Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az Osztályfőnöki feladatok menüben lenyíló, Osztály blokkban elérhetővé vált az "Osztály tanulói adatok" és "Hetesek beállítása" menüpontok között az Osztály tanulói gondviselők menüpont, ahol a felületen láthatóvá válnak az osztályfőnök osztályába járó tanulókhoz rögzített gondviselőinek listája.

A felületen megjeleníti a lista a rendszerbe rögzített gondviselőket kereshető, szűrhető formátumban.

 A felület felépítése

A táblázat fejlécei:

 1. #
 2. Tanuló neve
 3. Tanuló osztálya
 4. Gondviselő neve /Több gondviselő esetén, több sor jelenik meg az adott tanuló nevével/
 5. Felhasználó név /Gondviselő felhasználó neve/
 6. Rokonsági fok
 7. Telefonszám /Gondviselő telefonszáma/ (Alapértelmezettnek beállított telefonszám jelenik meg, ha nincs ilyen akkor az elsőként rögzített érték jelenik meg)
 8. E-mail /Gondviselő e-mail címe/ (Alapértelmezettnek beállított e-mail cím jelenik meg, ha nincs ilyen akkor az elsőként rögzített érték jelenik meg)
 9. Törvényes képviselő (Igen/Nem)
 10. Bővített jogosultság (Igen/Nem)

A felületen megjelenő szűrő elemei:

 1. Ellátott köznevelési feladat típus
 2. Tanuló osztálya
 3. Tanuló neve
 4. Van-e telefonszáma? /Keresőmező értéke: Igen/Nem/Üres/
 5. Van-e e-mail címe? /Keresőmező értéke: Igen/Nem/Üres/
 6. Törvényes képviselő? /Keresőmező értéke: Igen/Nem/Üres/
 7. Bővített jogosultságú? /Keresőmező értéke: Igen/Nem/Üres/

Táblázat funkció gombjai:

 1. "Export" gomb - Táblázat felett található.
 2. "Bővített jogosultság" gomb - Táblázat felett található.
 3. "Nagyító" gomb - Sorok végén található.

Exportálás

Exportálás funkció segítségével a lista, vagy annak szűrt állapote Excel táblázatba kinyerhető későbbi felhasználásra.

 Export állomány felépítése
 • Egy excel táblába mentődnek az adatok, az alábbi fejléccel:
  1. Tanuló neve
  2. Tanuló osztálya
  3. Gondviselő neve
  4. Felhasználó név (Gondviselő felhasználó neve)
  5. Rokonsági fok
  6. Telefonszám (Gondviselő telefonszáma)
  7. Alapértelmezett telefonszám (Igen/Nem)
  8. E-mail (Gondviselő e-mail címe)
  9. Alapértelmezett e-mail cím (Igen/Nem)
  10. Törvényes képviselő (Igen/Nem)
  11. Bővített jogosultság (Igen/Nem)
  12. Utolsó belépés
  13. Utolsó belépés mobilon
 • A szűrés eredménye is exportálható.
 • Táblázat fejléce a rendszerben megszokott grafikai megjelenítésű
 • Excel tábla elnevezése: OsztalyTanulokGondviseloi_éééé_hh_nn.xlsx, ahol az éééé_hh_nn rész az excel tábla generálásakori időponttal egészül ki.
 • Export gomb a felületen a táblázat felett helyezkedik el.

Bővített jogosultság

A felületen az export gomb után található a "Bővített jogosultság" gomb, a gomb színe kék, mint az Export gombbé.

A gomb csak akkor funkciónál, ha legalább egy csökkentett jogosultságú gondviselő került kiválasztásra a név előtti jelölőnégyzet segítségével. Egyéb esetekben: Ha nem került kiválasztásra egy érték sem, akkor egy figyelmeztető ablak ugrik, miszerint a sárga háromszög után "A művelet elvégzéséhez jelöljön ki legalább egy felhasználót!", Vissza gombbal a validációs ablak záródik.

Ha kijelölésre került egy felhasználó, de az nem csökkentett jogosultsággal bíró gondviselő, akkor szintén az előbbi kinézetnek megfelelő kis figyelmeztető ablak jelenik meg a sárga háromszög után "A kijelölt felhasználók között XX gondviselő bővített jogosultsággal is szerepel." üzenettel. Vissza gombbal az ablak záródik.