Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
titleJelszó megadása

A jelszavakat kétszer kell megadni a Jelszó és a Ismételt jelszó mezőkben és minden esetben a két jelszónak azonosnak kell lennie!


Tanulók/Gondviselők belépési adatinak legenerálása

...