Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A v1.46-os verzió (2023.01.19.) fontos változásai:

 Vizsga utáni jelentések

A vizsgafelügyelők és a vizsgabizottságok mérési feladatokat ellátó tagjai a szakmai vizsgák előkészítésével, lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a képzési és kimeneti követelményekben leírtak teljesülésével, valamint a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentési kötelezettségüket (lásd Szkr. 285. §) a vizsgarendszeren keresztül tudják már teljesíteni.

A nem kamara által delegált vizsgafelügyelők, illetve az értékelési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tagok – önkéntes alapon – szintén elküldhetik észrevételeiket, javaslataikat.

Új vizsgaszereplő kijelölésekor, ill. megbízásakor a rendszer figyelmeztetést ad, ha a kiválasztott személy még nem tett eleget a jogszabályban meghatározott jelentési kötelezettségének.

A beküldött jelentéseket a vizsga szervezője, a delegáló kamara ügyintézői és az NSZFH munkatársai tudják megtekinteni.

 Továbbfejleszett interaktív vizsgatevékenység adatlap

A Vizsgatevékenység adatlapon az Interaktív vizsga állapot TAB-on megjelennek azok a vizsgaszereplők, akik az interaktív vizsga vezérlését (vizsgázók beazonosítását, ültetését, a vizsga elindítását, szüneteltetését vagy felfüggesztését) el tudják végezni.

A vizsga lebonyolítása során felmerülő problémák hatákonyabb kezelése érdekében a bejelentéshez szükséges legfontosabb információk egy gombnyomásra kimásolhatók.

A vizsga előzetes előkészítése után bekövetkezett változások is nyomonkövethetők a felületen.

 Meghirdetett vizsga azonosító megjelenítése és keresési feltételként történő megadása

A meghirdetett vizsga azonosítója megjelenik mindenhol, ahol a vizsga adatai (szakma/szakképesítés, vizsgaszervező és a vizsgadátumok) megjelennek.

A Bejelentett vizsgacsoportok listán, a vizsgaszereplők Vizsgacsoportjaim listáján és a Vizsgaszereplő felkérések listán ez az azonosító is megadható mint - részletes - keresési feltétel.

 Véglegesített vizsgacsoportok vizsgaszereplőinek módosítása

Az NSZFH a Véglegesítve státuszban lévő vizsgacsoportoknál is tudja - indokolt esetben - engedélyezni a vizsgaszereplők módosítását.

A módosítások átvezetése után a vizsgaszervezők rendszeren belül tudják jelezni, hogy a táblázat újra lezárható.

 Egyéb változások

A vizsgázók értesítésénél a „Vizsgázó hozza magával” mezőbe már hosszabb szöveg is írható.

A vizsgaszereplők adatlapja megnyitható akkor is, ha a vizsgacsoport státusza alapján a vizsgaszereplők már nem szerkeszthetők.

A szakma/szakképesítésen törzsadatoknál a vizsgabizottsági tagok kötelező számosságát is meg lehet adni és a törzslap (eredmények) jóváhagyásra küldésekor a rendszer már csak ezt veszi figyelembe a vizgaszereplőkkel kapcsolatos ellenőrzéseknél.

A v1.44-es verzió (2022.12.09.) fontos változásai:

 Kapcsolt vizsgacsoportok

Az azonos ágazathoz tartozó vizsgák vizsgacsoportjait össze lehet kapcsolni.

A Vizsgacsoport adatlapon és a Vizsgaszereplő felkérés adatlapon a kapcsolt vizsgacsoportok és a vizsgabizottsági tagjaik adatai (név, megbízás státusza) egy új TAB-on egy összesített nézetben is megtekinthetők.

A kijelölésre váró vizsgaszereplő felkérések a Kapcsolt vizsgacsoportok táblázatból is elérhetők, így a kapcsolt vizsgacsoportok vizsgaszereplőinek delegálása egyszerűbben elvégezhető.

