Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A középfokú intézménybe történő beiratkozás e-Ügyintézésen belüli adminisztrálásának az előfeltétele, hogy az intézményi rendszerben a következő tanévre beiratkozott tanulók adatai a KRÉTA Adminisztrációs moduljában a KIFIR-import menüpontban importálásra kerüljenek.

FIGYELEM! A KIFIR-ből exportált táblázat feltöltéséhez az Adminisztrációs modulban a tanévkijelző legördülő menüben (a főmenüsor bal felső sarkánál található lefelé mutató kis fekete nyil) át kell váltani a 2020_2021_es tanévbe (ekkor kék színűre vált a modul fejléce), majd az Importálások főmenüpontban végezhető el a feltöltés:

Az importálás során megnyíló ellenőrző ablakban célszerű ellenőrizni az importálandó adatokat:

...