Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Az Ön által letöltött KRÉTA mobil applikációt (a továbbiakban: applikáció) az Educational Development Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2030 Érd, Retyezáti utca 48.1111 Budapest, Budafoki út 59. Cg. 1301-10-041619140310, adószám: 25707144-2-1343) (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja, ezáltal a rendszerben kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül. A KRÉTA mobil applikáció tekintetében minden esetben az intézmények – melyekben a tanuló a tanulmányait folytatja, pedagógus esetén, amellyel közalkalmazotti jogviszonyban áll – az adatkezelők.

...