Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Az Osztályfőnöknek ezen a felületen van lehetősége áttekintenie az esetlegesen elmaradt szaktanári órakönyveléseket.

Amennyiben több osztály osztályfőnöke is, akkor a bal oldali Szűrés felületen kell kiválasztani a kezelni kívánt osztályt, majd a Keresés gomb megnyomásával listázni annak adminisztrálatlan óráit.

A kiválasztást követően a listában látható, hogy a tanév egyes heteire mennyi adminisztrálatlan foglalkozás van még a rendszerben. (pl.: "A(z) 1. héten 3 be nem írt órát találtam az aktuális órarend szerint.")

A heti adatsorok előtt található nyílra kattintva megjelenik az adott hét adattáblája, a következő információkkal:

  • adott héten belül az adminisztrálatlan óra dátuma,
  • adott héten belül az adminisztrálatlan óra napja,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás napon belüli óraszáma,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás osztály/csoport megnevezése,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás tantárgya,
  • az adminisztrálatlan foglalkozás pedagógusa.

Ellenőrzések

Az osztályfőnökök ellenőrizhetik a saját naplójukat, az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználók bármelyik osztálynaplót kiválaszthatják és ellenőrizhetik.

  • No labels