Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A v1.46-os verzió (2023.01.19.) fontos változásai:

Expand
titleVizsga utáni jelentések

A vizsgafelügyelők és a vizsgabizottságok mérési feladatokat ellátó tagjai a szakmai vizsgák előkészítésével, lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a képzési és kimeneti követelményekben leírtak teljesülésével, valamint a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentési kötelezettségüket (lásd Szkr. 285. §) a vizsgarendszeren keresztül tudják már teljesíteni.

A nem kamara által delegált vizsgafelügyelők, illetve az értékelési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tagok – önkéntes alapon – szintén elküldhetik észrevételeiket, javaslataikat.

Új vizsgaszereplő kijelölésekor, ill. megbízásakor a rendszer figyelmeztetést ad, ha a kiválasztott személy még nem tett eleget a jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettségének.

A beküldött jelentéseket a vizsga szervezője, a delegáló kamara ügyintézői és az NSZFH munkatársai tudják megtekinteni.


Expand
titleTovábbfejleszett interaktív vizsgatevékenység adatlap

A Vizsgatevékenység adatlapon az Interaktív vizsga állapot TAB-on megjelennek azok a vizsgaszereplők, akik az interaktív vizsga vezérlését (vizsgázók beazonosítását, ültetését, a vizsga elindítását, szüneteltetését vagy felfüggesztését) el tudják végezni.

A vizsga lebonyolítása során felmerülő problémák hatákonyabb kezelése érdekében a bejelentéshez szükséges legfontosabb információk egy gombnyomásra kimásolhatók.

A vizsga előzetes előkészítése után bekövetkezett változások is nyomonkövethetők a felületen.


Expand
titleMeghirdetett vizsga azonosító megjelenítése és keresési feltételként történő megadása

A meghirdetett vizsga azonosítója megjelenik mindenhol, ahol a vizsga adatai (szakma/szakképesítés, vizsgaszervező és a vizsgadátumok) megjelennek.

A Bejelentett vizsgacsoportok listán, a vizsgaszereplők Vizsgacsoportjaim listáján és a Vizsgaszereplő felkérések listán ez az azonosító is megadható mint - részletes - keresési feltétel.


Expand
titleVéglegesített vizsgacsoportok vizsgaszereplőinek módosítása

Az NSZFH a Véglegesítve státuszban lévő vizsgacsoportoknál is tudja - indokolt esetben - engedélyezni a vizsgaszereplők módosítását.

A módosítások átvezetése után a vizsgaszervezők rendszeren belül tudják jelezni, hogy a táblázat újra lezárható.


Expand
titleEgyéb változások

A vizsgázók értesítésénél a „Vizsgázó hozza magával” mezőbe már hosszabb szöveg is írható.

A vizsgaszereplők adatlapja megnyitható akkor is, ha a vizsgacsoport státusza alapján a vizsgaszereplők már nem szerkeszthetők.

A szakma/szakképesítésen törzsadatoknál a vizsgabizottsági tagok kötelező számosságát is meg lehet adni és a törzslap (eredmények) jóváhagyásra küldésekor a rendszer már csak ezt veszi figyelembe a vizgaszereplőkkel kapcsolatos ellenőrzéseknél.

A v1.44-es verzió (2022.12.09.) fontos változásai:

Expand
titleKapcsolt vizsgacsoportok

Az azonos ágazathoz tartozó vizsgák vizsgacsoportjait össze lehet kapcsolni.

A Vizsgacsoport adatlapon és a Vizsgaszereplő felkérés adatlapon a kapcsolt vizsgacsoportok és a vizsgabizottsági tagjaik adatai (név, megbízás státusza) egy új TAB-on egy összesített nézetben is megtekinthetők.

A kijelölésre váró vizsgaszereplő felkérések a Kapcsolt vizsgacsoportok táblázatból is elérhetők, így a kapcsolt vizsgacsoportok vizsgaszereplőinek delegálása egyszerűbben elvégezhető.

A VSZ Vizsgaszervezők bejelentés előtt (azaz Előkészítés alatt státuszban) tudják összekapcsolni a vizsgacsoportokat, bejelentés után az NSZFH Törzslap kezelőknek van erre lehetősége.

