Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

A Tanulmányi pénzügyi modul az e-Ügyintézési funkciók során a pénzügyi folyamatokat támogató informatikai rendszerkomponens, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A modul támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a gondviselők és az intézmények között mind a tanulmányokhoz közvetlenül mind a tanulmányokhoz közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően. A modul a KRÉTA-rendszeren belül két részre tagolódik:

 • köznevelés-közoktatás ügyviteli folyamataiban megjelenő rész (TPÜ)
 • pénzmozgással kapcsolatos számviteli - könyviteli rész (KRÉTA GR)

A Tanulmányi pénzügyi folyamatok szereplői:

 • Szülő / Gondviselő (az intézmények felé rendezhetik a kiírt, fizetendő tételeket (pl. térítési díjak) online tranzakció keretén belül, közvetlenül a felületen keresztül. Mindezeken felül a Tanulmányi pénzügyi rendszer komponens lehetőséget biztosít majd számukra az elszámolások nyomon követésére és a pénzügyi teljesítésekhez kapcsolódó rendelkezések megtételére.  

 • SZMK képviselő (az SZMK azon megválasztott tagja(i), akit a többiek az érintett osztály/csoport pénzkészletének kezelésével és egyéb, gazdasági vonatkozású ügyeinek intézésével megbíztak. Feladatai közé tartozhatnak az egyes kirándulások, illetve események költség tervének elvégzése és publikálása a többi gondviselő felé. A befizetések és kiadások tételes nyilvántartása, beszámolók készítése és az egyéb kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása).

 • Intézményi felhasználók (lehetőségük nyílik a rendszeren keresztül a fizetendő tételek és egyenlegkezelés online módon való nyilvántartására. A fenntartóval történő egyeztetések és elszámolások elvégzése is a Tanulmányi pénzügyi rendszer komponensen keresztül valósul meg).

 • Pénzügyi adminisztrátor (kezeli az adott Intézmény pénzügyi moduljának kiírásaihoz és befizetéseihez kapcsolódó azonosítatlan fizetési tételeket. Az azonosítatlan befizetések bármely befizetési módhoz kapcsolódhatnak, kivéve a készpénzes, illetve a bankkártyával (VPOS) történő befizetést. A rendszer biztosítja a napi működéshez szükséges pénzügyi riportokat a pénzügyi adminisztrátor részére).

 • Pénztáros (azon személy, aki a fenntartótól kapott megbízás alapján készpénz beszedésére jogosult az Intézményben. Kizárólag pénztáros jogosultsággal rendelkező felhasználó használhatja a pénzügyi modulban elérhető kihelyezett pénztári funkciókat. A rendszer biztosítja a készpénzes forgalmak kezelését, a kifizetésekhez, befizetésekhez, valamint a napi záráshoz szükséges dokumentumok generálását, a záráshoz és egyéb tevékenységekhez szükséges feladatok támogatását).

 • Bérlő (köznevelési intézmények, illetve azok fenntartói által bérbeadás útján hasznosított létesítményeket bérbe vevő természetes és jogi személyek. A pénzügyi modul felületén kezelheti a köznevelési intézmény létesítményeinek bérbeadásához kapcsolódó tevékenységeket, például bérleti kérelmet adhat be, határozatot tekinthet meg, befizetést indíthat stb. A bérlő lehet bármely gondviselő, vagy az SZMK képviselője, az intézmény bármely felhasználója, továbbá ún. átmeneti azonosítóval regisztrált felhasználó).

 • Pénzforgalmi szolgáltató(k): az Internetes bankkártya-fizetés (Simplepay/VPOS) és az Osztálykassza bankszámla szolgáltatást biztosító OTP Mobil Kft., valamint az OTP Bank Nyrt.

e-Ügyintézési folyamatok, amelyekhez pénzügyi teljesítés kapcsolható:

e-Ügyintézés Tanulmányi pénzügyi modulban kiemelt menüpontban megjelenített funkciók leírásához kattintson az alábbi linkre:

Szoftverfrissítések, újdonságok 

Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.60778 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2020. 02. 05.)

.

