Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

A tantárgyfelosztás fogalma és funkciója

A KRÉTA rendszerben az intézményeknek lehetőségük van kezelni a tantárgyfelosztást, azaz hogy mely pedagógus, mely osztályoknak és csoportoknak, heti hány órában, milyen tantárgyat tanít. A tantárgyfelosztás kezelése a rendszer egyik általános adminisztratív felülete, azaz a legtöbb funkció működése nagyon egyszerű és hasonló más felületek funkcióihoz.

A KRÉTA rendszerben a tantárgyfelosztás kezelése a tanügyi nyilvántartás egyik alapeleme.

A tantárgyfelosztás importálására létezik egyedi funkció, amelyet a Tantárgyfelosztás importálása felületen három sémadokumentum alapján is elvégezhetnek.


Expand
titleBővebben a tantárgyfelosztás importálásáról

Include Page
Tantárgyfelosztás importálása
Tantárgyfelosztás importálásaWarning
iconfalse
titleTanévek kezelése

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy a tantárgyfelosztás létrehozása, törlése, módosítása mindig abban a tanévben történik, amelyiket korábban kiválasztotta! Expand
titleTovábbi információk a tanévek kezeléséről

Include Page
Tanévek kezelése
Tanévek kezelése


A tantárgyfelosztás adatai

A KRÉTA rendszer a tantárgyfelosztás esetében az alábbi adatokat kezeli:

ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS
ALAPADATOK

Tanár, pedagógus választása

A tanár, pedagógus, alkalmazott neve.

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező

A tantárgyfelosztás adatsorához tartozó Alkalmazott megnevezése.

TantárgyA kiválasztott tantárgy neve

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező


A tantárgyfelosztás adatsorához tartozó tantárgy megnevezése.

Osztály/csoportAz osztály/csoport megnevezése

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező


A tantárgyfelosztás adatsorához tartozó osztály/csoport megnevezése.

Heti óraszámAz adott heti óraszám

Status
subtletrue
colourRed
titlekötelező


A tantárgyfelosztás adatsor 1 hétre vetített óraszáma. Eltérő A-B hét esetén ez a szám a kerettanterv számaitól eltérhet.

Összevont óraAz összevont óra jelölése a tantárgyfelosztásban

Az opcióval jelölhető, ha egy óra összevont osztályban vagy csoportban kerül megtartásra. Az így jelölt órákat a program nem számolja bele az óratömegbe!

Az opcióval lehet beállítani, hogy pl. az összevont osztályokban ha egy órában a különböző évfolyamoknak eltérő tantárgyakat tanítunk, akkor fel lehet venni a pedagógushoz azonos órában több tanórát is, azonban az óratömegbe ezeket az órákat nem számolja bele.

Ugyanígy jelölhető bármely tantárgyfelosztásban szereplő tanóránál ez az opció ha nem szeretnénk, hogy a tanóra beleszámítson az intézményi óratömegbe.


A beírt tanórák, mulasztások és értékelések módosításaA tantárgyfelosztás módosításakor a beírt tanórák és mulasztások módosítása

A tantárgyfelosztás módosításakor - csoport/osztály vagy tantárgy változtatáskor - visszamenőleges módosítja a beírt tanórákat és értékeléseket a változásoknak megfelelően.

Figyelem! Ez a művelet nem visszavonható, ezért kérjük, hogy nagyon körültekintően használják!


A kapcsolódó órarendi órák módosításaA kapcsolódó órarendi órák módosítása

A beállítás alapján módosításra kerülnek a tantárgyfelosztáshoz kapcsolódó órarendi órák


Tantárgyfelosztás listája

A tantárgyfelosztás a menüsorból a Nyilvántartás - Tantárgyfelosztás funkcióval lehet megjeleníteni.


Info
iconfalse
titleA listában megjelenített adatmezők

A tantárgyfelosztás listájában az alkalmazott neve, a tanév, az osztály/csoport, a tantárgy és a heti óraszám jelenik meg. A fejléc megnevezésére vagy a mellette található nyílra kattintva lehet módosítani a tantárgyfelosztás listájának rendezési sorrendjét!


Új tantárgyfelosztás létrehozása

A KRÉTA rendszerben a tantárgyfelosztás létrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a Nyilvántartás - Tantárgyfelosztás funkciót!
 2. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új tantárgyfelosztás adatainak megadását!
 3. A tantárgyfelosztás adatait tartalmazó ablakban adjuk meg a tantárgyfelosztás adatait!

 4. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat(-ok) megadása kötelező!
 5. A mentés után a tantárgyfelosztás listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 


Warning
iconfalse
titleKötelező adatok megadása

A tantárgyfelosztás adatainál a tanár nevét kötelező kiválasztani, majd szintén legördülő listából az osztály/csoport megnevezését, a tantárgy megnevezését, majd a heti óraszámot vagy begépeléssel, vagy a nyilak segítségével kötelezően meg kell adni!Tip
iconfalse
titleTTF alapja

A tantárgyfelosztás rögzítés alapja, hogy a KRÉTA rendszerben előzetes rögzítésre kerüljenek a TTF-hez felhasználandó információk:

Expand
titleAlkalmazottak

Include Page
Alkalmazottak
Alkalmazottak


Expand
titleTantárgyak

Include Page
Tantárgyak
Tantárgyak


Expand
titleOsztályok

Include Page
Osztályok
Osztályok


Expand
titleCsoportok

Include Page
Csoportok
CsoportokTantárgyfelosztás adatainak módosítása


Tip
iconfalse
titleTTF módosítás

Amennyiben a tantárgyfelosztáshoz van tanóra rendelve, úgy a tantárgyfelosztás elemei nem változtathatóak, csak az óraszáma!