A v1.44-es verzió (2022.11.29.) fontos változásai:

Expand
titleVizsga és vizsgacsoport törlés

A vizsgák és vizsgacsoportok törölhetők.

Egy vizsga ténylegesen törlésre kerül, ha még nem volt meghirdetve. A már meghirdetett vizsgák törléskor Törölt státuszba kerülnek.

A vizsgacsoportok Előkészítés alatt státuszban ténylegesen törlődnek, bejelentés után Törölt státuszba kerülnek.

Egy vizsgacsoport csak akkor törölhető, ha a csoporthoz nincsenek vizsgázók rendelve és a vizsgaszereplők is törölve lettek.


Expand
titleVizsga / vizsgacsoport keresési feltételek bővítése

• A vizsgák és a vizsgacsoportok törzslapszám, illetve meghirdetett vizsgaazonosító alapján is kereshetők, ezeket a szűrési feltételeket a részletes keresőben lehet megadni.


Expand
titleBüntetés végrehajtási helyszínek

A vizsgacsoportok vizsgatevékenységeinél jelölhető, ha a helyszín büntetés végrehajtási helyszín. Az ilyen helyszíneken az interaktív vizsgatevékenységet írásbeli vizsgával helyettesítik.

A törzsdatként berögzített helyszíneknél is belítható ez megjelölés.


Expand
titleVizsgaidőpont kereső átalakítása

• A felhasználói visszajelzések alapján módosult a vizsgaidőpont szűrési feltételek megadásának módja.


Expand
titleÚj riport

• Az interaktív vizsgák előkészítettségét jelző kimutatás vált elérhetővé (checklist).

A v1.42-es verzió (2022.11.03.) fontos változásai:

Expand
titleTörzslap érkeztetés továbbfejlesztése

A bejelentett vizsgacsoportok listán is elindítható a QR kód olvasás. Ilyenkor a rendszer megnyitja a beolvasott külív(!) QR kódhoz tartozó vizsgacsoport adatlapját és elindítja a QR kód beolvasást. (A külív QR kód beolvasás eredménye mentésre kerül, azt nem kell még egyszer beolvasni.)

A QR kód olvasás üzemmódban a képernyő görgetése nélkül látszik az összes belív QR kód beolvasási állapota.


Expand
titleBizonyítvány, oklevél nyomtatáskor eltolás is beállítható

• A Vizsgaszervező adatlap / Egyéb beállítások TAB-on beállítható, hogy a bizonyítvány / oklevél nyomtatáskor az alapértelmezett pozicionáláshoz képest a rendszer mekkora függőleges, illetve vízszintes eltolással generálja le a nyomtatható dokumentumokat.


Expand
titleA vizsgaszervező nevében küldött üzenetekről másolat is kérhető

• A vizsgaszervezők a Vizsgaszervező adatlap / Egyéb beállítások TAB-on be tudják állítani, hogy a kifelé (pl. vizsgázóknak, vizsgaszereplőknek) küldött értesítéseket másolatban megkapja az adott vizsga vizsgaszervező felhasználója vagy a vizsgához beállított központi e-mail cím is.


Expand
titleKözponti vizsgaidőponthoz több interaktív kurzus is hozzárendelhető

Egy adott központi vizsgaidőponthoz több, eltérő nyelvű interaktív kurzus is megadható.

Az interaktív vizsgán a vizsgázók vizsgatevékenységen / vizsgatevékenység alcsoporton beállított nyelv alapján kapják az vizsgafeladatokat (lásd pl. Logisztikus vizsga angol és német nyelvű vizsgázói).


Expand
titleInteraktív vizsgalejátszó felület nyelve

• Idegen nyelvű vizsgatevékenységeknél beállítható, hogy az interaktív vizsga kezelő felület nyelve maradjon magyar.


Expand
titleKérelmek kezelése

A vizsgajelentkezésekkel együtt beküldött felmentés iránti, vizsgarész-beszámítás iránti illetve méltányosság iránti kérelemekkel kapcsolatban hozott döntések is rögzíthetők.

