Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image Removed

Az Osztályfőnöknek ezen a felületen van lehetősége áttekintenie az esetlegesen elmaradt szaktanári órakönyveléseket.

...