Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Milyen újdonságokat tartalmaz a Digitális Kollaborációs Tér legújabb frissítései?

 

Módosítások:

 • Órai feladat beadásakor hibaüzenet jelentkezett, ha a beadás időpontjában visszavonta a tanár az órai feladatot.
 • Az „Új privát üzenetek mutatása: Bekapcsolva” címke nem jelent meg a tanár felhasználónál.
 • A helyettesítő tanár nem tudott kiadni e-Learning feladatot a helyettesített tanórára.
 • IFM kurzus jelentkezésnél megjelenő hibaüzenet módosításra került. 

 

Újdonságok

A KRÉTA DKT rendszerében újabb, az Oktatási Hivatal által kiadott digitális tananyagok, elsősorban tankönyvek és munkafüzetek érhetők el – letölthető/pdf formátumban.

A DKT Központi tananyagtár menüpontban elérhető digitális tartalmak diákok és tanárok számára nyújtanak segítséget.

A tananyagtárról bővebben az alábbi tudásbázis oldalakon érhető el tájékoztatás:

KRÉTA DKT - Tanár

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46763799

KRÉTA DKT – Tanuló

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46763829

 

Újdonságok:

 • Tanuló oldalon az értékelés szöveges megjelenítése órai feladat esetében:

Tanulói oldalon órai feladatoknál abban az esetben, ha az órai feladat összesített értékelése szöveges értékelés, akkor az Órai feladatok kezelése felületen a jobb oldali sávban a Feladatok blokkban megjelenik az értékelés szövege is. Korábban itt csak a szöveges értékelés ikonja volt látható, a módosítás hatására azonban már látható a tanár által írt teljes szöveg.

 • A naplózott tanórák megjelenítése a munkaterek felületen utólag beiratkozott tanulók számára inaktív formában:

A tanulók megtekinthetik a munkatéren keresztül „A munkatérhez kapcsolódó összes beírt tanóra megjelenítése” ikonra kattintva a naplóba már beírt tanóráikat. Abban az esetben, ha egy osztályba/csoportba besorolásra kerül a tanuló, akkor minden tanóra, amely naplózva lett, megjelenik számára. Abban az esetben, ha egy osztályból/csoportból kisorolásra kerül a tanuló, akkor a kisorolt időszakhoz tartozó naplózott tanórák inaktívan jelennek meg.

Módosítások:

 • Nem nyelvi feladat kiadása során inaktívan megjelenő nem nyelvi feladatok az órarendben megjelenés módosításra került. 
 • Nyelvi feladat leírása mező nem szerkeszthető állapot naplózárás után módosításra került.
 • Munkatér kártyákon az ikonok megjelenítése módosításra került. 

 

IFM nyelvi feladatok:

A DKT IFM moduljában az angol nyelvű leckéknél a szűrőben bevezetésre került a NAT szerinti szűrő. Ezen új szűrő segítségével a tanároknak lehetőségük van a nyelvi feladat kiadásakor a leckék között évfolyam és témakör szerint szűrni. A NAT szerinti szűrő csak az angol nyelvű leckéknél érhető el és több szinten keresztül szűrhetnek vele a tanárok. Lehetőségük van csak évfolyam szerint szűrni, vagy évfolyam és témakör szerint is szűrni.

A DKT rendszer IFM moduljában elérhető nyelvi leckék frissítésre kerültek, melynek hatására új leckék kerültek be a rendszerbe, illetve korábbi leckék kerültek átsorolásra más témakör, vagy szint alá. 

 

Duális oktatók: 

A duális oktatók számára elérhetővé vált a Digitális Kollaborációs Tér a duális képzés modulban.

Az alábbi tudásbázis oldalon részletes tájékoztatás olvasható:

DKT felület

 

Módosítások: 

A rendszerfrissítéssel optimalizálásra került sor az egyes menüpontokban (Beállítások; Teendőim; Órarend; Tanári értekezlet; Digitális óra; Üzenőfal; Feladatok; Tananyagtár). 

A tanári felületen az alábbi szekciókban jelennek már meg a digitális tananyagok: 

 • Elvégezhető e-Learning kurzusok 
 • Tanulóidnak ajánlott

Elérhetővé vált a KRÉTA Negyedéves tájékoztató legújabb száma. 

 

Tanmenet tananyagtár:

A tanmenet tananyagtárban szabadon elérhetők és letölthetők az Oktatási Hivatal által is közzétett mintatanmenetek.

