Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (TESZEK) Modul áttekintése

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (röviden TESZEK) Modul az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosító számú - "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" - című projekt (a továbbiakban: projekt) nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a köznevelésben használt KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul.  A projekt célja annak elősegítése, hogy a digitális oktatásba életkorának megfelelő évfolyamokon bekapcsolódó valamennyi tanuló korszerű, versenyképes oktatástechnológiai környezetben tanulhasson, továbbá a köznevelési intézmények és pedagógusaik hordozható IKT eszközökkel való ellátása és a pedagógusok felkészítése a digitális eszközök mindennapi oktatási gyakorlatuk során történő alkalmazására. 

A projekttel kapcsolatban részletesebben a projekt megvalósításáért felelő konzorcium vezetője, a Klebelsberg Központ honlapján tájékozódhat: https://kk.gov.hu/digitalis-oktatashoz-valo-egyenlo-hozzaferes-felteteleinek-biztositasa-a-tanulok-es-a-pedagogusok-szamara-rrf-1-2-1-2021-2021-00001 

Hogyan érem el a TESZEK Modult?

A KRÉTA fenntartói rendszerbe megfelelő jogosultsággal belépve át tud jelentkezni a TESZEK Modulba, vagy közvetlenül is be tud jelentkezni a https://teszek.e-kreta.hu oldalon.

Mire szolgál a TESZEK Fenntartói felület?

A TESZEK Fenntartói felületen az intézményfenntartók munkatársai tudják nyomon követni, illetve kezelni a modulban rögzített eszközök használatát, illetve életútját. Láthatják, hogy az eszköz jelenleg használatban van-e, ha igen, akkor kinél. Volt-e az eszköz korábban használatban, ha igen, akkor kinél volt volt. A fenntartói felületen mozgathatják az eszközöket a fenntartásukban lévő intézményeik, feladatellátási helyeik között, valamint az eszköz meghibásodásával kapcsolatban tett bejelentéseket is ezen a felületen tudják kezelni. 

Az ESZKÖZÖK menüpontban a fenntartóhoz rendelt eszközök adatait tekintheti meg.

A HASZNÁLATBA ADOTT ESZKÖZÖK menüpontban tudja leellenőrizni a fenntartóhoz tartozó intézményekre és feladatellátási helyekre kiosztott eszközöket.

Az ESETKEZELÉS menüpontban lehet eszközmozgatást végezni és szervízfolyamatot kezelni.

A PROJEKT RIPORTOK menüpontban különböző riportok érhetők el.

Include Page
RRF-1.2.1 Ügyfélszolgálati felület
RRF-1.2.1 Ügyfélszolgálati felület