Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A Hittan óraszámok menüpontban a fenntartó által meghatározott módon jelennek meg a hittan adatszolgáltatásban érintett információk. Ebben a menüpontban azok a csoportok jelennek meg, melyek csoporttípusának Hittan csoportot állítottak be.

Tip
titleHiányzó csoportok

Ha bizonyos csoportok nem jelennek meg ebben a menüpontban, akkor a Nyilvántartás / Csoportok pontban kell ellenőrizni, hogy a megfelelő típussal lettek-e rögzítve.


A felületen, a csoportok neve mellett található legördülőlistából kell kiválasztani, hogy a csoport hittan foglalkozásait, melyik egyház képviselői tartják.


A "Megtartott óra darabszám" oszlopban, az adott csoport órarendbe felvett és naplózott foglalkozásainak száma jelenik meg.

Tip
titleNulla megtartott óra

Ha ebben az oszlopban nullás óraszámot látunk egy bizonyos érték helyett, akkor ellenőrizni kell, hogy az órarendben valóban ennek a csoportnak vettük-e fel a foglalkozást. Ezt ellenőrizhetjük magában az órarendben, a Naplóellenőrzés vagy az e-Napló / Tanórák listája menüpontban is.


Expand
titleHibásan felvett órák módosítása

Ha tévesen lett rögzítve az órarendbe egy hittan csoport foglalkozása (pl. a hittan csoport helyett egy teljes osztály lett megadva), akkor az alábbi lépeseken keresztül lehet módosítani az adatokat:

  1. Módosítsuk a TTF-ban az érintett hittan csoport adatsorát, a sor végén található Image Addedikonra kattintva. (Ha nincs ilyen adatsor, akkor rögzítsük.)
  2. Módosítsuk az Osztály/Csoport mező értékét arra a hibás elemre, ami jelenleg az órarendben is szerepel. (A fenti példánál maradva a teljes osztályra a hittan csoport helyett.)
  3. Mentés után ismét módosítsuk az adatokat.
  4. Ebben az esetben állítsuk vissza az "elrontott" csoportot a megfelelőre, de most pipáljuk be a felületen található, "A beírt tanórák, mulasztások és értékelések módosítása" jelölőnégyzetet is!
  5. Mentés után a korábban rögzített órák, mulasztások, értékelések adata is módosulni fog, nem csak a TTF elem, így már a megfelelő adatok fognak a rendelkezésünkre állni.


Az "Óraszám" oszlopban lehet megadni a ténylegesen megtartott órák számát, ha ez nem egyezik meg a "Megtartott óra darabszám"  oszlop értékével. Ezt a mezőt kell kitölteni például, ha az intézmény nem használja naplózásra a KRÉTA rendszert, így nulla megtartott órát fog számolni a program.


A létszám oszlopban a fenntartó által előírt módon az október 1-i, illetve a január 15-i létszámadatokat adja meg a program a szeptember-december, illetve január-júniusi adatszolgáltatáshoz. Ha ezek az adatok nem egyeznek az iskola által ismert létszám értékekkel, akkor először a hittan csoport besorolási adatait kell ellenőrizni, de manuálisan is átállítható ez az érték.