A kérelmekkel kapcsolatos eseményekről a rendszer e-mail értesítést küld.

A benyújtott kérelmeket vizsgaszervező szinten összesítve (elvégzendő feladatok alapú megközelítés) és a vizsgajelentkezéshez kapcsolódva (vizsgázó alapú megközelítés) is megtekinthetők.


Expand
titleFelnőttképző vizsgaszervező intézmények regisztrációja

2019. évi LXXX. szakképzésről szóló törvény 125. § (9a) bekezdése értelmében a 4 0811 17 04 Gazda szakmához tartozó Aranykalászos gazda részszakma képzéséhez kapcsolódó szakmai vizsgát felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző is szervezhet.

Az ilyen vizsgaszervezők regisztrációjához a regisztrációs adatlapon az OM azonosító mezőben FAR engedélyszám is megadható.


Expand
titleTovábbfejlesztett személyek export

A személyek listákon (felhasználók, munkatársak, vizsgára jelölhető személyek) indított export funkció a listázott személyek összes adatát tartalmazza.

A generált excel-ekben külön munkalapon szervezeti, illetve vizsgáztatási szerepkörönként külön sorra bontott listában is megjelennek a felhasználók.


Expand
titleVizsgabizottság minimum összetételének vizsgálata

A vizsgacsoport Eredmények VSZ jóváhagyásra küldésekor a rendszer ellenőrzi, hogy a vizsgabizottság összetétele megfelel-e az adott szakma/szakképesítésnél beállított minimum számosságoknak.

Egy adott vizsgaszereplőt csak akkor fogad el a rendszer, ha a vizsgaszereplő legalább legalább Megbízás elfogadva státuszban van (ez a feltétele annak, hogy a vizsgaszereplő megjelenjen a törzslap külíven).


Expand
titleÜgyfélszolgálat bejelentésekhez kért adatok megjelenítése

Az ügyfélszolgálat bejelentő felületen a rendszer felsorolja, hogy a hatékony problémamegoldás, hibanyomozás érdekében milyen adatokra van szüksége a támogató csapatnak.

Előre köszönjük, hogy a munkánkat pontos és részletes bejelentések beküldésével is segítik.


A v1.40-es verzió (2022.10.14.) fontos változásai:

Expand
titleInteraktív vizsga során rögzített adateltérések átvezetése a vizsgajelentkezésre

Az interaktív vizsga lebnyolítása során jelezhetik a vizsgázók vagy a beazonosítást végző személyek, hogy a jelentkezésen/belíven szereplő adatokat javítani kell.

Az interaktív vizsga állapot listában ez a jelzés megjelenik és a jegyző dönthet a módosított adatok átvezetéséről.


Expand
titleVizsgázók intézmény és munkarend szerinti összesítése

• A vizsgacsoport adatlapon megjelenik egy összesítés, ami a vizsgázók képző intézménye, a képzés kezdete és vége, illetve a képzés munkarendje szerint összesíti a létszámokat.


Expand
titleInteraktív vizsga részletes eredmények letöltése

• Az NSZFH Vizsgabejelentés kezelő és NSZFH Törzslap kezelő felhasználók az interaktív vizsga állapot listában le tudják tölteni a vizsgázók részletes eredményét.


Expand
titleA vizsgára bocsátási feltételek Elutasítva státusz helyett Javítandó státuszba kerülnek

• A visszajelzések alapján ez az elnevezés jobban tükrözi, hogy ez nem egy végleges állapot, van lehetőség a javításra.


A v1.38-as verzió (2022.09.29.) fontos változásai:

Expand
titleVizsgacsoport VSZ Jóváhagyó funkciók

A vizsgacsoport eredményeket VSZ Jóváhagyónak jóvá kell hagynia, jóváhagyáskor a rendszer értesíti a vizsgázókat a vizsga eredményéről és a bizonyítvány / törzslapkivonat átvétel helyszínéről és időpontjáról.

