Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az elektronikus naplóba, pedagógus jogosultsággal belépve azonnal erre a felületre jutunk. Itt láthatjuk az aktuális héten már megtartott és még megtartandó tanóráinkat, tájékozódhatunk a számunkra elrendelt helyettesítésekről, és itt könyvelhetjük foglalkozásainkat. 

A legfelső, kék hátterű sorban három nézet közül lehet választani:   

 • A  nézetben láthatók és könyvelhetők azok az órák, melyek csengetési rendhez kötötten kerültek a naplóba. Ennek megfelelően, ebben a nézetben az aktuális csengetési rend alapján jelennek meg üres vagy tanórával kitöltött téglalapok.

Csengetési rend

Ha a nap elején vagy végén nem látszik mindegyik tanóra, akkor az adminisztrációs rendszerben nézzük meg a Nyilvántartások / Csengetési rend menüpontban, hogy az aktív csengetési rendben mindegyik tanóra ki van-e választva, és meg van-e adva hozzá kezdő- és vég időpont.

 • A nézetben is láthatók azok a tanórák, melyek a csengetési rendhez kötötten kerültek rögzítésre, de itt inaktívan, szürke háttérrel. Itt azok a foglalkozások könyvelhetők, melyek nem a csengetési rend alapján lettek rögzítve, hanem kifejezetten ezen a felületen, a foglalkozás kezdő- és vég időpontjának megadásával.

Tanóra napirend nézetben

A napirend nézetben jellemzően azokat a foglalkozásokat lehet megadni, melyek nem a csengetési rend szerint szerveződnek, pl. délutáni napközi, vagy olyan foglalkozás, melynek időtartama nem egyezik a csengetési rendben meghatározott tanóra hosszával.

 •  nézetben is megjelennek az előző két nézetben megadott tanórák, de ezek itt nem naplózhatók. Itt mi adhatunk meg olyan időtartamokat, ahol valamilyen, a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részéhez kapcsolódó, tevékenységet végeztünk.

Nem kötött munkaidő

Az adminisztrátori rendszer Nyilvántartás / Testreszabás menüpontjában, Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai részben adható meg, hogy a naplóban mely időponttól, mely időpontig rögzíthető tanóra vagy a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részéhez kapcsolódó tevékenység.

 •  nézetben láthatók és könyvelhetők a fogadóórához kapcsolódó tevékenységek és feladatok. 

Közvetlenül a nézet választó menüsor alatt, bal oldalon találhatók a dátum választó gombok/mező, középpen az aktuálisan megjelenített hét vagy nap dátuma látható, jobb oldalon pedig a megjelenítés módja állítható be.

A felületen megnyitásakor mindig az aktuális hét adatai látszanak. A megjelenített hetet az alábbi módokon változtathatjuk meg:

 • A gombbal egy hetet vagy napot mehetünk vissza a naptárban.
 • A gombbal egy hetet vagy napot mehetünk előre a naptárban.
 • A gombbal mindig az aktuális napra, hétre ugorhatunk.
 • A gombok mellett található hétválasztóval a tanév bármelyik hetére ugorhatunk.

A kiválasztott hét adatait négyféleképpen jeleníthetjük meg:

 • A gombra kattintva a teljes hét megjeleníthető, amely akkor lehet érdekes, ha szombati tanítás is van az adott héten az iskolában.
 • A gomb hatására a hétfőtől péntekig terjedő időszak jeleníthető meg.
 • A gombra kattintva egyetlen nap adatai lesznek láthatók, amely kis kijelzős eszközön nyújthat segítséget.
 • A gombbal teljes képernyőssé tehetjük a korábban kiválasztott nézetünket, hogy nagyobb méretben jelenjen meg.

A menüsor valamint a dátum- és megjelenítés gombok alatt látható a tanórákat tartalmazó "órarend" rész. Itt rá kattinthatunk egy tanórára, ha azt adminisztrálni szeretnénk, vagy meg akarjuk változtatni a már elmentett adatait. Ha egy üres téglalapba kattintunk, akkor helyettesítést vagy plusz órát vehetünk fel saját magunk számára, ha ezt engedélyezték az adminisztrátori rendszerben.

Tantárgynevek megjelenítése

Az órarendben a tantárgynevek rövid neve jelenik meg!

Belépési felület és kezelőelemek bemutatása

Az alábbi videóban megismerkedhet a KRÉTA e-Napló modul pedagógusi belépéssel elérhető felületével, valamint az oldalon található kezelőelemekkel.

A tanórák, helyettesítések és tanórán kívüli foglalkozások színei

A naptárban a beírandó és beírt tanórák, a helyettesítések a foglalkozások különböző színekkel jelennek meg. Az egyes színek jelentését a következő táblázat tartalmazza.

JelölésJelentése

Az órarendben szereplő, de még be nem írt tanóra.

Az naplóban rögzített tanóra.
Tanóraszínek

A KRÉTA különféle moduljaiban egy adott tanóra vagy foglalkozás többféle színben is megjelenhet, tulajdonságaitól, típusától függően, hogy ránézésre is már információval szolgálhasson a felhasználó számára.