Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA tanulói/szülői applikációban a megjelenő felületen a még le nem járt határidejű házi feladatokat láthatjuk.