Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A magyar köznevelési intézményekben lehetőség van arra, hogy a gondviselő kérelmet nyújtson be a tanuló hiányzásának igazolására magánjellegű okokból (általában rövidtávú mulasztás esetén).

A mulasztás igazolását a gondviselő vagy a tanuló kezdeményezi a kérelem benyújtásával, amely a benyújtást követően ügyiratszámot kap és automatikusan hozzárendelődik a tanuló osztályfőnökéhez:


Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

  1. A tanuló adatai a bejelentkezést követő folyamat kiválasztásával automatikusan megjelennek a felületen. Ezeket az adatokat csak ellenőrizni szükséges. Amennyiben a személyes adatok eltérnek a tanuló hivatalos okmányaiban rögzített adatoktól, akkor a kérelem beküldése előtt a 'Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése' e-Ügyintézési folyamatot szükséges elvégezni.
  2. Az igazolás típusa lehetőségek közül pontosan egyet tudunk kiválasztani az ún. rádiógombokra kattintva.
  3. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a mulasztás igazolását indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
  4. Amennyiben a kérelmünkhöz dokumentumot szeretnénk csatolni, azt  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.
  5. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.


Megszemélyesített ügyirat megtekintése

A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely kérelem megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületről.


Az 'Tanulói mulasztás igazolása' e-Ügyintézési folyamat határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Gondviselői/Szülői/Tanulói felület bemutató vidója a Tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés ügycsoport Tanulói mulasztás igazolása témában.