Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

A pedagógus csak akkor tud fogadóórát rögzíteni, ha ezt a funkciót az adminisztrátorok a ’Nyilvántartás’ főmenü ’Testreszabás’ menüpontjával megjelenített beállítások között beállították.

...