Módosítások:

A DKT felületéről naplózárás esetén már nem lehetséges tanórához feladatot rögzíteni. 

DKT Tanár és Tanuló felületen az Órarend menüpontban, táblázatos nézetben nem jelent meg a helyettesítés ikon egy tanóránál. Ez módosításra került, a módosítás után már megjelenik az ikon táblázatos nézetben is.

 

Digitális tananyagok tananyagtár: 

A Kezdőoldalon is megjelenítésre került, hogy a szakképző intézmények részére korábban elérhetővé váltak a szakmákhoz kapcsolódó e-Learning kurzusok a tananyagtárban, ahol szűrők beállításával kereshetnek közöttük. A Digitális tananyagokat közvetlenül a kezdőoldalról is elérhetjük. 

Szakképző intézmények esetében a tanulói oldalon megjelent az ajánlott kurzusok szekció is a Digitális tananyagtárban, ami a tanuló tantárgyaihoz kapcsolódik, vagy az általa tanult szakmához. Amennyiben nincs a részére szakma beállítva, akkor csak a tantárgyakhoz kapcsolódó tananyagok jelennek meg.

A Digitális tananyagok tananyagtárban, a kurzusok között a "Keresés és szűrés" résznél - a szakma szűrési opció mellett megjelent az ágazat szűrésének lehetősége is. 

 

Kezdőoldal:

Tájékoztató dokumentumok frissítésre kerültek a Kezdőoldalon. 

Első belépés utáni hibaüzenet javításra került. 

Javításra kerültek felületi elírások, kártya elrendezések.

Munkaterek:

Nem nyelvi munkaterek naplózásakor már nem jelenik meg a nyelvi feladat számláló.

Egységesítésre került a Munkaterek - ikonok sorrendje. 

Tananyagtár: 

Javításra került, hogy a kiválasztott szűrés esetében a megfelelő gombra kattintva törlődjenek a korábban kiválasztott szűrőbeállítások a felületen. 

Tanuló oldalról, a Tanóra nézet/Tananyagtár fülön, a Műveletek oszlopban módosításra került az ikonok megjelenésének sorrendje.

e-Learning: 

Átlépés előtt megjelennek a kurzussal kapcsolatos alap adatok a DKT felületén, amelyek nincsenek közvetlenül előre haladáshoz kötve (pl.: Cím, Státusz (Nem nyitotta meg)). 

 

Üzenőfalhoz tartozó szövegek módosítása:

Tanár felületen az üzenőfalhoz tartozó szöveges leírások módosításra kerültek.

Link csatolmányok másolás gomb fejlesztése:

Házi és órai feladat link típusú csatolmányoknál egy „Link másolása vágólapra” gomb fejlesztése, ezáltal nem megnyithatók lesznek az ilyen típusú csatolmányok, hanem csak másolhatók.

Hibajavítás: Tanóra összesítő az órarenden nem jelent meg.

Amennyiben a tanár vagy a tanuló felhasználó az órarenden egy tanórát jobb egérgombbal választottak ki akkor nem jelent meg a „Részletes információk” panel ablak. Ez javításra került. 

Hibajavítás: Tanuló felületen a Tananyagok blokk alatt a "Nincsenek tananyagok" üzenet szerepelt a "Nincsenek csatolt tananyagok" helyett. 

Hibajavítás: Amikor órai feladat esetén a Tanár vagy a Tanuló írt üzenetet akkor a Tanóra nézet Üzenőfalon az ehhez tartozó „Óra” címke nem jelent meg.

Hibajavítás: Házi, órai, nyelvi, e-Learning Feladatok menüpontokban, az Üzenetek mezőben, Tanuló esetén az alábbi kiírás jelenik meg: "Ide írhatsz...". Ez kiegészítésre került és az alábbi szövegezés látható:  "Ide írhatsz üzenetet..." 

Hibajavítás: Amennyiben a Tanár házi vagy órai feladat létrehozásánál készített tananyagot, annak mentése utána nem jelent meg a „Sikeres mentés” üzenet.

Hibajavítás: Amikor a Tanuló a Házi feladat listázóra navigált és volt olyan feladata, amely lejárt, akkor az addigi meglévő státuszban maradt és nem váltott át „Nem adta be” állapotra.

Hibajavítás: A Tanuló oldalon, amennyiben egy kiadott e-Learning feladat beadási határideje lejárt akkor a feladat listázóban megmaradt sárga háttérrel. Ez javításra került és piros színezéssel jelenik meg.