A VSZ Vizsgaszervezők bejelentés előtt (azaz Előkészítés alatt státuszban) tudják összekapcsolni a vizsgacsoportokat, bejelentés után az NSZFH Törzslap kezelőknek van erre lehetősége.

A v1.44-es verzió (2022.11.29.) fontos változásai:

 Vizsga és vizsgacsoport törlés

A vizsgák és vizsgacsoportok törölhetők.

Egy vizsga ténylegesen törlésre kerül, ha még nem volt meghirdetve. A már meghirdetett vizsgák törléskor Törölt státuszba kerülnek.

A vizsgacsoportok Előkészítés alatt státuszban ténylegesen törlődnek, bejelentés után Törölt státuszba kerülnek.

Egy vizsgacsoport csak akkor törölhető, ha a csoporthoz nincsenek vizsgázók rendelve és a vizsgaszereplők is törölve lettek.

 Vizsga / vizsgacsoport keresési feltételek bővítése

• A vizsgák és a vizsgacsoportok törzslapszám, illetve meghirdetett vizsgaazonosító alapján is kereshetők, ezeket a szűrési feltételeket a részletes keresőben lehet megadni.

 Büntetés végrehajtási helyszínek

A vizsgacsoportok vizsgatevékenységeinél jelölhető, ha a helyszín büntetés végrehajtási helyszín. Az ilyen helyszíneken az interaktív vizsgatevékenységet írásbeli vizsgával helyettesítik.

A törzsdatként berögzített helyszíneknél is belítható ez megjelölés.

 Vizsgaidőpont kereső átalakítása

• A felhasználói visszajelzések alapján módosult a vizsgaidőpont szűrési feltételek megadásának módja.

 Új riport

• Az interaktív vizsgák előkészítettségét jelző kimutatás vált elérhetővé (checklist).

A v1.42-es verzió (2022.11.03.) fontos változásai:

 Törzslap érkeztetés továbbfejlesztése

A bejelentett vizsgacsoportok listán is elindítható a QR kód olvasás. Ilyenkor a rendszer megnyitja a beolvasott külív(!) QR kódhoz tartozó vizsgacsoport adatlapját és elindítja a QR kód beolvasást. (A külív QR kód beolvasás eredménye mentésre kerül, azt nem kell még egyszer beolvasni.)

A QR kód olvasás üzemmódban a képernyő görgetése nélkül látszik az összes belív QR kód beolvasási állapota.

 Bizonyítvány, oklevél nyomtatáskor eltolás is beállítható

• A Vizsgaszervező adatlap / Egyéb beállítások TAB-on beállítható, hogy a bizonyítvány / oklevél nyomtatáskor az alapértelmezett pozicionáláshoz képest a rendszer mekkora függőleges, illetve vízszintes eltolással generálja le a nyomtatható dokumentumokat.

 A vizsgaszervező nevében küldött üzenetekről másolat is kérhető

• A vizsgaszervezők a Vizsgaszervező adatlap / Egyéb beállítások TAB-on be tudják állítani, hogy a kifelé (pl. vizsgázóknak, vizsgaszereplőknek) küldött értesítéseket másolatban megkapja az adott vizsga vizsgaszervező felhasználója vagy a vizsgához beállított központi e-mail cím is.

 Központi vizsgaidőponthoz több interaktív kurzus is hozzárendelhető

Egy adott központi vizsgaidőponthoz több, eltérő nyelvű interaktív kurzus is megadható.

Az interaktív vizsgán a vizsgázók vizsgatevékenységen / vizsgatevékenység alcsoporton beállított nyelv alapján kapják az vizsgafeladatokat (lásd pl. Logisztikus vizsga angol és német nyelvű vizsgázói).

 Interaktív vizsgalejátszó felület nyelve

• Idegen nyelvű vizsgatevékenységeknél beállítható, hogy az interaktív vizsga kezelő felület nyelve maradjon magyar.

 Kérelmek kezelése

A vizsgajelentkezésekkel együtt beküldött felmentés iránti, vizsgarész-beszámítás iránti illetve méltányosság iránti kérelemekkel kapcsolatban hozott döntések is rögzíthetők.