A menüsorban válasszuk a Nyilvántartás - Tantárgyfelosztás funkciót!

A tantárgyfelosztás adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott tantárgyfelosztás tulajdonságainak módosítását.

A kiválasztott tantárgyfelosztás adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk a tantárgyfelosztás jellemzőit.

Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.

A sikeres mentés után a tantárgyfelosztás listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.


Warning
iconfalse
titleAdatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy tantárgyfelosztás óraszámot módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát a tantárgyfelosztás korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.


A tantárgyfelosztás törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett tantárgyfelosztás törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetőek. A tantárgyfelosztás törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

A menüsorban válasszuk a Nyilvántartás - Tantárgyfelosztás funkciót!

A tantárgyfelosztás adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott tantárgyfelosztás törlését!

A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!

Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!

A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy a tantárgyfelosztás törölhető-e? 

Abban az esetben ha a tantárgyfelosztás nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak az oka, hogy a tantárgyfelosztás miért nem törölhető.

Ha a törlés sikeresen megtörtén, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 

A sikeres törlés után a tantárgyfelosztás listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.


Warning
iconfalse
titleTörlések érvényessége

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!


Az "Összes importált felosztás törlése" funkció

A programban lehetőségünk van arra is, hogy egyszerre az összes importált tantárgyfelosztás elemet egyszerre töröljünk. Az összes importált tantárgyfelosztás egyidejű törlése esetén a program minden egyes tantárgyfelosztás esetében külön ellenőrzi, hogy a tantárgyfelosztás törölhető-e a rendszerben. 


Warning
iconfalse
titleTöbb elem együttes törlése

Az összes adat együttes törlése esetén - ha a program egyéb okból nem tiltja valamelyik tantárgyfelosztás törlését, az összes tantárgyfelosztás törlésre kerül! Kérjük, hogy az összes tantárgyfelosztás egyszerre történő törlését mindig körültekintően használják és a törlés megerősítése előtt győződjenek meg arról, hogy helyesen jelölték ki a törlendő elemeket!


Az összes tantárgyfelosztás egyidejű törlését az alábbi módon lehet végrehajtani a programban:

A menüsorban válasszuk a Nyilvántartás - Tantárgyfelosztás funkciót!

A tantárgyfelosztás listája felett kattintsunk az  nyomógombra!

A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!

A sikeres törlés esetén a program üzenetet küld, hogy a kijelöltek közül hány elemet sikerült törölni.

A törlés után a tantárgyfelosztás listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.


Tantárgyfelosztás adatainak és kapcsolatainak megtekintése

A tantárgyfelosztás adatainak és adatkapcsolatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban csak olvasási jogosultsággal is megnézhessük a tantárgyfelosztás adatait, valamint a tantárgyfelosztás különböző további kapcsolatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

A menüsorban válasszuk a Nyilvántartás - Tantárgyfelosztás funkciót!

A tantárgyfelosztás adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a kiválasztott tantárgyfelosztás adatainak és adatkapcsolatainak megtekintését!

A kijelölt tantárgyfelosztás adatait tartalmazó ablak bal szélén lehet kiválasztani, hogy a tantárgyfelosztás melyik adatcsoportját vagy kapcsolatait szeretnénk megnézni.

Az ablak bezáráshoz kattintsunk az ablak alján található mégse dombra!


ADATCSOPORTTARTALOM

Alapadatok

Alkalmazott név

Foglalkozás típus

Osztály/csoport

Heti óraszám

Munkakör típus

Foglalkozás helye

Tantárgy

Tanév


Tantárgyfelosztás keresése, szűrése

A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén látható a tantárgyfelosztás keresésére, szűrésére szolgáló funkciók. A SZŰRÉS szövegre kattintva jeleníthetők meg ill. rejthetők el a tantárgyfelosztás esetében használható keresési feltételek megadása. A tantárgyfelosztás adatait tartalmazó listák szűrését az alábbi módon lehet végrehajtani:

Ha a felületen nem láthatók a keresési feltételeket beállítást tartalmazó terület, akkor a  gombra kattintva (a képernyőn gyakran függőlegesen jelenik meg a szöveg) lehet megjeleníteni a szűrési adatmezőket!

Írja be vagy válassza ki a szűrési feltételeket! Ha több mezőt is beállít akkor a keresés eredménye azokat a tantárgyfelosztás adatait fogja tartalmazni, amelyek az összes kiválasztott feltételnek megfelelnek!

A keresési feltételek után megjelenik a  üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a lista tartalma csak a  gombra kattintva fog frissülni, megváltozni! 

A feltételek beállítása után kattintson a  gombra!

A listában a beállított szűrési feltételeknek megfelelő tantárgyfelosztás adatsorok fognak megjelenni

Tantárgyfelosztás adatainak exportálása

A KRÉTA rendszerben lehetőség van a tantárgyfelosztás adatainak és adatkapcsolatainak Excel táblázatba történő exportálására. Az exportálás végrehajtásához az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

A menüsorban válasszuk a Nyilvántartás - Tantárgyfelosztás funkciót!

A Tantárgyfelosztás adatainak EGYSZERŰ vagy KERESZTTÁBLÁS exportálásához kattintsunk a megfelelő  gombra!

A Tantárgyfelosztás esetében az alábbi adatok exportálására van lehetőség:

 1. osztály
 2. csoport
 3. tantárgy
 4. óraszám
 5. tanár

Az exportálás után - a böngészőprogram beállításaitól függően - automatikusan letöltődik a kiválasztott Excel táblázat!