Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az Osztályfőnöknek ezen a felületen van lehetősége áttekintenie az esetlegesen elmaradt szaktanári órakönyveléseket.

Amennyiben több osztály osztályfőnöke is, akkor a bal oldali Szűrés felületen kell kiválasztani a kezelni kívánt osztályt, majd a Keresés gomb megnyomásával listázni annak adminisztrálatlan óráit.

A kiválasztást követően a listában látható, hogy a tanév egyes heteire mennyi adminisztrálatlan foglalkozás van még a rendszerben. (pl.: "A(z) 1. héten 3 be nem írt órát találtam az aktuális órarend szerint.")

A heti adatsorok előtt található nyílra kattintva megjelenik az adott hét adattáblája, a következő információkkal:

  • adott héten belül az adminisztrálatlan óra dátuma,
  • adott héten belül az adminisztrálatlan óra napja,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás napon belüli óraszáma,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás osztály/csoport megnevezése,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás tantárgya,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás pedagógusa.

Ellenőrzések

Az osztályfőnökök ellenőrizhetik a saját naplójukat, az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználók bármelyik osztálynaplót kiválaszthatják és ellenőrizhetik.

Naplóellenőrzés funkció

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Napló modul naplóellenőrzés funkciójának bemutatása az e-Napló modulon keresztül osztályfőnöki, vagy úgynevezett szuperosztályfőnöki szemszögből.