A kérelmekkel kapcsolatos eseményekről a rendszer e-mail értesítést küld.

A benyújtott kérelmeket vizsgaszervező szinten összesítve (elvégzendő feladatok alapú megközelítés) és a vizsgajelentkezéshez kapcsolódva (vizsgázó alapú megközelítés) is megtekinthetők.

 Felnőttképző vizsgaszervező intézmények regisztrációja

2019. évi LXXX. szakképzésről szóló törvény 125. § (9a) bekezdése értelmében a 4 0811 17 04 Gazda szakmához tartozó Aranykalászos gazda részszakma képzéséhez kapcsolódó szakmai vizsgát felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző is szervezhet.

Az ilyen vizsgaszervezők regisztrációjához a regisztrációs adatlapon az OM azonosító mezőben FAR engedélyszám is megadható.

 Továbbfejlesztett személyek export

A személyek listákon (felhasználók, munkatársak, vizsgára jelölhető személyek) indított export funkció a listázott személyek összes adatát tartalmazza.

A generált excel-ekben külön munkalapon szervezeti, illetve vizsgáztatási szerepkörönként külön sorra bontott listában is megjelennek a felhasználók.

 Vizsgabizottság minimum összetételének vizsgálata

A vizsgacsoport Eredmények VSZ jóváhagyásra küldésekor a rendszer ellenőrzi, hogy a vizsgabizottság összetétele megfelel-e az adott szakma/szakképesítésnél beállított minimum számosságoknak.

Egy adott vizsgaszereplőt csak akkor fogad el a rendszer, ha a vizsgaszereplő legalább legalább Megbízás elfogadva státuszban van (ez a feltétele annak, hogy a vizsgaszereplő megjelenjen a törzslap külíven).

 Ügyfélszolgálat bejelentésekhez kért adatok megjelenítése

Az ügyfélszolgálat bejelentő felületen a rendszer felsorolja, hogy a hatékony problémamegoldás, hibanyomozás érdekében milyen adatokra van szüksége a támogató csapatnak.

Előre köszönjük, hogy a munkánkat pontos és részletes bejelentések beküldésével is segítik.

A v1.40-es verzió (2022.10.14.) fontos változásai:

 Interaktív vizsga során rögzített adateltérések átvezetése a vizsgajelentkezésre

Az interaktív vizsga lebnyolítása során jelezhetik a vizsgázók vagy a beazonosítást végző személyek, hogy a jelentkezésen/belíven szereplő adatokat javítani kell.

Az interaktív vizsga állapot listában ez a jelzés megjelenik és a jegyző dönthet a módosított adatok átvezetéséről.

 Vizsgázók intézmény és munkarend szerinti összesítése

• A vizsgacsoport adatlapon megjelenik egy összesítés, ami a vizsgázók képző intézménye, a képzés kezdete és vége, illetve a képzés munkarendje szerint összesíti a létszámokat.

 Interaktív vizsga részletes eredmények letöltése

• Az NSZFH Vizsgabejelentés kezelő és NSZFH Törzslap kezelő felhasználók az interaktív vizsga állapot listában le tudják tölteni a vizsgázók részletes eredményét.

 A vizsgára bocsátási feltételek Elutasítva státusz helyett Javítandó státuszba kerülnek

• A visszajelzések alapján ez az elnevezés jobban tükrözi, hogy ez nem egy végleges állapot, van lehetőség a javításra.

A v1.38-as verzió (2022.09.29.) fontos változásai:

 Vizsgacsoport VSZ Jóváhagyó funkciók

A vizsgacsoport eredményeket VSZ Jóváhagyónak jóvá kell hagynia, jóváhagyáskor a rendszer értesíti a vizsgázókat a vizsga eredményéről és a bizonyítvány / törzslapkivonat átvétel helyszínéről és időpontjáról.

