Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Az Osztályfőnöki feladatok menüben lenyíló, Osztály blokkban elérhetővé vált az "Osztály tanulói adatok" és "Hetesek beállítása" menüpontok között az Osztály tanulói gondviselők menüpont, ahol a felületen láthatóvá válnak az osztályfőnök osztályába járó tanulókhoz rögzített gondviselőinek listája.

Image Modified

A felületen megjeleníti a lista a rendszerbe rögzített gondviselőket kereshető, szűrhető formátumban.


Expand
titleA felület felépítése

A táblázat fejlécei:

 1. #
 2. Tanuló neve
 3. Tanuló osztálya
 4. Gondviselő neve /Több gondviselő esetén, több sor jelenik meg az adott tanuló nevével/
 5. Felhasználó név /Gondviselő felhasználó neve/
 6. Rokonsági fok
 7. Telefonszám /Gondviselő telefonszáma/ (Alapértelmezettnek beállított telefonszám jelenik meg, ha nincs ilyen akkor az elsőként rögzített érték jelenik meg)
 8. E-mail /Gondviselő e-mail címe/ (Alapértelmezettnek beállított e-mail cím jelenik meg, ha nincs ilyen akkor az elsőként rögzített érték jelenik meg)
 9. Törvényes képviselő (Igen/Nem)
 10. Bővített jogosultság (Igen/Nem)

A felületen megjelenő szűrő elemei:

 1. Ellátott köznevelési feladat típus
 2. Tanuló osztálya
 3. Tanuló neve
 4. Van-e telefonszáma? /Keresőmező értéke: Igen/Nem/Üres/
 5. Van-e e-mail címe? /Keresőmező értéke: Igen/Nem/Üres/
 6. Törvényes képviselő? /Keresőmező értéke: Igen/Nem/Üres/
 7. Bővített jogosultságú? /Keresőmező értéke: Igen/Nem/Üres/

Táblázat funkció gombjai:

 1. "Export" gomb - Táblázat felett található.
 2. "Bővített jogosultság" gomb - Táblázat felett található.
 3. "Nagyító" gomb - Sorok végén található.


Image Modified

Exportálás

Exportálás funkció segítségével a lista, vagy annak szűrt állapote Excel táblázatba kinyerhető későbbi felhasználásra.


Expand
titleExport állomány felépítése
 • Egy excel táblába mentődnek az adatok, az alábbi fejléccel:
  1. Tanuló neve
  2. Tanuló osztálya
  3. Gondviselő neve
  4. Felhasználó név (Gondviselő felhasználó neve)
  5. Rokonsági fok
  6. Telefonszám (Gondviselő telefonszáma)

...

  1. Alapértelmezett telefonszám (Igen/Nem)
  2. E-mail (Gondviselő e-mail címe)
  3. Alapértelmezett e-mail cím (Igen/Nem)
  4. Törvényes képviselő (Igen/Nem)
  5. Bővített jogosultság (Igen/Nem)
  6. Utolsó belépés
  7. Utolsó belépés mobilon
 • A szűrés eredménye is exportálható.
 • Táblázat fejléce a rendszerben megszokott grafikai megjelenítésű
 • Excel tábla elnevezése: OsztalyTanulokGondviseloi_éééé_hh_nn.xlsx, ahol az éééé_hh_nn rész az excel tábla generálásakori időponttal egészül ki.
 • Export gomb a felületen a táblázat felett helyezkedik el.


Bővített jogosultság

A felületen az export gomb után található a "Bővített jogosultság" gomb, a gomb színe kék, mint az Export gombbé.

A gomb csak akkor funkciónál, ha legalább egy csökkentett jogosultságú gondviselő került kiválasztásra a név előtti jelölőnégyzet segítségével. Egyéb esetekben: Ha nem került kiválasztásra egy érték sem, akkor egy figyelmeztető ablak ugrik, miszerint a sárga háromszög után "A művelet elvégzéséhez jelöljön ki legalább egy felhasználót!", Vissza gombbal a validációs ablak záródik.

Image Modified

Ha kijelölésre került egy felhasználó, de az nem csökkentett jogosultsággal bíró gondviselő, akkor szintén az előbbi kinézetnek megfelelő kis figyelmeztető ablak jelenik meg a sárga háromszög után "A kijelölt felhasználók között XX gondviselő bővített jogosultsággal is szerepel." üzenettel. Vissza gombbal az ablak záródik.

Image Modified