érintett tételek kikerülnek a csoportos lezárás listájából, és az „Ügyiratok” menüpont „Összes aktív” ügyirat nézetéből is. Az „Irattárba adható” nézetben azonban elérhetőek lesznek.

A „Mégse” gombbal a lezárás elvégzése nélkül hagyhatjuk el a felületet.

Az „Export” gomb a kereséssel leszűrt tételek excel exportját biztosítja. A funkcióval egyúttal ellenőrizhetjük, hogy mely tételek kerülnek lezárásra.


 Csoportos irattárazás

A csoportos irattárazás felületének felépítése:

- Lapfülek: A „Keresési feltételek” lapfülön az irattárazandó tételek szűkítése végezhető el a mezők segítségével. Az „Irattárazási adatok” lapfülön az irattárba adáshoz szükséges adatokat rögzíthetjük.

- Az alsó részben találhatóak a funkciógombok.

Az irattárazást megelőzően szükséges itt is megadni a keresési feltételeket a „Keresési feltételek” lapfülön, amelyek alapján a program kiválogatja azokat a tételeket, amelyek irattárba kerülnek.

A keresést eleve egy szűkített listában tudja a felhasználó elvégezni, ugyanis a program az alábbi szempontokat alapból figyelembe veszi, és csak azok között a tételek között engedi a keresést, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek:

- a felhasználó hozzáférője

- le vannak zárva

- nincsenek irattárban

- nincsenek ügyiratba elhelyezve

- nem állnak postázás alatt.

A „Tételek száma” funkciógomb segítségével tájékozódhatunk arról, hogy hány tétel felel meg a keresési feltétel(ek)nek. Ezt a számot a „Tételek száma”-ra kattintást követően a funkciógomb mellett tüneteti fel.

Az „Irattárazási adatok” lapfül „Irattári hely” mezőjében tudja a felhasználó kiválasztani azt a helyet, ahová a tételek elhelyezésre kerülnek.

Az „Elhelyező személy” és „Elhelyezés ideje” mezőket a program automatikusan tölti.


Az „Irattáraz” gombra kattintva a program elvégzi a tételek csoportos irattárba adását. A művelet elvégzése előtt a program egy biztonsági kérdést tesz fel. Az OK gombra kattintva a program elvégzi a tételek lezárását, ennek eredményéről információs ablakban tájékoztat.

Az irattárazott tételek kikerülnek a csoportos irattárazás adatlistájából, továbbá az „Ügyiratok” menüpont „Irattárba adható” ügyirat nézetéből is. Az „Ügyiratok” menüponton azonban elérhetőek lesznek az „Irattárban lévő” nézetben.

A „Mégse” gombbal az irattárba adás elvégzése nélkül hagyhatjuk el a felületet.

Az „Export” gomb a kereséssel leszűrt tételek excel exportját biztosítja. A funkcióval egyúttal ellenőrizhetjük, hogy mely tételek kerülnek irattárba.

Poszeidon modul 673.5 verzió újdonságai

 Változás a tárgy mezőtöltésénél

A Tárgy mező alatt elérhető funkciógombok segítségével lehet tölteni a mező értékét a korábban már rögzített tárgyakkal vagy a vastag kliens Adminisztráció/Tárgy sablonok menüpontján rögzített lehetőségekkel.

Korábban rögzített tárgytételek listája felugró ablak.

 Bontás funkciógomb

Ügyintézői kapcsolat típus választása esetén csak belső alkalmazottak közül lehet választani.

