Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Az óvodai ellátás után a tanköteles és iskolaérett gyermeket a szülő/gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozást a gondviselő kezdeményezi a kérelem benyújtásával.

Warning
titleÜgyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

  1. A tanuló személyes adatait a tanuló hivatalos okmányai alapján szükséges megadni. A tanuló oktatási azonosítója megegyezik az óvodai rendszerben regisztrált oktatási azonosítóval.
  2. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt beiratkozási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
  3. A kérelmünkhöz a kötelezően csatolandó dokumentumokat mindig a megfelelő  - gombra kattintva rögzítsük a rendszerben, amelyet  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetünk meg. 
  4. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.

Mielőtt az űrlap kitöltését elkezdjük, ne felejtsük el a Beiratkozás típusát bejelölni (azaz a választógombok egyikét bejelölni), ugyanis ettől függően fog az űrlap alján a Választott intézmény rész megjelenni illetve működni!

Amennyiben az első opciót jelöljük be, a körzetes intézmény adatai automatikusan kitöltődnek az űrlapon.

Amennyiben a második opciót jelöljük be, akkor nekünk kell az intézményt kiválasztanunk egy adott intézmény listából, amelyet az intézmény nevének a beírásával tudunk elvégezni. A program a beírt karakterek alapján szűkíti az intézmények körét mindaddig, amíg a beírásunknak csak egyetlen intézmény felelhet meg.

Az általunk kiválasztott intézmény további azonosító adatai (intézményi azonosítószáma és az intézmény címe) automatikusan jelennek meg a felületen, azokat nem kell megadni!

Amennyiben az intézménynél a beiratkozáshoz tagozat is választható, akkor azt a Választott tagozat legördülő menüből választhatjuk ki.

A kérelem beküldése előtt kérjük, hogy a megadott adatokat az ELŐNÉZET gombra kattintva ellenőrizni szíveskedjenek! Amennyiben az űrlapon az adatok megadása nem végezhető el egyetlen folyamatban, akkor lehetőségünk van arra, hogy az űrlapot piszkozatként elmentsük és hogy egy későbbi időpontban folytassuk az űrlap kitöltését illetve az ezt követő beküldését. A piszkozatban szereplő adatokat a rendszer NEM küldi tovább!


Tip
titleMegszemélyesített ügyirat megtekintése

A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületről.

A Beiratkozási űrlap részletes szerkezete a kötelező mezőkkel és információs ablakokkal az alábbiak szerint épül fel:

A beiratkozással kapcsolatos, folyamatosan frissített Gyakran ismételt kérdések (GYIK) ezen az oldalon találhatók:   GYIK