Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Beállított Nemzetiségi dokumentum kezelés esetén az Admin felület Dokumentumok menüpontjában aktiválódik egy új szekció, Nemzetiségi dokumentumok megnevezéssel.


A Szekciót lenyitva megjelennek a rendelkezésre álló Nemzetiségi dokuemntumok.


Elérhető dokumentum típusok:

Children Display
alltrue
pageNemzetiségi dokumentumok generálása