 Postai cím módosíthatóvá vált
Az Átadás-átvétel / Feladott tételek / Materiális példányok menüponton szerkesztés módban a postai cím mező értéke módosítható a megadott címzett szervezet/személy másik címére. (A címzett módosítására továbbra sincs lehetőség.)
 Másol funkció
Küldemények menüponton saját szervezeti egység birtokában lévő elektronikus, nem iktatott küldemény szerkesztésekor elérhető a Másol funkció, amivel a program egy új érkeztetést hoz létre a kiválasztott küldemény alapján, és az elektronikus állományokról készített másolatot is az új küldeményhez csatolja.
 Futár/Személyes kézbesítés változása
Irat rögzítése esetén amennyiben Futár/Személyes kézbesítést választunk ki, a postai cím megadása nem kötelező.
 Aláiktató nézet
Az indító irat kivételével minden alszámos irat megjelenik a listában, ami az Iratok /Aláiktatható nézetben indított aláiktatásban jött létre. Az új választható lista neve Aláiktatott.
 Tájékoztatás határidőről
Irathoz, materiális vagy elektronikus példányhoz kiírt tájékoztatás határidejének lejártakor a rendszer e-mail értesítőt küld a feladatvégző személynek.

Feltétele:

- belső értesítési e-mail címe legyen rögzítve a felhasználónak

- be legyen állítva a Hírlevelek menüponton ez a hírlevél típus.

 Oldalszámok megjelenítése adatlistáknál
Adatlisták alatt a program kiírja, hogy hanyadik oldalon állunk épp, per jellel elválasztva pedig látható az is, hogy hány oldal találatunk van összesen.
 Hivatali kapu nyugtái
A hivatali kapura küldéssel kapcsolatos nyugták megjelenítésre kerültek, melyet az Elektronikus állományok kapcsolódásai közül a Visszaigazolások almenüben érhetőek el.
 Rendelkezés Nyilvántartás
Elérhető lett a Rendelkezési Nyilvántartás kapcsoló az Iktatás felületen.
 Változás az Ügyintézői kapcsolatnál

Ügyintézői kapcsolat típus választása esetén csak belső alkalmazottak közül lehet választani.

 Változás a beérkezés módjánál

Érkeztetésen és Iktatáson ha a Beérkezés módja mezőben a Postai tértivevény elsőbbségi kódtételt választjuk ki, akkor a Ragszám mező töltése kötelezővé válik.

 Sztornózás fül

Az ügyiratok menüponton a "Sztornózott ügyiratok" nézetben megjelenítésre került a "Sztrornózás" fül, ahol a sztornózás adatai kerültek megjelenítésre.

 Tételek száma
Legördülő lista segítségével megadható, hogy a program az adatlisták egy oldalán hány db tételt jelenítsen meg.
 Ügyirat csatolás
Iktatás menüponton az Iratkapcsolat fülön lehetőség van Ügyirat csatolás típusú iratkapcsolat kiválasztására. Ebben az esetben a kapcsolható tételek listáját a rendszer előszűri a felhasználó által hozzáférhető ügyiratok listájára. A listából kiválasztott ügyiratot mentéskor a program csatolással kapcsolja az új ügyirathoz. Az utólagos módosítást az Ügyiratok menüponton lehet megtenni egy új lapfülön: Csatolt ügyiratok. Itt lehetőség van a kapcsolat törlésére, új csatolás létrehozására.
 Napló menüpont
A Materiális példányokon a Kapcsolódások menü felől elérhető lett az eseménynapló: Napló menüpont.
 Új szűrés a Materiális példányok menüponton
A Materiális példányok menüponton új szűrés lett létrehozva Példány ügyintézők névvel.
 Érkeztetés és Iktatás menüpontok változása


Érkeztetés és Iktatás menüpontokon a Paraméter ablakban a Megjegyez rész lekerült az OK és Mégsem gombokkal egy sorba.

A kapcsolók fölé állva egérrel a program megjeleníti az adott kapcsoló jelentésére vonatkozó magyarázatot.
 Betekintés funkciógomb

Az elektronikus állományok letöltésére szolgáló funkciók mellett ugyanezeken a felületeken létrehoztunk egy új funkciógombot: Betekintés. A gombra kattintva a program a kiválasztott elektronikus állomány képét egy új böngésző ablakban nyitja meg, ahol lehetőség van a dokumentum lapozására. A funkció az alábbi formátumok esetén működik: .docx, kép alapú PDF (szkennelt), képfájl formátumok.


Keresés

Search

 Keresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén.

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.