Hibajavítás: A Tanulónál a Saját Tananyagtárban az általa felöltött anyagokon, tananyagokon megjelent a "Megtekintés a tananyagtárban" ikon. Ennek elrejtése megtörtént.

Hibajavítás: Ha egy Tanár egy feladathoz rögzített csatolmányokat, akkor a Tananyagtár felületen a "Minden tananyag mutatása" szűrő beállítása után nem jelentek meg azon tananyagok, amelyek házi vagy órai feladathoz voltak csatolva.

Hibajavítás: Nem jelentek meg a házi és órai feladat felületen, Tananyag tallózása esetén, a Tananyag csatolása ablakban a "Legutóbb feltöltött tananyagok" blokk alatt azok a tananyagok, amelyeket korábban felvett a tanár. 

Hibajavítás: Amikor egy Tanár a saját tananyagtár felületén a szűrőknél bekapcsolta a "Csak feladatokból létrehozott tananyagok mutatása" opciót akkor a listázóban nem jelentek meg ezen típusú tananyagok. Ha a munkatér szűrőt bekapcsolta hozzá a felhasználó, akkor jelentek csak meg. Ez javításra került.

 

Link hivatkozások megjelenítésének módosítása:

Amikor egy Tanár házi, órai, e-Learning és nyelvi feladat kiadásakor a leírásban hivatkozásként megjelöl egy linket, akkor az eddig Tanár és Tanuló oldalon egyaránt kattintható volt és betöltötte a hivatkozott linket. Az új fejlesztéssel Tanuló oldalon megszűnt ezt a kattinthatóság és szövegként jelenik meg egy weboldal linkje.

 

Tanár és tanuló oldalon egységesítése került a Házi feladatok, Órai feladatok, e-Learning feladatok és Nyelvi feladatok listázó oszlopok sorrendjének az egységesítése.

Tananyagtár:

e-Learning Tananyagtár:

e-Learning felületek egységesítése. e-Learning felületen szűrők optimalizálása. 

Központi tananyagtár esetén, Táblázatos nézetben, Tanár és Tanuló által nézve nem jelentek meg az adatok az alábbi oszlopokban: Intézmény típus, Témakör, Téma. Ez javításra került. 

Tanuló Saját tananyagtárban szűrő funkciók javítása.

Tananyagtár felületeken az elírások javítása.

A tanuló oldalon is bekapcsolásra került a „Tananyag létrehozásának módja” szűrő, amennyiben például a tanár egy csatolmányos tananyag láthatóságát állítja úgy, hogy a tanuló is látja, akkor a diák is megtudja tekinteni ezt az Intézményi tananyagtárban.

Tanuló oldalon bekapcsolásra került, amennyiben a felhasználó a munkaterek oldalon táblázatos nézetet állított be, akkor a listában a „Tanár” neve oszlop is megjelenik.

Házi feladatokhoz kapcsolódó hibajavítások: 

Amikor egy tanár kiadott egy órai feladatot pontszám értékelési móddal majd azt utána módosította másra, például százalékosra és utána vissza pontszámos típusra, akkor a pontszám nem maradt meg, hanem újra be kellett írni ezt. Ez javításra került. 

Házi feladatokhoz tartozó videó és dokumentum csatolmányok mentésének javítása. 

Figyelmeztető pop-up üzenetek esetén a szövegezés javítása, írásjelek pótlása. 

 

Házi feladat "Nem adta be" státusz számlálójának javítása a felületen. 

e-Learning feladat kiadása esetén a szűrők funkció optimalizálása.

e-Learning Tanuló Tananyagtár felület átalakítása, optimalizálása:

Tanuló oldalon, a Tananyagtár felületen kialakításra került öt különböző típusú blokk, amelyekbe soroljuk az e-Learning kurzusokat:

 1. Elvégzendő kurzusok: Ezek azok, amelyeket a diák feladatban kap meg és el kell, hogy végezzen
 2. Folyamatban lévő kurzusok: Olyan kurzusok, amelyeket diák elkezdett már de még nem fejezett be. Továbbá a tanár nem értékelte.
 3. Elérhető kurzusok: Diákok számára elérhető kurzusok, amelyeket önállóan elvégezhet.
 4. Elvégzett kurzusok: Azok a kurzusok, amelyeket tanuló befejezett és értékelésre kerültek.
 5. Inaktív kurzusok: Olyan kurzusok, amelyek már nem aktívak, de a diák korábban elvégezhette volna.