Az előkészített törzslapokat az elektronikus beküldés előtt a VSZ Jóváhagyónak szintén jóvá kell hagynia. Jóváhagyás után a törzslap elektronikus beküldése automatikusan megtörténik.

A kapcsolódó státuszváltozásokról a VSZ Jóváhagyókat, a vizsga vizsgaszervezőjét és a vizsga jegyzőjét a rendszer e-mail üzenetben is értesíti.

 Nyomtatható bizonyítványok, oklevelek

A rendszer a törzslapra rögzített adatok alapján megszemélyesíti és letölti a bizonyítvány nyomtatóval kinyomtatható képesítő bizonyítványokat, a szakmai bizonyítványokat és az okleveleket.

Szükség esetén a rendszer az adott dokumentum sablont háttérképként bele tudja rakni a generált dokumentumba, ezzel a szövegmezők pozicionálása gyorsabban, egyszerűbben finaomhangolható. (Nyomtatás előtt a háttérképet ki kell törölni!)

 SNI vizsgázóknál extra idő beállítása

• SNI-s vizsgázóknál vizsgatevékenység szinten egy extra idő % is beállítható, a rendszer a központi interaktív vizsgatevékenység elvégzésére rendelkezésre álló időt ezzel az értékkel megnöveli.

 Bejelentett vizsgacsoportok szűrése vizsgaszervező alapján

• A bejelentett vizsgacsoportok lista vizsgaszervező szerint is szűrhető.

 Info szövegek és újdonságok lista

Szükség esetén a képernyő felső sávjában figyelem felhívó, tájékoztató szövegeket is meg lehet jeleníteni.

Az új verziókban szállított újdonságokat a rendszer egy tájékoztató oldalon felsorolja. Új funkciók telepítésekor a rendszer külön jelzi, hogy érdemes megnézni ezt az oldalt.

Az info szövegek és az újdonság elemek megjelenítése szerepkör szinten szabályozható.

 Riportok, kimutatások

A rendszerből lekérdezhető riportok listából választhatók, a lista egyszerűen bővíthető.

A riportoknál, kimutatásoknál megadható szűrések riport szinten beállíthatók.

A megjelenített riportok köre szerepkör szinten szabályozható.

 További újdonságok

Vizsgaszervezők jogosultságai részletesebben állíthatók.

Vizsgacsoport bejelentési időszakokat az NSZFH Admin felületről is karban tudja tartani.

Vizsgacsoportok jóváhagyási folyamata kapcsán keletkezett eseményelről a rendszer e-mail értesítést is küld.

A vizsgaszereplő vizsgajelentkezők import sablonban a képző intézmény Felnőttképzési engedélyszáma / nyilvántartási száma is megadható.

A v1.36-os verzió (2022.09.15.) fontos változásai:

 Vizsgacsoportok automatikus Véglegesítve állapotba kerülnek

• A Jóváhagyott vagy Lezárt vizsgacsoportok az első vizsgatevékenység napján (00:00:00-kor) automatikusan Véglegesítve állapotba kerülnek.

 Központi vizsgaidőpontok kezelése

A központilag meghatározott vizsgaidőpontokat az NSZFH Admin tudja szerkeszteni.

A központi interaktív vizsgatevékenségek időpontjaihoz hozzá lehet rendelni az interaktív vizsgakurzust.

Központi vizsgaidőpontok importálással is feltölthetők.

 Vizsgák első vizsgadátuma

• A vizsgák meghirdetésekor lehet jelezni, hogy az első vizsgatevékenység nem a központilag meghatározott vizsgatevékenység és ilyenkor szabadon megadható egy, a központi vizsgatevékenységet megelőző dátum is.

