Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

A mulasztás igazolását a gondviselő vagy a tanuló kezdeményezi a kérelem benyújtásával., amely a benyújtást követően ügyiratszámot kap és automatikusan hozzárendelődik a tanuló osztályfőnökéhez:

Image Added


Warning
titleÜgyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.

...

Tip
titleMegszemélyesített ügyirat megtekintése

A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely kérelem megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületről.

...