Amennyiben a KRÉTA rendszerben töröltek egy értékelést, akkor a DKT-ban értékelve státuszban maradt a feladatoknál. Ez javításra került. 

A helyettesítő tanár letudja letölteni a helyettesített tanár által órai/házi feladathoz csatolt csatolmányokat. 

A helyettesített tanár letudja letölteni a helyettesítő tanár által órai/házi feladathoz csatolt csatolmányokat.

Új nyelvi leckék importálása:

Új nyelvi leckékkel bővült a Digitális Kollaborációs Tér angol és német nyelvekből, amelyek már tartalmazzák a NAT szerinti szűrést.

 

Tanár oldalon egy tanórához már kiadott e-Learning kurzusok jelzése:

A tanár felhasználók, amikor kiszeretnének adni egy e-Learning kurzust egy tanórához, akkor a listában jelezzük (inaktív, „Kiadott kurzus” címke) a felhasználó felé azokat a kurzusokat, amelyek már ki lettek adva ehhez az órához.

Tanuló ki és beiratkozásának munkatér kezelése:

Amikor egy tanulót ki és beiratkoztatnak egy tanórára anélkül, hogy a TTF elem módosulna a KRÉTA rendszerben, akkor ennek megfelelően jelenjenek meg a tanuló munkaterei a DKT-ban.

IFM alfeladatok lecke típusainak megjelenítése:

Tanulónál megjelenítésre került a lecke típusa ikonnal jelezve. Tanár oldalon megjelentek a lecketípusok, mind a nyelvi feladat kiadásakor és egy kiadott lecke haladásánál is.

 

Bekapcsolásra került az e-Learning funkció, amely tanár és tanuló oldalon egyaránt elérhető. Ezáltal lehetőség nyílt a pedagógusok számára a Feladatok/e-Learning oldalon keresztül a diákoknak e-Learning típusú kurzusok kiadására. Ezek előre létrehozott kurzusok, amelyeket a tanár megtekinthet kiadás előtt. A tanulók eredményeit a tanárok ugyanúgy tudják értékelni, mint a többi feladatot. Az érdemjegy a KRÉTA rendszerbe automatikusan bekerül.

Nemcsak feladatként lehet kiadni ezeket, hanem elérhetővé vált az e-Learning tananyagtár is, ahol az összes elérhető kurzus intézményenként megtekinthető és elvégezhető önállóan.

 

Tananyagtár:

A meglévő tananyagtár funkciónak az átalakítása. Optimalizálva lett az Intézményi és Saját tananyagtár működése. Továbbá a Házi feladat és Órai feladat kiadásakor csatolt fájlok, linkek esetén is egy tananyag készül, amely elérhető Tanóra nézetben a Tananyagtár fülön és a Tananyagtár oldalon is. Ezt a későbbiekben szintén feltudják használni a tanárok. Ezen felül a feladat kiadásakor lehet meglévő tananyagot is csatolni már egy-egy feladathoz is. Tanuló oldalon egy feladat beadásakor csatolt fájlokból szintén egy tananyag készül, amelyet a diák a Saját tananyagtárában elér, és a későbbiekben ezt feltudja használni. Növeltük a tananyagok átláthatóságát úgy, hogy bevezettünk egy új menüt ahol látható, hogy egy tananyag mely feladatokhoz lett már kiadva.

Feladatoknál két menüre lett szétosztva: Csatolmányok és Tananyagok.

Csatolmányok résznél:

 • Fájl felöltése,
 • Videó hozzáadása,
 • Dokumentum hozzáadása.

Tananyagok résznél:

 • Tananyag létrehozása,
 • Tananyag tallózása.

 