Expand
titlePénzügyi előírások importálási lehetősége, importáláshoz sablon letöltése

Pénzügyi előírások importálási lehetősége, importáláshoz sablon letöltése:


Expand
titleElőírások importálása sablonba Jogcímek - munkalap létrehozása

Előírások importálása sablonba Jogcímek - munkalap létrehozása:


Expand
titleElőírások importálásakor hibalistát generál a rendszer tételesen felsorolva az importálási hibát okozó problémákat

Előírások importálásakor hibalistát generál a rendszer tételesen felsorolva az importálási hibát okozó problémákat:


Expand
titleNapi bevétel feladására figyelmeztető üzenet került kihelyezésre

Napi bevétel feladására figyelmeztető üzenet került kihelyezésre:


Expand
titleIntézményi befizetésnél ellenőrzi a rendszer, hogy van-e folyamatban az adott előíráshoz bankkártyás befizetés

Intézményi befizetésnél ellenőrzi a rendszer, hogy van-e folyamatban az adott előíráshoz bankkártyás befizetés:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.58244 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2020. 01. 15.)

.

Expand
titleSzámlázási előírások étkezés megrendelésénél több hónapra előre is elkészíthetők, a fizetési határidők automatikusan a rendeléshez igazíthatók

Számlázási előírások étkezés megrendelésénél több hónapra előre is elkészíthetők, a fizetési határidők automatikusan a rendeléshez igazíthatók:


Expand
titlePénztárnál a Bevétel - rögzítése és a Kiadás - rögzítése gombok használatának pontosítása és a felületen történő megjelenítésének módosítása

Pénztárnál a Bevétel - rögzítése és a Kiadás - rögzítése gombok használatának pontosítása és a felületen történő megjelenítésének módosítása: az előírások befizetését és az így keletkezett bevétel központba történő feladását NEM ezekkel a műveletekkel kell rögzíteni, mert ilyenkor a központi automatikus kipontozáshoz szükséges analitika adatokat a rendszer nem rögzíti (ezért a gombok megjelenítése külön beállítást igényel):Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.52968 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 12. 11.)

.

Expand
titleIntézményi előírásoknál a csekkek státuszának beállítása - értékkészlet pontosításra került négy választható opcióval

Intézményi előírásoknál a csekkek státuszának beállítása - értékkészlet pontosításra került négy választható opcióval:


Expand
titleBankszámlaszám-tranzakciók feltöltése csv- és xlsx - formátumokban lehetséges a rendszerben

Bankszámlaszám-tranzakciók feltöltése csv- és xlsx - formátumokban lehetséges a rendszerben:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.48505 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 11. 06.)

.

Expand
titleSikeres bankkártyás (VPOS) fizetés esetén háttérben kártyaellenőrzés történik

Sikeres bankkártyás (VPOS) fizetés esetén háttérben kártyaellenőrzés történik:


Expand
titleSZMK szülő előírás státuszának módosításakor megerősítő kérdést kap, amelynél opcionális megjegyzés rögzíthető

SZMK szülő előírás státuszának módosításakor megerősítő kérdést kap, amelynél opcionális megjegyzés rögzíthető:


Expand
titleBankszámla tranzakciók szűrése összeg szerint (3 féle opció), párosítás szerint (4 féle opció)

Bankszámla tranzakciók szűrése összeg szerint (3 féle opció), párosítás szerint (4 féle opció):


Expand
titleSzámlatörténet betöltéséhez .csv formátumú exportált file szükséges a banki felületről

Számlatörténet betöltéséhez .csv formátumú exportált file szükséges a banki felületről:


Expand
titleSzámlatörténet betöltés eredményének a kijelzése, hibák esetén a hibajelenségek elemzése

Számlatörténet betöltés eredményéről visszaigazolást kapunk a felületen. Amennyiben a betöltés során hibás sorokat tapasztal a rendszer, a hiba(k) konkrét okát automatikusan letölti xxxx_hibak.csv formátumú fájlba a felhasználó munkaállomására:


Expand
titleTranzakciók automatikus párosítása

A rendszer az automatikus párosítást a tranzakció közleménye és az összege alapján tudja elvégezni. Az automatikus párosítás külön szűrhető (lásd feljebb) illetve szükség esetén manuálisan megszüntethető:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47880 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 16.)

.

Expand
titleVPOS befizetés esetén a "Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár)" - üzenet jelentéséhez infobox

VPOS befizetés esetén a "Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár)" - üzenet jelentéséhez infobox: 


Expand
titlePénztárjelentésnél alapértelmezett kezdő- és záró dátum

Pénztárjelentésnél az alapértelmezett kezdő dátum az adott hónap első naptári napja, a záródátum pedig az adott hónap utolsó naptári napja:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47478 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 09.)

.