Az előkészített törzslapokat az elektronikus beküldés előtt a VSZ Jóváhagyónak szintén jóvá kell hagynia. Jóváhagyás után a törzslap elektronikus beküldése automatikusan megtörténik.

A kapcsolódó státuszváltozásokról a VSZ Jóváhagyókat, a vizsga vizsgaszervezőjét és a vizsga jegyzőjét a rendszer e-mail üzenetben is értesíti.


Expand
titleNyomtatható bizonyítványok, oklevelek

A rendszer a törzslapra rögzített adatok alapján megszemélyesíti és letölti a bizonyítvány nyomtatóval kinyomtatható képesítő bizonyítványokat, a szakmai bizonyítványokat és az okleveleket.

Szükség esetén a rendszer az adott dokumentum sablont háttérképként bele tudja rakni a generált dokumentumba, ezzel a szövegmezők pozicionálása gyorsabban, egyszerűbben finaomhangolható. (Nyomtatás előtt a háttérképet ki kell törölni!)


Expand
titleSNI vizsgázóknál extra idő beállítása

• SNI-s vizsgázóknál vizsgatevékenység szinten egy extra idő % is beállítható, a rendszer a központi interaktív vizsgatevékenység elvégzésére rendelkezésre álló időt ezzel az értékkel megnöveli.


Expand
titleBejelentett vizsgacsoportok szűrése vizsgaszervező alapján

• A bejelentett vizsgacsoportok lista vizsgaszervező szerint is szűrhető.


Expand
titleInfo szövegek és újdonságok lista

Szükség esetén a képernyő felső sávjában figyelem felhívó, tájékoztató szövegeket is meg lehet jeleníteni.

Az új verziókban szállított újdonságokat a rendszer egy tájékoztató oldalon felsorolja. Új funkciók telepítésekor a rendszer külön jelzi, hogy érdemes megnézni ezt az oldalt.

Az info szövegek és az újdonság elemek megjelenítése szerepkör szinten szabályozható.


Expand
titleRiportok, kimutatások

A rendszerből lekérdezhető riportok listából választhatók, a lista egyszerűen bővíthető.

A riportoknál, kimutatásoknál megadható szűrések riport szinten beállíthatók.

A megjelenített riportok köre szerepkör szinten szabályozható.


Expand
titleTovábbi újdonságok

Vizsgaszervezők jogosultságai részletesebben állíthatók.

Vizsgacsoport bejelentési időszakokat az NSZFH Admin felületről is karban tudja tartani.

Vizsgacsoportok jóváhagyási folyamata kapcsán keletkezett eseményelről a rendszer e-mail értesítést is küld.

A vizsgaszereplő vizsgajelentkezők import sablonban a képző intézmény Felnőttképzési engedélyszáma / nyilvántartási száma is megadható.


A v1.36-os verzió (2022.09.15.) fontos változásai:

Expand
titleVizsgacsoportok automatikus Véglegesítve állapotba kerülnek

• A Jóváhagyott vagy Lezárt vizsgacsoportok az első vizsgatevékenység napján (00:00:00-kor) automatikusan Véglegesítve állapotba kerülnek.


Expand
titleKözponti vizsgaidőpontok kezelése

A központilag meghatározott vizsgaidőpontokat az NSZFH Admin tudja szerkeszteni.

A központi interaktív vizsgatevékenségek időpontjaihoz hozzá lehet rendelni az interaktív vizsgakurzust.

Központi vizsgaidőpontok importálással is feltölthetők.


Expand
titleVizsgák első vizsgadátuma

• A vizsgák meghirdetésekor lehet jelezni, hogy az első vizsgatevékenység nem a központilag meghatározott vizsgatevékenység és ilyenkor szabadon megadható egy, a központi vizsgatevékenységet megelőző dátum is.


