Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az Osztályfőnöknek ezen a felületen van lehetősége áttekintenie az esetlegesen elmaradt szaktanári órakönyveléseket.

Amennyiben több osztály osztályfőnöke is, akkor a bal oldali Szűrés felületen kell kiválasztani a kezelni kívánt osztályt, majd a Keresés gomb megnyomásával listázni annak adminisztrálatlan óráit.

A kiválasztást követően a listában látható, hogy a tanév egyes heteire mennyi adminisztrálatlan foglalkozás van még a rendszerben. (pl.: "A(z) 1. héten 3 be nem írt órát találtam az aktuális órarend szerint.")

A heti adatsorok előtt található nyílra kattintva megjelenik az adott hét adattáblája, a következő információkkal:

  • adott héten belül az adminisztrálatlan óra dátuma,
  • adott héten belül az adminisztrálatlan óra napja,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás napon belüli óraszáma,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás osztály/csoport megnevezése,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás tantárgya,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás pedagógusa.

Ellenőrzések

Az osztályfőnökök ellenőrizhetik a saját naplójukat, az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználók bármelyik osztálynaplót kiválaszthatják és ellenőrizhetik.

A Napló felületre belépve az Osztályfőnöki feladatok, Naplóellenőrzés funkciójában (az admin jogosultságú felhasználó számára itt elérhető az intézmény minden osztálya) lehetővé vált a Naplóellenőrzés tényének és az esetleges Megjegyzéseknek a rögzítése, ami a generált Osztálynaplókban is megjelenik.

Osztályt kiválasztva a megjelenő hetek listájából adott hét a lista elején található nyíllal lenyitható. A bejelentkezett felhasználó neve nem módosítható, az automatikusan a belépett, ellenőrzést végző neve lesz. Beállítható azonban az ellenőrzés dátuma, illetve az ellenőrzéshez fűzött Megjegyzés.

A sor végén található mentés ikon segítségével rögzülnek az adatok. 

Módosítás esetén az értékek változtatását követően a sor végi "ceruza" módosítás ikonnal rögzíthetőek azok.

A generált Osztálynaplóban megjelennek a rögzített értékek, a Naplóellenőrzésnél megadott dátum kronológiájának megfelelően.

Naplóellenőrzés funkció

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Napló modul naplóellenőrzés funkciójának bemutatása az e-Napló modulon keresztül osztályfőnöki, vagy úgynevezett szuperosztályfőnöki szemszögből.