Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


A v1.32-es verzió (2022.08.25.) fontos változásai:

 Nem vizsgázott eseteknél a vizsgaeredmény számítása

A vizsgaeredmények megadásánál "-" jel beírásával lehet jelezni, ha egy vizsgázó egy adott vizsgatevékenységből nem vizsgázott. Ilyenkor az összesített vizsgaeredménynél sincs érdemjegy meghatározva, a belíven és a törzslapkivonaton a "sikertelen" szöveg jelenik meg.

 Bejelentett vizsgacsoportok listázása

A bejelentett vizsgacsoportokat a területileg, illetve a szakma/szakképesítés (ágazati alapvizsgák esetén az ágazat) szerint illetékes kamara/delegáló szervezet K Ügyintézői és az IKK Admin-ok is látják. A területi illetékességet a rendszer a vizsga adatlapon megadott vizsga helyszínének irányítószáma és a kamara /delegáló szervezetnél beállított  megye és / vagy irányítószám tartományok alapján határozza meg.

 Vizsgára jelölhető személyek megye szerint is szűrhetők

A Törzsadatok / Vizsgára jelölhető személyek listában és a vizsgaszereplő delegáláskor használt vizsgaszereplő választó képernyőn a lakcím szerinti megye alapján is lehet szűrni.

 Törzslap elektronikus beküldéskor extra tájékoztató szöveg

A törzslapok elektronikus beküldése után a rendszer tájékoztató üzenetben kiírja, hogy hova kell postázni a - jogszabályban meghatározott módon - összekészített törzslap csomagot.

 Saját felhasználók adatainak karbantartása

Ha egy vizsgaszervező vagy kamara / delegáló szervezet a törzsadatai közé egy új felhasználót rögzít (azaz nem egy, a rendszerben már létező felhasználót vesz fel a saját törzsadatai közé), akkor a felhasználó adatlapját később is tudja az adott vizsgaszervező vagy kamara /delegáló szervezet adminja szerkeszteni.

 Új felhasználó rögzítésekor meg lehet adni lakcímet is

A felhasználó regisztrációs oldalon és az új Munkatárs / Vizsgára jelölhető személy rögzítő képernyőn meg lehet adni a lakcím adatokat is. A mező kitöltése nem kötelező.

 Extra tájékoztatás a felhasználó regisztrációs oldalon

Az anonim felhasználók számára elérhető regisztrációs oldalon tájékoztatást ad a rendszer, hogy az adatlap beküldése után e-mail megerősítésre lesz szükség és az e-mailben kiküldött hivatkozással lehet majd a jelszót beállítani.

 Vizsgaszereplő adatlapon extra jelzés

A vizsgacsoport vizsgaszereplő adatlapon a rendszer egyértelműen jelzi, hogy a vizsgaszereplő a felkérést a rendszeren keresztül fogja-e megkapni vagy sem. (Azoknál a vizsgaszereplőknél tudja a rendszer – rendszeren belül - támogatni a megbízási folyamatot akiket a vizsgaszervező a Törzsadatok / Vizsgára jelölhető személyek listára berögzített, ezek azok a felhasználók aki rendelkeznek a belépéshez szükséges felhasználói fiókkal)

 Szakképző intézmények regisztrációja (mint vizsgaszervező)

A szakképző intézmények regisztrációs kérelmeihez nem kötelező alátámasztó dokumentumot csatolni.

 Szakmai és OKJ vizsgák vizsgacsoportjainak bejelentése időszakokhoz kötött

A szakmai és az OKJ vizsgacsoportokat csak a jogszabályban meghatározott vagy az NSZFH által meghatározott időszakokban lehet bejelenteni. A vizsgacsoport adatlapon a rendszer tájékoztatást ad, ha az adott időpontban még/már nincs lehetőség a vizsgacsoport bejelentésére.

 Finomhangolások, hibajavítások

A felsorolt újdonságokon felül az új verzió számos apró finomhangolást és hibajavítást is tartalmaz. Köszönjük a visszajelzéseket és a konstruktív észrevételeket.

A v1.30-as verzió (2022.07.27.) fontos változásai:

 Vizsgajelentkezés adatainak bővítése, új megszemélyesített sablon

Az egyéni és csoportos vizsgajelentkezés során megadásra kerülő adatok bővítésre kerültek. Az vizsgajelentkező elérhetősége kiegészítésre került a számlázási adatok megadásával, a képzés finanszírozás módját meg lehet adni, ahogy már a jelentkezésen tudja jelezni a vizsgázó, hogy – ha a PK/KKK/SZVK erre lehetséget ad - milyen választott idegen nyelven szeretne az idegen nyelven megtartott vizsgatevékenységnél vizsgázni. A méltányosság iránti, a felmentés iránti és a vizsgarész-beszámítás iránti kérelmek külön beadhatók. Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a vizsgázó jelezheti, ha a vizsga során segítségnyújtásra, speciális feltételek biztosítására van szüksége. A rendszer által megszemélyesített jelentkezés sablon is megváltozott.