 Felhasználó elérhetőségek megjelenítése

A vizsgacsoport bejelentő felhasználó neve mellett a telefonszáma és e-mail címe is megjelenik

A vizsgaszereplők listán a vizsgaszereplők e-mail címe mellett a telefonszám is megjelenik az esetlegesen szükségessé váló könnyebb kapcsolatfelvétel érdekében

 Vizsgacsoport adatlap megtekintése Előkészítés alatt státuszban

• A vizsgaszervezők munkájának támogatásakor az NSZFH Vizsgacsoport bejelentés kezelők - igény esetén – az Előkészítés alatt státuszú vizsgacsoport adatait is meg tudják nézni (csak olvasható formában)

 Azonos szakma kóddal is lehet szakmát/szakképesítést rögzíteni (Sportedzők)

• A szakma, szakképesítés adatbázis kezelésénél a rendszer enged azonos azonosítóval, névvel és alkalmazás kezdete dátummal szakmákat, szakképesítéseket rögzíteni

A v1.34-es verzió (2022.09.01.) fontos változásai:

 Vizsgacsoportok jóváhagyása, módosításra visszaküldése

Szakmai, a részszakma megszerzésére irányuló és az OKJ-s vizsgáknál a vizsgacsoportokat az NSZFH Vizsgacsoport bejelentés kezelő jóvá kell hagyja.

Egy Jóváhagyott vizsgacsoport visszakerül Jóváhagyásra vár státuszba, ha a tervezett létszám, a vizsgacsoport nyelve vagy valamelyik vizsgatevékenységégének a nyelve változik. Szintén újra jóváhagyás szükséges, ha az előrehozott vizsgatevékenységek köre változik vagy a központi vizsgatevékenység ütemezését változtatják (pl. pótnap kiválasztásával) és különeljárási engedélyezésre van szükség.

A vizsgacsoportokat az NSZFH Lezárt és Véglegesítve állapotba is tudja tenni.

 Képző intézmény törzsadatok karbantartása (IKK Admin)

• Az IKK Admin felhasználók is kezehetik a képző intézmények adatbázist.

 Megbízólevelek (KKK, R)

• A szakmai vizsgák és a részszakma megszerezésére irányuló vizsgák megbízólevél sablonjai frissültek.

 A vizsgacsoport bejelentési határidők megjelenítése

A szakmai vizsgák és a részszakma megszerezésére irányuló vizsgák csak előre meghatározott időszakokban jelenthetők be.

A bejelentési időszak az Előkészítés alatt státuszú vizsgacsoprtok adatlapján megjelenik.

A v1.32-es verzió (2022.08.25.) fontos változásai:

 Nem vizsgázott eseteknél a vizsgaeredmény számítása

A vizsgaeredmények megadásánál "-" jel beírásával lehet jelezni, ha egy vizsgázó egy adott vizsgatevékenységből nem vizsgázott. Ilyenkor az összesített vizsgaeredménynél sincs érdemjegy meghatározva, a belíven és a törzslapkivonaton a "sikertelen" szöveg jelenik meg.

 Bejelentett vizsgacsoportok listázása

A bejelentett vizsgacsoportokat a területileg, illetve a szakma/szakképesítés (ágazati alapvizsgák esetén az ágazat) szerint illetékes kamara/delegáló szervezet K Ügyintézői és az IKK Admin-ok is látják. A területi illetékességet a rendszer a vizsga adatlapon megadott vizsga helyszínének irányítószáma és a kamara /delegáló szervezetnél beállított  megye és / vagy irányítószám tartományok alapján határozza meg.

 Vizsgára jelölhető személyek megye szerint is szűrhetők

A Törzsadatok / Vizsgára jelölhető személyek listában és a vizsgaszereplő delegáláskor használt vizsgaszereplő választó képernyőn a lakcím szerinti megye alapján is lehet szűrni.

 Törzslap elektronikus beküldéskor extra tájékoztató szöveg

A törzslapok elektronikus beküldése után a rendszer tájékoztató üzenetben kiírja, hogy hova kell postázni a - jogszabályban meghatározott módon - összekészített törzslap csomagot.

 Saját felhasználók adatainak karbantartása

Ha egy vizsgaszervező vagy kamara / delegáló szervezet a törzsadatai közé egy új felhasználót rögzít (azaz nem egy, a rendszerben már létező felhasználót vesz fel a saját törzsadatai közé), akkor a felhasználó adatlapját később is tudja az adott vizsgaszervező vagy kamara /delegáló szervezet adminja szerkeszteni.