Expand
titleFelhasználó elérhetőségek megjelenítése

A vizsgacsoport bejelentő felhasználó neve mellett a telefonszáma és e-mail címe is megjelenik

A vizsgaszereplők listán a vizsgaszereplők e-mail címe mellett a telefonszám is megjelenik az esetlegesen szükségessé váló könnyebb kapcsolatfelvétel érdekében


Expand
titleVizsgacsoport adatlap megtekintése Előkészítés alatt státuszban

• A vizsgaszervezők munkájának támogatásakor az NSZFH Vizsgacsoport bejelentés kezelők - igény esetén – az Előkészítés alatt státuszú vizsgacsoport adatait is meg tudják nézni (csak olvasható formában)


Expand
titleAzonos szakma kóddal is lehet szakmát/szakképesítést rögzíteni (Sportedzők)

• A szakma, szakképesítés adatbázis kezelésénél a rendszer enged azonos azonosítóval, névvel és alkalmazás kezdete dátummal szakmákat, szakképesítéseket rögzíteni

A v1.34-es verzió (2022.09.01.) fontos változásai:

Expand
titleVizsgacsoportok jóváhagyása, módosításra visszaküldése

Szakmai, a részszakma megszerzésére irányuló és az OKJ-s vizsgáknál a vizsgacsoportokat az NSZFH Vizsgacsoport bejelentés kezelő jóvá kell hagyja.

Egy Jóváhagyott vizsgacsoport visszakerül Jóváhagyásra vár státuszba, ha a tervezett létszám, a vizsgacsoport nyelve vagy valamelyik vizsgatevékenységégének a nyelve változik. Szintén újra jóváhagyás szükséges, ha az előrehozott vizsgatevékenységek köre változik vagy a központi vizsgatevékenység ütemezését változtatják (pl. pótnap kiválasztásával) és különeljárási engedélyezésre van szükség.

A vizsgacsoportokat az NSZFH Lezárt és Véglegesítve állapotba is tudja tenni.


Expand
titleKépző intézmény törzsadatok karbantartása (IKK Admin)

• Az IKK Admin felhasználók is kezehetik a képző intézmények adatbázist.


Expand
titleMegbízólevelek (KKK, R)

• A szakmai vizsgák és a részszakma megszerezésére irányuló vizsgák megbízólevél sablonjai frissültek.


Expand
titleA vizsgacsoport bejelentési határidők megjelenítése

A szakmai vizsgák és a részszakma megszerezésére irányuló vizsgák csak előre meghatározott időszakokban jelenthetők be.

A bejelentési időszak az Előkészítés alatt státuszú vizsgacsoprtok adatlapján megjelenik.

A v1.32-es verzió (2022.08.25.) fontos változásai:

Expand
titleNem vizsgázott eseteknél a vizsgaeredmény számítása

A vizsgaeredmények megadásánál "-" jel beírásával lehet jelezni, ha egy vizsgázó egy adott vizsgatevékenységből nem vizsgázott. Ilyenkor az összesített vizsgaeredménynél sincs érdemjegy meghatározva, a belíven és a törzslapkivonaton a "sikertelen" szöveg jelenik meg.


Expand
titleBejelentett vizsgacsoportok listázása

A bejelentett vizsgacsoportokat a területileg, illetve a szakma/szakképesítés (ágazati alapvizsgák esetén az ágazat) szerint illetékes kamara/delegáló szervezet K Ügyintézői és az IKK Admin-ok is látják. A területi illetékességet a rendszer a vizsga adatlapon megadott vizsga helyszínének irányítószáma és a kamara /delegáló szervezetnél beállított  megye és / vagy irányítószám tartományok alapján határozza meg.


Expand
titleVizsgára jelölhető személyek megye szerint is szűrhetők

A Törzsadatok / Vizsgára jelölhető személyek listában és a vizsgaszereplő delegáláskor használt vizsgaszereplő választó képernyőn a lakcím szerinti megye alapján is lehet szűrni.


Expand
titleTörzslap elektronikus beküldéskor extra tájékoztató szöveg

A törzslapok elektronikus beküldése után a rendszer tájékoztató üzenetben kiírja, hogy hova kell postázni a - jogszabályban meghatározott módon - összekészített törzslap csomagot.


Expand
titleSaját felhasználók adatainak karbantartása

Ha egy vizsgaszervező vagy kamara / delegáló szervezet a törzsadatai közé egy új felhasználót rögzít (azaz nem egy, a rendszerben már létező felhasználót vesz fel a saját törzsadatai közé), akkor a felhasználó adatlapját később is tudja az adott vizsgaszervező vagy kamara /delegáló szervezet adminja szerkeszteni.