 • Hibaüzenetek áttekintése: A cél az, hogy amikor a felhasználónak hibaüzenetet küldünk, akkor az informatívabb legyen felé.
 • Tanuló oldalon a Teendők résznél új feladatok szövegezésének egységesítése.
 • KRÉTA rendszerben módosított tanóra esetén a DKT oldalon is szinkronizálódjon.
 • Házi feladat beadási határidejének hosszabbítása, beadási határidő lejárta után is.
 • Hibajavítás: Házi feladat már nem marad értékelve státuszban az értékelés törlése után.
 • Hibajavítás: Házi feladat értékelés törlése után a beadott házi feladat már nem kerül újra megnyitotta státuszba.
 • Hibajavítás: Új házi feladat mentésekor külső hivatkozás csatolásával már nem jelenik meg hibaüzenet.
 • Hibajavítás: Tanóra törlése után az erre kiadott feladatok megnyitásakor már nem érkezik hibaüzenet. 
 • Hibajavítás: Tanuló oldalon feladathoz csatolt külső hivatkozások esetén „Megnyitás” ikonra navigálva nem megfelelő szöveg jelent meg, ez javításra került.
 • Hibajavítás: Nyelvi feladatoknál Tanár oldalon a tanulók haladását nézve az „Utoljára módosítva” rész nem volt megfelelően látható a táblázatban, ez javításra került.
 • Hibajavítás:  Classroom-ból kiadott lecke esetén, ha a Tanuló IFM oldalról közvetlenül végzi el, akkor a DKT felületén ezt kiadva „Nem nyitotta meg” státuszba kerül az adott Tanuló feladata. Ez javításra került, már a megfelelő státusz jelenik meg.
 • Hibajavítás: Lejárt házi feladat módosításának lehetősége (határidő) akkor is, ha már rögzítettek értékelést. 
 • Hibajavítás: „Nem adta be” státuszú házi feladat értékelése, majd annak törlése esetén „Elfogadásra vár” státuszba került az adott lecke. Ez javításra került. 
 • Hibajavítás: Tanuló csoportból történő ki, majd beléptetése után az órarenden a nyelvi feladat és házi feladat ikonok nem jelentek meg. Ez javításra került. 

 

 • Javításra került, hogy amennyiben „+” karakter van e-mail címben akkor is lehessen digitális órához vagy tanári értekezletre csatlakozni.
 • Kezdőoldalon új tájékoztató szövegek megjelenítése, aktualizálása.
 • Nyelvi feladatok címének megjelenítése a listázóban.
 • Tanár és tanuló felhasználók DKT-ban megadott e-mail cím szinkronizálása.
 • Hibajavítás: Tanulónál a felvett házi feladatokhoz nem láthatóak a külső hivatkozások.
 • Hibajavítás: Nem létező e-mail cím megadása esetén figyelmeztető üzenet korrigálása.
 • Hibajavítás: Digitális óra menü cím leírásának korrigálása.

 • Hibajavítás: Értékelt órai feladat visszavonása csak az értékelés törlésével történhet meg.

 

Bevezetésre került, hogy a Digitális óra indításánál a tanár automatikus szervezői szerepet kap. 

 

Tananyagtár fülön a tananyagok formátumának ellenőrzése, a megjelenő fájltípusok sorrendjének egységesítése. 

A Saját Tananyagtár menüpont szövegezésének egységesítése. 

Órai feladat beadásánál valótlan kiterjesztésű fájlok letöltésének tiltása. 

Javításra került a tanári órarend szűrő megjelenítése. 

Digitális óra indításánál tájékoztató szöveg módosítása. 

 

Javításra került, hogy a házi feladat mentése után megfelelően látszódjanak a csatolt linkek.

Digitális óra / Tanári értekezlet szövegezésének egységesítése, módosítása. 

 

A fájl feltöltés limit emelésre került 30 MB-ra. 

Fájl feltöltésekor jelentkező hibaüzenetek optimalizálása. 

 

Elérhetővé vált, hogy a saját tananyagtárban lehetséges törölni a linkként csatolt videókat és dokumentumokat, amennyiben törlésre került a feladat, amihez létre lettek hozva.

A tananyagtárban elérhetővé vált egy új szűrési lehetőség: "Csak feladathoz nem tartozó tananyagok mutatása".

Kurzus leírás szövegezés javítása, e-Learning felirat egységesítése. 

 

Elérhetővé vált a Tanári nyelvtanulás funkció a felületen, amely az IFM modul segítségével támogatja a tanárok nyelvtanulását. 

Beállításra került, hogy egy e-Learning feladatot egy munkatérhez csak egyszer lehessen kiadni. 

Javításra került, hogy a Munkatereknél az új üzenetek száma kisebb felbontású képernyőnél is megfelelően látszódjon. 

 

Inaktív tanuló hiba üzenet módosítása:

Az aktuális tanévben a tanuló nem aktív a rendszerben!