 Kitöltetlen osztályozó ív letöltése

A vizsgacsoportok szerkesztésekor a Vizsgaeredmények fülön megjelent egy „Üres, kitölthető osztályozó ív letöltése" gomb, amin keresztül a felhasználó le tud tölteni egy üres osztályozó ív sablont.

 Törzslapkivonat sikeres vizsga esetén is letölthető

Törzslapkivonat sikeres vizsga esetén is letölthető (eddig csak sikertelen vizsga esetén lehetett ezt megtenni).

 PK-s vizsgák esetén (ahol ezt a PK lehetővé teszi) az érdemjegyhatárok, sikerkritériumok nem csak Előkészítés alatt státuszú vizsgáknál bírálhatók felül

Érdemjegyhatárok, sikerkritériumok felülbírálata most már nem csak az „Előkészítés alatt” státuszú vizsgán működik, ezek az adatok a törzslap beküldéséig bármikor módosíthatók (pl. volt olyan eset, hogy a szakértő által összeállított tételsorok eltérő pontozási határokkal voltak elkészítve mint a vizsga meghirdetésekor beállított érdemjegy határok).

 Jegyző kategóriájú vizsgaszereplőket csak törzsadatból lehet választani

Mostantól a jegyző kategóriába tartozó vizsgára jelölhető személyt csak törzsadatból lehet kiválasztani (azaz csak rendszeren keresztül lehet őket megbízni), jegyzőt nem lehet kézzel berögzíten. Erre azért van szükség, mert a jgeyzőnek feladata, hogy belépjen a rendszerbe és maga menedzselje a vizsgacsoport adatokat. Ezt csak a rendszeren belül megbízott jegyzők tudják csinálni.

 Vizsgajelentkezésen, belív adatlapon jegyző jogosultságok módosítása

A jegyző a vizsgajelentkezésen mostantól csak a vizsgázó személyes adatait tudja szerkeszteni, ill. a vizsgára bocsátási feltételeknél is már csak csatolni tud a vizsgázó nevében (pl. a vizsga napján bemutatott igazolásokat tudja így kezelni). A jelentkező, a képző intézmény és a vizsgajelentkezés egyéb adatainak a szerkesztése, a vizsgára bocsátási feltételek elfogadása a VSZ Vizsgaszervező szerepkörű felhasználóknál megmaradt.

 A rendszer által megszemélyesített lebonyolítási rendben változás

A rendszer most már vizsgatevékenységtől függően írja bele a dokumentumba a kötelezően jelen lévő vizsgabizottsági tagokat és figyelembe tudja venni, hogy az EMMI-s vizsgáknál Vizsgafelügyelő helyett Elnők van.

 Szakmákhoz/Szakképesítések törzsadatokban meg lehet adni a vizsgabizottság javasolt összetételét, a delegált vizsgabizottségi tagokat, illetve a megbízólevél sablon típusát.

A Törzsaadatok/Szakmák, szakképesítések menüpont alatt egy szakma szerkesztésekor megjelenik a „Vizsgaszervezés” fül, amin beállíthatók ezek az adatok. Egy új vizsgacsoport létrehozásakor a javasolt vizsgabizottság beállítások alapján alapértelmezett vizsgaszereplőket is beállít (ezeket a vizsgaszervező kiegészítheti, módosíthatja).

 Vizsga adatainak szerkesztésekor breadcrumb-bal (morzsaútvonallal) segítjük a felhasználókat a tájékozódásban

Vizsga adatainak szerkesztésekor kijelezzük, hogy a vizsga/vizsgacsopotr/ vizsgacsoport különböző adatok szerkesztésérée szolgáló felületeken belül hol jár a felhasználó. A felhasználó így könnyebben tájékozódik, hogy hol tart a vizsga adatainak rögzítése vagy szerkesztése folyamatában illetve a morzsaútvonal elemeire kattintva is tud navigálni a képernyők között.

 Vizsga lista státusz szűrő kiegészítése

A státuszok között megjelenik egy „Összes (kivéve töröltek)” szűrési lehetőség is.


A v1.28-as verzió (2022.07.05.) fontos változásai:

  Vizsgaszervező is elfogadhatja/elutasíthatja a vizsgaszereplő felkérést
  Új vizsgáztatási szerepkör: Technikai jegyző
  A vizsga szervezője és az értesítési email cím módosítható legyen a vizsgákon
  Vizsgaszereplő felkérés adatlapra felkerült a megjegyzés mező
  Vizsgajelentkezők exportálhatóak a vizsgáról
  IKK Admin is módosíthatja a képzőintézmények törzsadatait
  Jegyző kategóriájú vizsgaszereplőnek is lett joga VBF dokumentumokat csatolni


  • No labels