Expand
titleÚj felhasználó rögzítésekor meg lehet adni lakcímet is

A felhasználó regisztrációs oldalon és az új Munkatárs / Vizsgára jelölhető személy rögzítő képernyőn meg lehet adni a lakcím adatokat is. A mező kitöltése nem kötelező.


Expand
titleExtra tájékoztatás a felhasználó regisztrációs oldalon

Az anonim felhasználók számára elérhető regisztrációs oldalon tájékoztatást ad a rendszer, hogy az adatlap beküldése után e-mail megerősítésre lesz szükség és az e-mailben kiküldött hivatkozással lehet majd a jelszót beállítani.


Expand
titleVizsgaszereplő adatlapon extra jelzés

A vizsgacsoport vizsgaszereplő adatlapon a rendszer egyértelműen jelzi, hogy a vizsgaszereplő a felkérést a rendszeren keresztül fogja-e megkapni vagy sem. (Azoknál a vizsgaszereplőknél tudja a rendszer – rendszeren belül - támogatni a megbízási folyamatot akiket a vizsgaszervező a Törzsadatok / Vizsgára jelölhető személyek listára berögzített, ezek azok a felhasználók aki rendelkeznek a belépéshez szükséges felhasználói fiókkal)


Expand
titleSzakképző intézmények regisztrációja (mint vizsgaszervező)

A szakképző intézmények regisztrációs kérelmeihez nem kötelező alátámasztó dokumentumot csatolni.


Expand
titleSzakmai és OKJ vizsgák vizsgacsoportjainak bejelentése időszakokhoz kötött

A szakmai és az OKJ vizsgacsoportokat csak a jogszabályban meghatározott vagy az NSZFH által meghatározott időszakokban lehet bejelenteni. A vizsgacsoport adatlapon a rendszer tájékoztatást ad, ha az adott időpontban még/már nincs lehetőség a vizsgacsoport bejelentésére.


Expand
titleFinomhangolások, hibajavítások

A felsorolt újdonságokon felül az új verzió számos apró finomhangolást és hibajavítást is tartalmaz. Köszönjük a visszajelzéseket és a konstruktív észrevételeket.


A v1.30-as verzió (2022.07.27.) fontos változásai:


Expand
titleVizsgajelentkezés adatainak bővítése, új megszemélyesített sablon

Az egyéni és csoportos vizsgajelentkezés során megadásra kerülő adatok bővítésre kerültek. Az vizsgajelentkező elérhetősége kiegészítésre került a számlázási adatok megadásával, a képzés finanszírozás módját meg lehet adni, ahogy már a jelentkezésen tudja jelezni a vizsgázó, hogy – ha a PK/KKK/SZVK erre lehetséget ad - milyen választott idegen nyelven szeretne az idegen nyelven megtartott vizsgatevékenységnél vizsgázni. A méltányosság iránti, a felmentés iránti és a vizsgarész-beszámítás iránti kérelmek külön beadhatók. Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a vizsgázó jelezheti, ha a vizsga során segítségnyújtásra, speciális feltételek biztosítására van szüksége. A rendszer által megszemélyesített jelentkezés sablon is megváltozott.


Expand
titleKitöltetlen osztályozó ív letöltése

A vizsgacsoportok szerkesztésekor a Vizsgaeredmények fülön megjelent egy „Üres, kitölthető osztályozó ív letöltése" gomb, amin keresztül a felhasználó le tud tölteni egy üres osztályozó ív sablont.


Expand
titleTörzslapkivonat sikeres vizsga esetén is letölthető

Törzslapkivonat sikeres vizsga esetén is letölthető (eddig csak sikertelen vizsga esetén lehetett ezt megtenni).


