Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A FOGLALKOZÁSOK/DUÁLIS CSOPORT ÓRARENDEK funkciócsoportban a duális csoportoknak is létre lehet hozni órarendet.

Image Removed
Image Added


Warning
iconfalse
titleFontos tudni!

A duális modulban a duális foglalkozások neve: Szakirányú ismeret. 


A "Foglalkozások" rögzítése a duális oktató órarendjéhez hasonlóan végezhető el. A duális csoport kiválasztása után a "KERESÉS" gombra kattintva órarendi vagy napirendi nézetben lehet rögzíteni a "Foglalkozásokat".


Warning
iconfalse
titleFontos tudni!

A képzőhelyi adminisztrátor dönti el, hogy a duális órarendet duális oktató/duális csoport/helyszín órarend készítésével készíti el. Nem kell mindhárom felületen elvégezni a rögzítést!

A duális foglalkozások órarendje nem veszi figyelembe az intézményi szüneteket és ünnepnapokat.


A duális képzés órarendjének rendezését segíti az egér jobb klikk megnyomása után megjelenő Másolás/Beillesztés, valamint az Egy óra törlése és Törlés teljes tanévből funkció.