Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üdvözöljük a KRÉTA Adminisztrációs rendszer tudásbázis oldalán!

A KRÉTA Adminisztrációs Rendszer Felhasználói Kézikönyve elsősorban intézményvezetőknek, igazgatóhelyetteseknek, iskolatitkároknak és adminisztrációs munkatársaknak nyújt segítséget az adminisztrációs és tanügyigazgatási feladatok elvégzéséhez.

A KRÉTA rendszernek legfontosabb alapmodulja az intézményi adminisztrációs ill. tanügyigazgatási rendszer, amely a KRÉTA programban Adminisztrációs rendszer néven szerepel. Az Adminisztrációs rendszer tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól.  Az szoftvermodul segítségével lehet kezelni az intézmény törzsadatait, a tanulói és alkalmazotti adatokat, továbbá az oktatásszervezéshez szükséges tartalmakat (pl. tantárgyak, termek, osztályok, csoportok stb.) is. Az Adminisztrációs rendszerben kezelhetők a tantárgyfelosztás (TTF), az órarend, valamint a helyettesítések is, továbbá ebben a modulban módosíthatók a tanév rendjének adatai is.

A szoftvermodulban lehet megtenni azokat a beállításokat, testreszabásokat is, amelyek módosíthatják a további modulok (pl. e-napló, elektronikus ellenőrző stb.) működését is. Az Adminisztrációs rendszer főbb funkciói a következők:

Nyilvántartás

Nyilvántartás

A Nyilvántartás menüben kezelheti az intézmény adminisztrációs rendszerében kezelhető alapnyilvántartásokat és tanügyi adatokat.

További információk a Nyilvántartásokról
Importálások

Importálások

A KRÉTA rendszerben az Importálások menüben lehet különböző külső adatforrásokból (Excel táblázatok, KIR rendszer)  adatokat betölteni a szoftverbe
További információ az Importálási funkciókról 

Tanulók besorolása

Tanulók besorolása

A menüben lehet a felvett tanulókat besorolni vagy áthelyezni az osztályaikba, csoportjaikba, kiíratni a végzős tanulókat, továbbá a tanévek közötti átsorolásokat elvégezni. 
További információk a Tanulók besorolása funkciókról

e-Napló

e-Napló

Az e-Napló menüpontban kezelhetjük az órarendet, a helyettesítéseket, valamint számos szűrési, keresési lehetőség is rendelkezésre áll az elektronikus napló adataiban.
További információk az e-Napló menüről 

Dokumentumok

Dokumentumok

A Dokumentumok menüpontból az iskolai dokumentumokat lehet elektronikus formátumban előállítani, valamint ebből a menüből érhetők el az iktatott dokumentumok és a POSZEIDON iktatórendszer is 
További információk a Dokumentumokról

Adatszolgáltatások

Adatszolgáltatások

Az Adatszolgáltatások menüpont az intézmények Fenntartói által meghatározott rendszeres (pl. tantárgyfelosztás, beiratkozás, osztály- és csoportlétszámok)  ill. eset, "ad-hoc" adatszolgáltatásokat tartalmazza.
További információ az Adatszolgáltatások menüről

e-Ügyintézés

e-Ügyintézés

A Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (e-Ügyintézés) a KRÉTA rendszer egy opcionális modulja, amely lehetőséget teremt a felhasználóknak, hogy a különböző tanügyi folyamatokat digitális formában is elintézhessék.
További információk az e-Ügyintézésről 

Üzenetek

Üzenetek

Az üzenetek funkció a KRÉTA rendszer opcionális - az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó - modulja, amely segítségével a KRÉTA rendszer felhasználói (tanulók, szülő, pedagógusok, intézményvezetés)  elektronikus üzeneteket küldhetnek egymásnak.
További információk az Üzenetek funkcióról 

ESL

ESL

A korai iskolaelhegyáshoz kapcsolódó opcionális KRÉTA ESL modul célja, hogy azon keresztül lehetővé váljon a korai iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanuló jelzőrendszer kialakítása amely folyamatosan nyomon követhetővé teszi a osztályfőnökök, az intézményvezetők, az intézményfenntartó felé. 
További információk az ESL modulról

Keresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén. 

Search

 Keresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.

KRÉTA videótár és bemutatók