Expand
titlePK-s vizsgák esetén (ahol ezt a PK lehetővé teszi) az érdemjegyhatárok, sikerkritériumok nem csak Előkészítés alatt státuszú vizsgáknál bírálhatók felül

Érdemjegyhatárok, sikerkritériumok felülbírálata most már nem csak az „Előkészítés alatt” státuszú vizsgán működik, ezek az adatok a törzslap beküldéséig bármikor módosíthatók (pl. volt olyan eset, hogy a szakértő által összeállított tételsorok eltérő pontozási határokkal voltak elkészítve mint a vizsga meghirdetésekor beállított érdemjegy határok).


Expand
titleJegyző kategóriájú vizsgaszereplőket csak törzsadatból lehet választani

Mostantól a jegyző kategóriába tartozó vizsgára jelölhető személyt csak törzsadatból lehet kiválasztani (azaz csak rendszeren keresztül lehet őket megbízni), jegyzőt nem lehet kézzel berögzíten. Erre azért van szükség, mert a jgeyzőnek feladata, hogy belépjen a rendszerbe és maga menedzselje a vizsgacsoport adatokat. Ezt csak a rendszeren belül megbízott jegyzők tudják csinálni.


Expand
titleVizsgajelentkezésen, belív adatlapon jegyző jogosultságok módosítása

A jegyző a vizsgajelentkezésen mostantól csak a vizsgázó személyes adatait tudja szerkeszteni, ill. a vizsgára bocsátási feltételeknél is már csak csatolni tud a vizsgázó nevében (pl. a vizsga napján bemutatott igazolásokat tudja így kezelni). A jelentkező, a képző intézmény és a vizsgajelentkezés egyéb adatainak a szerkesztése, a vizsgára bocsátási feltételek elfogadása a VSZ Vizsgaszervező szerepkörű felhasználóknál megmaradt.


Expand
titleA rendszer által megszemélyesített lebonyolítási rendben változás

A rendszer most már vizsgatevékenységtől függően írja bele a dokumentumba a kötelezően jelen lévő vizsgabizottsági tagokat és figyelembe tudja venni, hogy az EMMI-s vizsgáknál Vizsgafelügyelő helyett Elnők van.


Expand
titleSzakmákhoz/Szakképesítések törzsadatokban meg lehet adni a vizsgabizottság javasolt összetételét, a delegált vizsgabizottségi tagokat, illetve a megbízólevél sablon típusát.

A Törzsaadatok/Szakmák, szakképesítések menüpont alatt egy szakma szerkesztésekor megjelenik a „Vizsgaszervezés” fül, amin beállíthatók ezek az adatok. Egy új vizsgacsoport létrehozásakor a javasolt vizsgabizottság beállítások alapján alapértelmezett vizsgaszereplőket is beállít (ezeket a vizsgaszervező kiegészítheti, módosíthatja).


Expand
titleVizsga adatainak szerkesztésekor breadcrumb-bal (morzsaútvonallal) segítjük a felhasználókat a tájékozódásban

Vizsga adatainak szerkesztésekor kijelezzük, hogy a vizsga/vizsgacsopotr/ vizsgacsoport különböző adatok szerkesztésérée szolgáló felületeken belül hol jár a felhasználó. A felhasználó így könnyebben tájékozódik, hogy hol tart a vizsga adatainak rögzítése vagy szerkesztése folyamatában illetve a morzsaútvonal elemeire kattintva is tud navigálni a képernyők között.


Expand
titleVizsga lista státusz szűrő kiegészítése

A státuszok között megjelenik egy „Összes (kivéve töröltek)” szűrési lehetőség is.A v1.28-as verzió (2022.07.05.) fontos változásai:

  Vizsgaszervező is elfogadhatja/elutasíthatja a vizsgaszereplő felkérést
  Új vizsgáztatási szerepkör: Technikai jegyző
  A vizsga szervezője és az értesítési email cím módosítható legyen a vizsgákon
  Vizsgaszereplő felkérés adatlapra felkerült a megjegyzés mező
  Vizsgajelentkezők exportálhatóak a vizsgáról
  IKK Admin is módosíthatja a képzőintézmények törzsadatait
  Jegyző kategóriájú vizsgaszereplőnek is lett joga VBF dokumentumokat csatolni