 Új felhasználó rögzítésekor meg lehet adni lakcímet is

A felhasználó regisztrációs oldalon és az új Munkatárs / Vizsgára jelölhető személy rögzítő képernyőn meg lehet adni a lakcím adatokat is. A mező kitöltése nem kötelező.

 Extra tájékoztatás a felhasználó regisztrációs oldalon

Az anonim felhasználók számára elérhető regisztrációs oldalon tájékoztatást ad a rendszer, hogy az adatlap beküldése után e-mail megerősítésre lesz szükség és az e-mailben kiküldött hivatkozással lehet majd a jelszót beállítani.

 Vizsgaszereplő adatlapon extra jelzés

A vizsgacsoport vizsgaszereplő adatlapon a rendszer egyértelműen jelzi, hogy a vizsgaszereplő a felkérést a rendszeren keresztül fogja-e megkapni vagy sem. (Azoknál a vizsgaszereplőknél tudja a rendszer – rendszeren belül - támogatni a megbízási folyamatot akiket a vizsgaszervező a Törzsadatok / Vizsgára jelölhető személyek listára berögzített, ezek azok a felhasználók aki rendelkeznek a belépéshez szükséges felhasználói fiókkal)

 Szakképző intézmények regisztrációja (mint vizsgaszervező)

A szakképző intézmények regisztrációs kérelmeihez nem kötelező alátámasztó dokumentumot csatolni.

 Szakmai és OKJ vizsgák vizsgacsoportjainak bejelentése időszakokhoz kötött

A szakmai és az OKJ vizsgacsoportokat csak a jogszabályban meghatározott vagy az NSZFH által meghatározott időszakokban lehet bejelenteni. A vizsgacsoport adatlapon a rendszer tájékoztatást ad, ha az adott időpontban még/már nincs lehetőség a vizsgacsoport bejelentésére.

 Finomhangolások, hibajavítások

A felsorolt újdonságokon felül az új verzió számos apró finomhangolást és hibajavítást is tartalmaz. Köszönjük a visszajelzéseket és a konstruktív észrevételeket.

A v1.30-as verzió (2022.07.27.) fontos változásai:

 Vizsgajelentkezés adatainak bővítése, új megszemélyesített sablon

Az egyéni és csoportos vizsgajelentkezés során megadásra kerülő adatok bővítésre kerültek. Az vizsgajelentkező elérhetősége kiegészítésre került a számlázási adatok megadásával, a képzés finanszírozás módját meg lehet adni, ahogy már a jelentkezésen tudja jelezni a vizsgázó, hogy – ha a PK/KKK/SZVK erre lehetséget ad - milyen választott idegen nyelven szeretne az idegen nyelven megtartott vizsgatevékenységnél vizsgázni. A méltányosság iránti, a felmentés iránti és a vizsgarész-beszámítás iránti kérelmek külön beadhatók. Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a vizsgázó jelezheti, ha a vizsga során segítségnyújtásra, speciális feltételek biztosítására van szüksége. A rendszer által megszemélyesített jelentkezés sablon is megváltozott.

 Kitöltetlen osztályozó ív letöltése

A vizsgacsoportok szerkesztésekor a Vizsgaeredmények fülön megjelent egy „Üres, kitölthető osztályozó ív letöltése" gomb, amin keresztül a felhasználó le tud tölteni egy üres osztályozó ív sablont.

 Törzslapkivonat sikeres vizsga esetén is letölthető

Törzslapkivonat sikeres vizsga esetén is letölthető (eddig csak sikertelen vizsga esetén lehetett ezt megtenni).

