Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A menüpontban érhetőek el a tanuló tanóráival, feljegyzéseivel kapcsolatos információk, valamint az intézményi adatok is.