Expand
titleVéglegesítésre kerültek az SZMK szülői felhasználó Osztálypénz kezelés - funkció menüpontjai

Véglegesítésre kerültek az SZMK szülői felhasználó Osztálypénz kezelés - funkció menüpontjai:


Expand
titleAz SZMK Előírások felületi elrendezése megegyezik, de külön válik az intézményi előírások felületétől

Az SZMK Előírások felületi elrendezése megegyezik, de külön válik az intézményi előírások felületétől:


Expand
titleAz SZMK Bankszámla-beállításnál link az OTP Bank kondícióihoz és a Junior számlák rögzítéséhez mezők kialakítása

Az SZMK Bankszámla-beállításnál link az OTP Bank kondícióihoz és a Junior számlák rögzítéséhez mezők kialakítása:


Expand
titleHázipénztárnál a napi bevétel automatikus feladásához közlemény generálása

Házipénztárnál a napi bevétel automatikus feladásához közlemény generálása:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.46319 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 02.)


.

Expand
titlePénztárjelentés előnézet pontosítása, nyomtatható sorszámozott pénztárjelentés véglegesítése

Pénztárjelentés előnézet pontosítása, nyomtatható sorszámozott pénztárjelentés véglegesítése:Expand
titleElőírás típusánál a Tankerület-előírás default értékre lett beállítva

Előírás típusánál a Tankerület-előírás default értékre lett beállítva:
Expand
titleElőírás határidejénél a 3 napon belül lejáró előírások listázási lehetőségével bővült az értékkészlet

Előírás határidejénél a 3 napon belül lejáró előírások listázási lehetőségével bővült az értékkészlet:


Expand
titleElőírások felületen csekk-státuszok szerint is szűrhetőek a listázási tételek

Előírások felületen csekk-státuszok szerint is szűrhetőek a listázási tételek:Tip
titleKRÉTA e-Ügyintézés 1.0.44731 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 09 18.)


Expand
titlePilot-intézményeknél aktiválásra került ÉTKEZTETÉS-modulhoz pénztárosi felhasználói kézikönyv kiadása

Az e-Ügyintézés ÉTKEZTETÉS-modulja teljeskörűen kezeli az intézményi tanulók és dolgozók étkeztetését a megrendeléstől, a különböző fizetési módokon keresztül a számlák kiegyenlítésén át, az étkeztetéshez tartozó riportok, kimutatások generálásáig.

A ÉTKEZTETÉS-modul nyitóoldala a Tudásbázisban: e-Ügyintézés ÉTKEZTETÉS

Felhasználói kézikönyv pénztárosoknak

View file
nameKRÉTA Étkezési Modul Felhasználói Kézikönyv Étkezési Ügyintézőknek v0.7.pdf
height250Expand
titlePénztárjelentéseknél Listázási-funkció került beépítésre

Pénztárjelentéseknél Listázási-funkció került beépítésre:


Info
titleKeresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén.

Livesearch
spaceKeyEUG
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

Expand
titleKeresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

 • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
 • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

 • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.

Panel
borderColor#2FA8CA
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
borderStylesolid
titleKRÉTA e-Ügyintézés videótár és bemutatók

Az e-Ügyintézéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati bejelentések menete (tájékoztató videó)

 KRÉTA e-Ügyintézés modul videótár


Panel
borderColor#f56970
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#f56970
borderStylesolid
titleKRÉTA Felhasználói kézikönyvek

 Tanulmányi pénzügyi rendszer Gondviselők v.1.0.pdf

 Tanulmányi pénzügyi rendszer Intézményi felhasználók v.1.0.pdf

 Pénzügyi Modul Felhasználói Kézikönyv Gondviselők v.1.0.pdf

 Pénzügyi Modul  Felhasználói Kézikönyv Intézményi felhasználók  v.1.0.pdf


Panel
borderColor#006e09
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#006e09
borderStylesolid
titleSzülői belépési menüpont a pénzügyi-modulba:


Panel
borderColor#2FA8CA
titleColor#FFFFFF
borderWidth1
titleBGColor#2FA8CA
borderStylesolid
titlee-Ügyintézés Pénzügyi-modul videói

A Pénzügyi - modulhoz tartozó videók a kép alatti linkre kattintva tekinthetők meg:

          

Fizetési módok az e-Ügyintézésben.mp4

          

Pénztári kiadás és bevétel rögzítése.mp4

          

Pénztárzárás művelete.mp4

          

Napi péztárbevétel feladása.mp4

          

Pénztárellenőrzés művelete.mp4

          

Új előírás létrehozása.mp4

Új előírás jogcím szerinti kezelése.mp4


Előírások listázása, letöltése.mp4

Előírások importálása.mp4

Csekkek kezelése, státusz-állítása.mp4

Osztálypénz előírások létrehozása.mp4

Osztálypénz befizetések párosítása.mp4

Osztálypénz tranzakciók listázása, kezelése.mp4

Osztálypénz riportok, kimutatások.mp4