Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerében az e-Napló menüpont az elektronikus napló kezeléséhez szükséges funkciókat tartalmazza. Ugrás a Videótárba

 • tanári és osztály órarendek kezelése,
 • tanórák, mulasztások, értékelések, feljegyzések keresése, szűrése,
 • naplók ellenőrzése,
 • helyettesítések kezelése.


Tip
iconfalse
titlee-Napló kezelése

Az Adminisztrációs rendszer e-Napló menüpontjában szereplő funkciókat csak akkor kell kezelni ha az iskola használja a KRÉTA Elektronikus napló modulját!


Az e-

Napló főmenüben

NAPLÓ főmenüben található funkciók az alábbi csoportokba rendezve érhetők el:

Children Display
pagee-Napló

Az e-Napló menüpontban az alábbi funkciókat lehet végrehajtani:

 • tanári és osztály órarendek kezelése,
 • tanórák, mulasztások, értékelések, feljegyzések keresése, szűrése,
 • naplók ellenőrzése,
 • helyettesítések kezelése