Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mi a funkciója a KRÉTA Adminisztrációs rendszerenek? 

A KRÉTA rendszernek legfontosabb alapmodulja az intézményi adminisztrációs ill. tanügyigazgatási rendszer, amely a KRÉTA programban Adminisztrációs rendszer néven szerepel. Az Adminisztrációs rendszer tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól. A KRÉTA Adminisztrációs rendszer elsősorban az intézményvezetőknek, igazgatóhelyetteseknek, iskolatitkároknak és adminisztrációs munkatársaknak nyújt segítséget az adminisztrációs és tanügyigazgatási feladatok elvégzéséhez.

A szoftvermodul segítségével lehet kezelni az intézmény törzsadatait, a tanulói és alkalmazotti adatokat, továbbá az oktatásszervezéshez szükséges tartalmakat (pl. tantárgyak, termek, osztályok, csoportok stb.) is. Az Adminisztrációs rendszerben kezelhetők a tantárgyfelosztás (TTF), az órarend, valamint a helyettesítések is, továbbá ebben a modulban módosíthatók a tanév rendjének adatai is.

A szoftvermodulban lehet megtenni azokat a beállításokat, testreszabásokat is, amelyek módosíthatják a további modulok (pl. e-napló, elektronikus ellenőrző stb.) működését is. 

Gyorsan meg szeretne ismerkedni a KRÉTA Adminisztrációs rendszerrel? 

Látogasson el a KRÉTA Videótárba, ahol számos oktatóvideóval segítjük a rendszer használatának elsajátítását vagy tekintse meg a KRÉTA Adminisztrációs felületének bemutatóját!

Milyen funkciókat és rendszermodulokat tartalmaz a Adminisztrációs rendszer? 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a KRÉTA Adminisztrációs rendszeréből milyen programfunkciókat és kiegészítő modulokat érhetnek el a program felhasználói. 

Nyilvántartás

A modul tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól.  Az adatok kezelését a NYILVÁNTARTÁS menüből érheti!

Importálások

Az IMPORTÁLÁSOK menüben lehet különböző külső adatforrásokból (Excel táblázatok, KIR rendszer)  adatokat betölteni a szoftverbe, továbbá lehetőség van a rendszerben tárolt adatokat különböző formátumokban exportálni. 

Tanulók besorolása

A TANULÓK BESOROLÁSA menüben lehet a felvett tanulókat besorolni vagy áthelyezni az osztályaikba, csoportjaikba, kiíratni a végzős tanulókat, továbbá a tanévek közötti átsorolásokat, léptetéseket elvégezni.  

e-Napló

Az E-NAPLÓ  menüpontban kezelhetjük az órarendet, a helyettesítéseket, a közösségi szolgálatot, valamint számos szűrési, keresési lehetőség is rendelkezésre áll az elektronikus napló adataiban.

Dokumentumok

A DOKUMENTUMOK menüpontból az iskolai dokumentumokat lehet elektronikus formátumban előállítani, valamint innen érhetők el az iktatott dokumentumok és a POSZEIDON iktatórendszer is.

Adatszolgáltatások

A KRÉTA ADASZOLGÁLTATÁSOK menüpontja az intézmények fenntartói által meghatározott rendszeres (pl. tantárgyfelosztás, beiratkozás, OSAP) és eseti adatszolgáltatásokat is tartalmazza.

AMI modul

A KRÉTA AMI MODUL menüpontban kezelhetjük az AMI növendékeket, osztályokat és egyéni csoportokat, valamint végezhetjük el a szükséges be/kisorolásokat, a művészetoktatási jogviszonnyal kapcsolatos speciális teendőket is. 

Kollégiumi modul

A KOLLÉGIUM MODUL menüpontban kezelhetjük a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulókat, az osztályokat és csoportokat, valamint elvégezhetjük a szükséges be/kisorolásokat és kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos teendőket.

EGYMI modul

Az EGYMI MODUL menüpontban kezelhetjük az EGYMI-hez tartozó, utazó gyógypedagógiai hálózat keretében ellátott tanulókat, osztályokat és csoportokat, valamint elvégezhetjük az EGYMI jogviszonnyal kapcsolatos teendőket.

Gazdálkodási modul

A KRÉTA Gazdálkodási (GR) modul elemeolyan funkciókat (pl. tárgyi eszközök) tartalmaznak, amelyek egy köznevelési vagy szakképzési intézmény fenntartói számára gazdálkodási tevékenységükben szükséges lehet. 

Duális modul

A KRÉTA Duális Modul a Köznevelési Regisztrációs És Tanügyi Alaprendszer duális szakképzési programmodulja, amely segíti a vállalkozások, intézmények és duális oktatók oktatásszervezési és adminisztrációs feladatait.

Szakképző intézmények funkciói

A KRÉTA rendszerben a szakképzési intézmények speciális funkcióiról - szakképzési juttatások, e-Jelentkezés, SZIR-STATApáczai Ösztöndíj - valamint rájuk vonatkozó egyedi szabályokról a szakképző intézmények specialításai oldalunkon olvashatnak.