Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üdvözöljük a KRÉTA Adminisztrációs rendszer tudásbázis oldalán!

A KRÉTA Adminisztrációs Rendszer Felhasználói Kézikönyve elsősorban intézményvezetőknek, igazgatóhelyetteseknek, iskolatitkároknak és adminisztrációs munkatársaknak nyújt segítséget az adminisztrációs és tanügyigazgatási feladatok elvégzéséhez.

A KRÉTA rendszernek legfontosabb alapmodulja az intézményi adminisztrációs ill. tanügyigazgatási rendszer, amely a KRÉTA programban Adminisztrációs rendszer néven szerepel. Az Adminisztrációs rendszer tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól.  A szoftvermodul segítségével lehet kezelni az intézmény törzsadatait, a tanulói és alkalmazotti adatokat, továbbá az oktatásszervezéshez szükséges tartalmakat (pl. tantárgyak, termek, osztályok, csoportok stb.) is. Az Adminisztrációs rendszerben kezelhetők a tantárgyfelosztás (TTF), az órarend, valamint a helyettesítések is, továbbá ebben a modulban módosíthatók a tanév rendjének adatai is.

A szoftvermodulban lehet megtenni azokat a beállításokat, testreszabásokat is, amelyek módosíthatják a további modulok (pl. e-napló, elektronikus ellenőrző stb.) működését is. Az Adminisztrációs rendszer főbb funkciói a következők.

Nyilvántartás

Nyilvántartás

A Nyilvántartás menüben kezelheti az intézmény adminisztrációs rendszerében kezelhető alapnyilvántartásokat és tanügyi adatokat

További információk a Nyilvántartásokról

Importálások

Importálások

A KRÉTA rendszerben az Importálások menüben lehet különböző külső adatforrásokból (Excel táblázatok, KIR rendszer)  adatokat betölteni a szoftverbe. Valamint a már betöltött adatokat exportálni.

További információk az importálások menüpontról

Tanulók besorolása

Tanulók besorolása

A menüben lehet a felvett tanulókat besorolni vagy áthelyezni az osztályaikba, csoportjaikba, kiíratni a végzős tanulókat, továbbá a tanévek közötti átsorolásokat elvégezni.

További információk a Tanulók besorolása funkciókról

e-Napló

e-Napló

Az e-Napló menüpontban kezelhetjük az órarendet, a helyettesítéseket, a közösségi szolgálatot, valamint számos szűrési, keresési lehetőség is rendelkezésre áll az elektronikus napló adataiban.

További információk az e-Napló menüről 

Dokumentumok

Dokumentumok

A Dokumentumok menüpontból az iskolai dokumentumokat lehet elektronikus formátumban előállítani, valamint ebből a menüből érhetők el az iktatott dokumentumok és a POSZEIDON iktatórendszer is.

További információk a Dokumentumokról

Adatszolgáltatások

Adatszolgáltatások

A KRÉTA Adatszolgáltatások menüpontja az intézmények fenntartói által meghatározott rendszeres (pl. tantárgyfelosztás, beiratkozás, osztály- és csoportlétszámok), továbbá az eseti (ad-hoc) adatszolgáltatásokat is tartalmazza.

További információ az Adatszolgáltatásokról

AMI modul

AMI modul

Az AMI modul menüpontban kezelhetjük az AMI növendékeket, osztályokat és csoportokat, valamint végezhetjük el a szükséges be/kisorolásokat, AMI jogviszonnyal kapcsolatos teendőket.

További információk az AMI modul menüről 

Kollégium modul

Kollégium modul

A Kollégium modul menüpontban kezelhetjük a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulókat, az osztályokat és csoportokat, valamint elvégezhetjük a szükséges be/kisorolásokat és kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos teendőket.

További információk a Kollégium modul menüről

EGYMI modul

EGYMI modul

Az EGYMI modul menüpontban kezelhetjük az EGYMI-hez tartozó, utazó gyógypedagógiai hálózat keretében ellátott tanulókat, osztályokat és csoportokat, valamint végezhetjük el a szükséges be/kisorolásokat, EGYMI jogviszonnyal kapcsolatos teendőket.

További információ az EGYMI modul menüről

Üzenetek

Üzenetek

Az üzenetek funkció a KRÉTA rendszer opcionális - az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó - modulja, amely segítségével a KRÉTA rendszer felhasználói (tanulók, szülő, pedagógusok, intézményvezetés)  - az iskola által részletesen szabályozható módon - elektronikus üzeneteket küldhetnek egymásnak.

További információk az Üzenetek funkcióról 

e-Ügyintézés

e-Ügyintézés

A Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (e-Ügyintézés) a KRÉTA rendszer egy opcionális modulja, amely lehetőséget teremt a felhasználóknak, hogy a különböző tanügyi folyamatokat elektronikus módon is elintézhessék ill. a folyamatban levő ügyeiket nyomon követhessék. 

További információk az e-Ügyintézésről 

ESL

KRÉTA ESL

A korai iskolaelhagyáshoz kapcsolódó opcionális KRÉTA ESL modul célja, hogy azon keresztül lehetővé váljon a korai iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanulói jelzőrendszer kialakítása, amely folyamatosan nyomon követhetővé teszi a tanulmányi adatokat az osztályfőnökök, az intézményvezetők és a fenntartók szakmai munkatársai felé

További információk az ESL modulrólKeresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén. 

Search

 Keresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.

KRÉTA videótár és bemutatók