Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

7. Az összes teendőnk elvégzését követően vagy az 5. pontban bemutatott Belső megjegyzésben jeleznünk kell az intézményvezetés felé, hogy a kiiratkoztatási folyamat lezáró határozathozatali szakaszba érkezett és ezzel átadjuk a határozathozatali döntést az intézményvezetésnek vagy ha magunk vagyunk a határozathozatalban illetékes ügyintéző, akkor a Határozat adatainak megadását (kiválasztását) követően a csak ekkor (kérelem elfogadásakor vagy elutasításakor) megjelenő  - gombra kell kattintanunk. A lezárt ügyintézési folyamat adatai a későbbiekben nem módosíthatók, de a rendszerben rögzített adatok és dokumentumok az adminisztrátorok által megtekinthetők illetve letölthetők.

...

Include Page
VIDEO:eÜgyintézés Intézmény - VJB - Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása

...

intézményi oldal
VIDEO:eÜgyintézés Intézmény - VJB - Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása intézményi oldal