Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (TESZEK) Modul áttekintése

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (röviden TESZEK) Modul az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosító számú - "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" - című projekt (a továbbiakban: projekt) nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a köznevelésben használt KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul.  A projekt célja annak elősegítése, hogy a digitális oktatásba életkorának megfelelő évfolyamokon bekapcsolódó valamennyi tanuló korszerű, versenyképes oktatástechnológiai környezetben tanulhasson, továbbá a köznevelési intézmények és pedagógusaik hordozható IKT eszközökkel való ellátása és a pedagógusok felkészítése a digitális eszközök mindennapi oktatási gyakorlatuk során történő alkalmazására. 

A projekttel kapcsolatban részletesebben a projekt megvalósításáért felelő konzorcium vezetője, a Klebelsberg Központ honlapján tájékozódhat: https://kk.gov.hu/digitalis-oktatashoz-valo-egyenlo-hozzaferes-felteteleinek-biztositasa-a-tanulok-es-a-pedagogusok-szamara-rrf-1-2-1-2021-2021-00001 

Hogyan érem el a TESZEK Modult?

A KRÉTA fenntartói rendszerbe megfelelő jogosultsággal belépve át tud jelentkezni a TESZEK Modulba, vagy közvetlenül is be tud jelentkezni a https://teszek.e-kreta.hu oldalon.

Mire szolgál a TESZEK Fenntartói felület?

A TESZEK Fenntartói felületen az intézményfenntartók munkatársai tudják nyomon követni, illetve kezelni a modulban rögzített eszközök használatát, illetve életútját. Láthatják, hogy az eszköz jelenleg használatban van-e, ha igen, akkor kinél. Volt-e az eszköz korábban használatban, ha igen, akkor kinél volt volt. A fenntartói felületen mozgathatják az eszközöket a fenntartásukban lévő intézményeik, feladatellátási helyeik között, valamint az eszköz meghibásodásával kapcsolatban tett bejelentéseket is ezen a felületen tudják kezelni. 

Az ESZKÖZÖK menüpontban a fenntartóhoz rendelt eszközök adatait tekintheti meg.

A HASZNÁLATBA ADOTT ESZKÖZÖK menüpontban tudja leellenőrizni a fenntartóhoz tartozó intézményekre és feladatellátási helyekre kiosztott eszközöket.

Az ESETKEZELÉS menüpontban lehet eszközmozgatást végezni és szervizfolyamatot kezelni.

A REGISZTRÁCIÓ menüpontban lehet megtekinteni az intézményekhez tartozó személyes használatra igényelt regisztrációk számát, és az oktatás támogatása célból igényelt számot is. Illetve itt lehet megtekinteni mely osztályok számára engedélyezte a regisztrációt a pályázat megvalósulásáért felelős Klebelsberg Központ.

A PROJEKT RIPORTOK menüpontban különböző riportok érhetők el.

A Klebelsberg Központ (továbbiakban KK) a TESZEK rendszerhez megfogalmazott esetkezelés kiterjesztési, továbbfejlesztési célú üzleti igényei alapján a TESZEK rendszer Esetkezelés menüpontja kiegészült egy új információkérés funkcióval, melynek hivatalos megnevezése: RRF-1.2.1 Ügyfélszolgálati felület

Az információkérés egy általános célú kommunikációs csatorna, ahol a fenntartók (és az intézmények) feltehetik kérdéseiket a Klebelsberg Központ felé bármilyen témában általános célú egyeztetés, információkérés, segítség kérés terén.

A feltett kérdésekre a Klebelsberg Központ munkatársai a TESZEK rendszeren belül tudnak válaszolni. A folyamatkezelés továbbfejlesztésének legfontosabb eredménye az e-mail-ben történő intézmény/fenntartó és a KK közötti kommunikáció csökkenése, ideális esetben annak teljes kiváltása.

  • Eszköz nélküli eset indítható általános célú információkérés, segítségkérés céljából, melyek információkérés kategóriájú eseteknek (röviden információkérésnek) nevezhetők.
  • Intézmény vagy fenntartó indíthat információkérés eseteket, melyekkel kapcsolatos ügyintézést és az elindított folyamat végrehajtását a KK végezheti.
  1. Ha intézmény indítja az információkérést, akkor a fenntartója nem vesz részt a folyamatban, nem értesül az információkérésről.
  2. Az információkérések kezelésére intézményi, fenntartói és KK oldalon új szerepkörök bevezetése történt meg (egy munkatárs továbbra is betölthet többféle szerepkört), mely lehetőséget ad az esetek láthatóságának kontrollálására.

Az információkérést - a válasz megfogalmazása után - az eset felelőse (KK-s munkatárs) jogosult lezárni, melyről automatikus értesítés kerül kiküldésre.

Fontos tudni!

Lezárt információkérés esete nem nyitható újra.

Hozzászólás rögzíthető az információkérés eseten, melynek történetét a rendszer automatikusan kezeli.

Jó tudni!

A hozzászólások megjelölhetők publikusnak, mely hozzászólásokat ezt követően az információkérés elindítója látni fogja.

Az információkérések házon belüli egyeztetésének kezelésére alkalmazható az eset folyamat végrehajtása során is elérhető feladatkezelési funkció, valamint a hozzászólások lehetősége.

Az információkérések exportálásával a TESZEK lehetővé tette az esetkezelésben régióra, státuszra, időintervallumra, fenntartóra, intézményre és címkére történő szűrést.