Ez az üzenet akkor jelenik meg ha a tanuló már átsorolták a következő tanévű osztályába, de az iskola még nem hajtotta végre a tanévváltást vagy a tanulót már kiíratták az osztályából és még nem került át az új osztályába. Kérjük várja meg, hogy a tanulót átléptessék az új osztályába vagy az intézmény átváltsa a tanévet. 

 

A frissítésben javításra kerül az a hiba, hogy néhány esetben jogosulatlan hozzáférés üzenet jelenik meg, amikor tanuló megpróbálja megnyitni az órai feladatot.

A tanári felületen javításra kerül az a hiba, hogy néhány óra esetében a házi feladatoknál nem látszik a tanulók listája.

Javításra került az a hiba, hogy az utólagosan besorolt tanuló olyan feladatokat is lát melyek azelőtt lettek kiadva az osztály/csoportnak tagja lett.

A felületen előfordult, hogy a megnyitott tanórában nem lehet léptetni a lapok között, a frissítés fixálta ezt a jelenséget. 

A frissítésben javításra került az, hogy a nem naplózott házi feladat órája hibaüzenetet jelzett. 

A tanári e-mail címek validációja módosításra került.

 

A frissítésben javításra került a házi feladat beadás kezelése és a javítások visszaküldése.

A DKT-ban az értékelésnél a program már minden esetben figyelembe veszi a naplózárási beállításokat.

A frissítés megoldja azt a problémát, hogy a globális tananyagtár szűrése esetében nem jelenik meg a szűrési információ.

 

A DKT új verziójától elérhető a Digitális értekezlet funkció, amely segítségével a tanárok online tanórákat indíthatnak különböző infokommunikációs eszközökön (számítógép, laptop, táblagép, okostelefon) és egységes felületen.  

 

A frissítés megoldja azt a problémát ha a házi feladatok esetében a határidőt néhány esetben nem jól kezeli a program. 

 

A Digitális Kollaborációs Tér legújabb verziójától elérhető a Digitális tanóra funkció, amely segítségével a tanárok online tanórákat indíthatnak a diákjaiknak különböző infokommunikációs eszközökön (számítógép, laptop, táblagép, okostelefon) és egységes felületen. A rendszer használata lehetővé teszi, hogy a digitális munkarendben a diákok interaktív módon részt vehessenek az élő, online tanórákon, konzultációkon.

 

A frissítés javítja azt a problémát, ha a feladatoknál az értékelés Csak elfogadás jelölés és a pedagógus értékelt egy diákot, akkor nem látszik a beadott feladatok listában az értékelése.

Az elmaradt tanóránál nem jelenik meg a továbbiakban a nulla érték az órasorszámnál ill. jelölésre kerül a felületen. 

A frissítés megoldja azt a problémát, hogy ha a Chrome böngészőben a magyar nyelv fordítása be van kapcsolva, akkor nem lehet a házi és órai feladatok leírásába szöveget írni. 

Javításra került az a jelenség, hogy néhány tableten és telefonon duplikálódnak az üzenetek a tanári Üzenőfalakon.

Megoldásra került az a probléma, hogy néhány esetben a tanuló a munkaterekből nem éri el az órai feladatokat.

A frissítés után a Teendőkben már helyesen jelennek meg az értékelésre váró órai feladatok.

A frissítés javítja azt a problémát, hogy az ugyanazon a napon, ugyanannak az osztálynak/csoportnak kiadott harmadik házi feladat nem jön létre.

 

Az órarendben lehetőség van a képek megjelenítésének kikapcsolására, ha kisebb felbontás esetén a szöveg nem olvasható.

A továbbiakban az elmaradt tanóráknál nem jelenik meg az órasorszám és a téma.

A frissítés után már van lehetőség a napirend nézetbe felvett órákhoz, foglalkozásokhoz is házi feladatot rögzíteni.

 

A frissítés javítja azt a hibát, hogy az iPhone és az iPad készülékeken a Tudásbázis menüpont néhány készüléken nem működik ill. a Safari böngészőben a megjelenített órák néhány esetben elcsúszva jelentek meg.

Az új verzióban a NEM BEADANDÓ státuszú házi feladatok elrejthetők a felületen. 

A rendszer a továbbiakban megjegyzi a táblázatokon szereplő szűrőfeltételeket, így ha a felhasználó visszalép a listákra, akkor a korábban beállított szűrőfeltételekkel jelenik meg a táblázat. 

Javításra került az a probléma, hogy néhány esetben a KRÉTA rendszerből a házi feladatokhoz feltöltött fájlok nem letölthetők a DKT felületéről.