Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és érettségi vizsgára készülő tanulók esetében (a gimnázium, a szakgimnázium 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola 9-13. évfolyamos tanulói) az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra ún. közösségi szolgálat teljesítése.

A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése. A közösségi szolgálatnak közhasznúnak kell lennie, és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (2) bekezdésében felsorolt keretek között kell azt elvégezni.

Az igazolás benyújtását minde esetben a gondviselő vagy a tanuló kezdeményezi.kezdeményezheti!


Warning
titleÜgyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

  1. A tanuló adatai a bejelentkezést követő folyamat kiválasztásával automatikusan megjelennek a felületen. Ezeket az adatokat csak ellenőrizni szükséges. Amennyiben a személyes adatok eltérnek a tanuló hivatalos okmányaiban rögzített adatoktól, akkor a kiiratkozási kérelem előtt a 'Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése' e-Ügyintézési folyamatot szükséges elvégezni.
  2. A napló sorszámát és a szervezet nevét szabadon szerkeszthető szövegbeviteli mezőben szükséges rögzíteni.
  3. A teljesítés dátumát dátumbeviteli mezőben a  - (dátumválasztó)-ikonra kattintva rögzítsük.
  4. A tevékenység megnevezése csak a legördülő mezőben megjelenő elemek közül választható ki.
  5. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kiiratkozási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
  6. A kérelmünkhöz kötelezően csatolni szükséges a megnevezett tevékenységet igazoló aláírt közösségi napló szkennelt vagy lefényképezett oldalát a megfelelő  - gombra kattintva. Emellett egyéb dokumentum csatolására is lehetőségünk van, de ezt a külön elhelyezett  -gombra kattintva végezzük el. 
  7. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.


Tip
titleMegszemélyesített ügyirat megtekintése

A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületről.


A 'Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása' e-Ügyintézési folyamat határozattal zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.

Include PageVIDEO:eÜgyintézés - TKST - Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtásaVIDEO:eÜgyintézés - TKST - Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása