Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A főmenüből a 'Mulasztások' menüpontra történő érintéssel listázhatóak a tanulóval kapcsolatos mulasztások és késések. 

Alapállapot a DÁTUM nézet, azonban átváltható a TANTÁRGY nézet szerinti megjelenítésre is a felület. Mindkét esetben a felület tetején összefoglaló adatokat, míg lejjebb részletes adatokat jelenít meg a menüpont.

Warning

Az "Összes mulasztás" érték és annak szétbontása Igazolt/Igazolatlan/Igazolandó típusra tartalmazza a Tanórai és Tanórán kívüli (pl.: Napközi, Szakkör, stb) mulasztási értékeket is! 


A mulasztások rögzítéséről az alkalmazás azonnali értesítés formájában értesíti az eszköz tulajdonosát, amennyiben ez a funkció nincs letiltva.

DÁTUM nézet esetén az adott hónapot kiválasztva megjelennek a hónapra rögzített mulasztási adatok, melyek további részletei is megtekinthetőek az egyes sorokat megérintve.

 

TANTÁRGY nézet esetén az adott tantárgyra vonatkozó mulasztási adatok látszódnak, melyek további részletei is megtekinthetőek az egyes sorokat megérintve.

 


A felületen látható "Igazolandó" feliratra kattintva a szülői felületen azonnal rögzíthető és beadható e-Ügyintézésen keresztül igazolás az intézménybe.

A húzással függőlegesen görgethető felületen az 'Összes mulasztás' grafikon alatt a tantárgyakkal kapcsolatos statisztikai adatok láthatók (pl.: átlag, mulasztások). 

Image Removed