Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A magyar köznevelésben adott intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanulóknak lehetőségük van tanulmányaikat vendégtanulóként végezni. A vendégtanuló a magyar köznevelésben adott intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő olyan tanuló, aki tanulmányait ideiglenesen vagy csak egyes tantárgyak tekintetében egy másik intézmény tanulójaként folytatja. A kérelem indoka lehet orvosi ajánlás, bizonyos tantárgyak elvégzése olyan iskolában, mellyel az anyaintézmény szerződésben áll (pl. művészeti iskola) vagy indoka lehet a kérelemnek, ha emelt szintű oktatás nincs a saját intézményben, illetve biztonsági megfontolás.


Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


Az ügyintézési folyamat menete:

  1. A bejelentkezést követően a táblázatban az ÚJ - státuszú  VJB - ügytípus azonosítóval megjelenő ügyet (amennyiben az ügytípus kezelésére jogosultsággal rendelkezünk) a sor végén található  - (Magamhoz veszem)-funkciógombbal magunkhoz rendeljük, majd az ügy sorában - zöld kiemeléssel jelzi a program a kiválasztandó ügyet - az ügyre rákattintva azt ügyintézésre megnyitjuk.
  2. Kialakítjuk a Teendők-listánkban a folyamatkezeléshez szükséges elemeket  és az elemekhez hozzárendeljük a felelősöket:

3. A beépített linkek igénybevétele az ügyintézési folyamatban segítheti az ügyek gördülékeny és hatékony intézését. A Teendők-lista Segítség-oszlopában a SABLON-névre ráklikkelve, a sablon automatikusan letöltödik a számítógépünkre, amelyet kitöltve a megfelelő  - gombra kattintva szükséges visszatölteni a rendszerbe. Az egyes feladat-elemeknél linkek segítik egy-egy feladat-elem külső felületre (pl. a KIR-felületre) történő navigálást. A feladatelem elvégzését a feladatsor végén található KÉSZ-jelölönégyzetbe történő pipálással jelezzük: 

A Teendők-listánk állapotát a felület jobb alsó sarkában található  - gombbal részteljesítések esetén is mentsük el!

4. Amennyiben az ügyintézéshez dokumentumot szükséges rögzíteni a rendszerben, azt  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.

5. Amennyiben a feladat-elemekhez hozzárendelt személyek részére belső üzenetet szeretnénk rögzíteni illetve belső határidőt szeretnénk kijelölni a feladat elvégzésére, akkor ezt a Belső megjegyzések menüpontot kiválasztva tehetjük meg:
A Belső megjegyzések a  - gombra kattintva hozhatók létre. A belső megjegyzések lehetnek kommentárok, üzenetek illetve az ügyhöz kapcsolódó egyéb információk, külső felületekre mutató linkek, ábrák, képek.

6. Amennyiben a 2. pontban az ügyintézéshez kialakított Teendök-listánk valamelyik feladat-eleménél hiánypótlásra szeretnénk a gondviselőt / tanulót felszólítani, ezt a Határozatok - menüpont kiválasztásával tehetjük meg kétféle módon:

6.1. Felszólíthatjuk az ügyfelünket hiánypótlásra üzenettel, amely az ügyféloldalon a  - gombra kattintva azonnal megjelenik.6.2. Felszólíthatjuk az ügyfelünket hiánypótlásra határozattal, amely az ügyféloldalon a  - gombra kattintva azonnal megjelenik és letölthető. A határozattal történő felszólítás esetén a rendszerben generált határozat iktatószámmal bekerül a ügyiratok közé. 

7. Az összes teendőnk elvégzését követően vagy az 5. pontban bemutatott Belső megjegyzésben jeleznünk kell az intézményvezetés felé, hogy a kiiratkoztatási folyamat lezáró határozathozatali szakaszba érkezett és ezzel átadjuk a határozathozatali döntést az intézményvezetésnek vagy ha magunk vagyunk a határozathozatalban illetékes ügyintéző, akkor a Határozat adatainak megadását (kiválasztását) követően a csak ekkor (kérelem elfogadásakor vagy elutasításakor) megjelenő  - gombra kell kattintanunk. A lezárt ügyintézési folyamat adatai a későbbiekben nem módosíthatók, de a rendszerben rögzített adatok és dokumentumok az adminisztrátorok által megtekinthetők illetve letölthetők.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Intézményi felület bemutató vidója a Kiiratkozás ügycsoport Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása intézményi oldal témában.