Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üdvözöljük a KRÉTA Adminisztrációs rendszer tudásbázis oldalán!

A KRÉTA Adminisztrációs Rendszer Felhasználói Kézikönyve elsősorban intézményvezetőknek, igazgatóhelyetteseknek, iskolatitkároknak és adminisztrációs munkatársaknak nyújt segítséget az adminisztrációs és tanügyigazgatási feladatok elvégzéséhez.

A KRÉTA rendszernek legfontosabb alapmodulja az intézményi adminisztrációs ill. tanügyigazgatási rendszer, amely a KRÉTA programban Adminisztrációs rendszer néven szerepel. Az Adminisztrációs rendszer tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól.  Az szoftvermodul segítségével lehet kezelni az intézmény törzsadatait, a tanulói és alkalmazotti adatokat, továbbá az oktatásszervezéshez szükséges tartalmakat (pl. tantárgyak, termek, osztályok, csoportok stb.) is. Az Adminisztrációs rendszerben kezelhetők a tantárgyfelosztás (TTF), az órarend, valamint a helyettesítések is, továbbá ebben a modulban módosíthatók a tanév rendjének adatai is.

A szoftvermodulban lehet megtenni azokat a beállításokat, testreszabásokat is, amelyek módosíthatják a további modulok (pl. e-napló, elektronikus ellenőrző stb.) működését is. Az Adminisztrációs rendszer főbb funkciói a következők.

Nyilvántartás

Nyilvántartás

A Nyilvántartás menüben kezelheti az intézmény adminisztrációs rendszerében kezelhető alapnyilvántartásokat és tanügyi adatokat

További információk a Nyilvántartásokról

Importálások

Importálások

A KRÉTA rendszerben az Importálások menüben lehet különböző külső adatforrásokból (Excel táblázatok, KIR rendszer)  adatokat betölteni a szoftverbe

További információk az importálások menüpontról

Tanulók besorolása

Tanulók besorolása

A menüben lehet a felvett tanulókat besorolni vagy áthelyezni az osztályaikba, csoportjaikba, kiíratni a végzős tanulókat, továbbá a tanévek közötti átsorolásokat elvégezni.

További információk a Tanulók besorolása funkciókról

e-Napló

e-Napló

Az e-Napló menüpontban kezelhetjük az órarendet, a helyettesítéseket, a közösségi szolgálatot, valamint számos szűrési, keresési lehetőség is rendelkezésre áll az elektronikus napló adataiban.

További információk az e-Napló menüről 

Dokumentumok

Dokumentumok

A Dokumentumok menüpontból az iskolai dokumentumokat lehet elektronikus formátumban előállítani, valamint ebből a menüből érhetők el az iktatott dokumentumok és a POSZEIDON iktatórendszer is.

További információk a Dokumentumokról

Adatszolgáltatások

Adatszolgáltatások

A KRÉTA Adatszolgáltatások menüpontja az intézmények fenntartói által meghatározott rendszeres (pl. tantárgyfelosztás, beiratkozás, osztály- és csoportlétszámok), továbbá az eseti (ad-hoc) adatszolgáltatásokat is tartalmazza.

További információ az Adatszolgáltatásokról

AMI modul

AMI modul

Az AMI modul menüpontban kezelhetjük az AMI növendékeket, osztályokat és csoportokat, valamint végezhetjük el a szükséges be/kisorolásokat, AMI jogviszonnyal kapcsolatos teendőket.

További információk az AMI modul menüről 

Kollégium modul

Kollégium modul

A Kollégium modul menüpontban kezelhetjük a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulókat, az osztályokat és csoportokat, valamint elvégezhetjük a szükséges be/kisorolásokat és kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos teendőket.

További információk a Kollégium modul menüről

EGYMI modul

EGYMI modul

Az EGYMI modul menüpontban kezelhetjük az EGYMI-hez tartozó, utazó gyógypedagógiai hálózat keretében ellátott tanulókat, osztályokat és csoportokat, valamint végezhetjük el a szükséges be/kisorolásokat, EGYMI jogviszonnyal kapcsolatos teendőket.

További információ az EGYMI modul menüről

Üzenetek

Üzenetek

Az üzenetek funkció a KRÉTA rendszer opcionális - az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó - modulja, amely segítségével a KRÉTA rendszer felhasználói (tanulók, szülő, pedagógusok, intézményvezetés)  - az iskola által részletesen szabályozható módon - elektronikus üzeneteket küldhetnek egymásnak.

További információk az Üzenetek funkcióról 

e-Ügyintézés

e-Ügyintézés

A Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (e-Ügyintézés) a KRÉTA rendszer egy opcionális modulja, amely lehetőséget teremt a felhasználóknak. hogy a különböző tanügyi folyamatokat elektronikus módon is elintézhessék ill. a folyamatban levő ügyeiket nyomon követhessék. 

További információk az e-Ügyintézésről 

ESL

KRÉTA ESL

A korai iskolaelhegyáshoz kapcsolódó opcionális KRÉTA ESL modul célja, hogy azon keresztül lehetővé váljon a korai iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanuló jelzőrendszer kialakítása, amely folyamatosan nyomon követhetővé teszi a tanulmányi adatokat az osztályfőnökök, az intézményvezetők és a fenntartók szakmai munkatársai felé

További információk az ESL modulrólKeresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén. 

Search

 Keresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.

KRÉTA videótár és bemutatók