 PK-s vizsgák esetén (ahol ezt a PK lehetővé teszi) az érdemjegyhatárok, sikerkritériumok nem csak Előkészítés alatt státuszú vizsgáknál bírálhatók felül

Érdemjegyhatárok, sikerkritériumok felülbírálata most már nem csak az „Előkészítés alatt” státuszú vizsgán működik, ezek az adatok a törzslap beküldéséig bármikor módosíthatók (pl. volt olyan eset, hogy a szakértő által összeállított tételsorok eltérő pontozási határokkal voltak elkészítve mint a vizsga meghirdetésekor beállított érdemjegy határok).

 Jegyző kategóriájú vizsgaszereplőket csak törzsadatból lehet választani

Mostantól a jegyző kategóriába tartozó vizsgára jelölhető személyt csak törzsadatból lehet kiválasztani (azaz csak rendszeren keresztül lehet őket megbízni), jegyzőt nem lehet kézzel berögzíten. Erre azért van szükség, mert a jgeyzőnek feladata, hogy belépjen a rendszerbe és maga menedzselje a vizsgacsoport adatokat. Ezt csak a rendszeren belül megbízott jegyzők tudják csinálni.

 Vizsgajelentkezésen, belív adatlapon jegyző jogosultságok módosítása

A jegyző a vizsgajelentkezésen mostantól csak a vizsgázó személyes adatait tudja szerkeszteni, ill. a vizsgára bocsátási feltételeknél is már csak csatolni tud a vizsgázó nevében (pl. a vizsga napján bemutatott igazolásokat tudja így kezelni). A jelentkező, a képző intézmény és a vizsgajelentkezés egyéb adatainak a szerkesztése, a vizsgára bocsátási feltételek elfogadása a VSZ Vizsgaszervező szerepkörű felhasználóknál megmaradt.

 A rendszer által megszemélyesített lebonyolítási rendben változás

A rendszer most már vizsgatevékenységtől függően írja bele a dokumentumba a kötelezően jelen lévő vizsgabizottsági tagokat és figyelembe tudja venni, hogy az EMMI-s vizsgáknál Vizsgafelügyelő helyett Elnők van.

 Szakmákhoz/Szakképesítések törzsadatokban meg lehet adni a vizsgabizottság javasolt összetételét, a delegált vizsgabizottségi tagokat, illetve a megbízólevél sablon típusát.

A Törzsaadatok/Szakmák, szakképesítések menüpont alatt egy szakma szerkesztésekor megjelenik a „Vizsgaszervezés” fül, amin beállíthatók ezek az adatok. Egy új vizsgacsoport létrehozásakor a javasolt vizsgabizottság beállítások alapján alapértelmezett vizsgaszereplőket is beállít (ezeket a vizsgaszervező kiegészítheti, módosíthatja).

 Vizsga adatainak szerkesztésekor breadcrumb-bal (morzsaútvonallal) segítjük a felhasználókat a tájékozódásban

Vizsga adatainak szerkesztésekor kijelezzük, hogy a vizsga/vizsgacsopotr/ vizsgacsoport különböző adatok szerkesztésérée szolgáló felületeken belül hol jár a felhasználó. A felhasználó így könnyebben tájékozódik, hogy hol tart a vizsga adatainak rögzítése vagy szerkesztése folyamatában illetve a morzsaútvonal elemeire kattintva is tud navigálni a képernyők között.

 Vizsga lista státusz szűrő kiegészítése

A státuszok között megjelenik egy „Összes (kivéve töröltek)” szűrési lehetőség is.


A v1.28-as verzió (2022.07.05.) fontos változásai:

  Vizsgaszervező is elfogadhatja/elutasíthatja a vizsgaszereplő felkérést
  Új vizsgáztatási szerepkör: Technikai jegyző
  A vizsga szervezője és az értesítési email cím módosítható legyen a vizsgákon
  Vizsgaszereplő felkérés adatlapra felkerült a megjegyzés mező
  Vizsgajelentkezők exportálhatóak a vizsgáról
  IKK Admin is módosíthatja a képzőintézmények törzsadatait
  Jegyző kategóriájú vizsgaszereplőnek is lett joga VBF dokumentumokat csatolni


  • No labels