Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Tanulmányi pénzügyi modul az e-Ügyintézési funkciók során a pénzügyi folyamatokat támogató informatikai rendszerkomponens, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A modul támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a gondviselők és az intézmények között mind a tanulmányokhoz közvetlenül mind a tanulmányokhoz közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően. A modul a KRÉTA-rendszeren belül két részre tagolódik:

 • köznevelés-közoktatás ügyviteli folyamataiban megjelenő rész (TPÜ)
 • pénzmozgással kapcsolatos számviteli - könyviteli rész (KRÉTA GR)

A Tanulmányi pénzügyi folyamatok szereplői:

 • Szülő / Gondviselő (az intézmények felé rendezhetik a kiírt, fizetendő tételeket (pl. térítési díjak) online tranzakció keretén belül, közvetlenül a felületen keresztül. Mindezeken felül a Tanulmányi pénzügyi rendszer komponens lehetőséget biztosít majd számukra az elszámolások nyomon követésére és a pénzügyi teljesítésekhez kapcsolódó rendelkezések megtételére.  

 • SZMK képviselő (az SZMK azon megválasztott tagja(i), akit a többiek az érintett osztály/csoport pénzkészletének kezelésével és egyéb, gazdasági vonatkozású ügyeinek intézésével megbíztak. Feladatai közé tartozhatnak az egyes kirándulások, illetve események költség tervének elvégzése és publikálása a többi gondviselő felé. A befizetések és kiadások tételes nyilvántartása, beszámolók készítése és az egyéb kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása).

 • Intézményi felhasználók (lehetőségük nyílik a rendszeren keresztül a fizetendő tételek és egyenlegkezelés online módon való nyilvántartására. A fenntartóval történő egyeztetések és elszámolások elvégzése is a Tanulmányi pénzügyi rendszer komponensen keresztül valósul meg).

 • Pénzügyi adminisztrátor (kezeli az adott Intézmény pénzügyi moduljának kiírásaihoz és befizetéseihez kapcsolódó azonosítatlan fizetési tételeket. Az azonosítatlan befizetések bármely befizetési módhoz kapcsolódhatnak, kivéve a készpénzes, illetve a bankkártyával (VPOS) történő befizetést. A rendszer biztosítja a napi működéshez szükséges pénzügyi riportokat a pénzügyi adminisztrátor részére).

 • Pénztáros (azon személy, aki a fenntartótól kapott megbízás alapján készpénz beszedésére jogosult az Intézményben. Kizárólag pénztáros jogosultsággal rendelkező felhasználó használhatja a pénzügyi modulban elérhető kihelyezett pénztári funkciókat. A rendszer biztosítja a készpénzes forgalmak kezelését, a kifizetésekhez, befizetésekhez, valamint a napi záráshoz szükséges dokumentumok generálását, a záráshoz és egyéb tevékenységekhez szükséges feladatok támogatását).

 • Bérlő (köznevelési intézmények, illetve azok fenntartói által bérbeadás útján hasznosított létesítményeket bérbe vevő természetes és jogi személyek. A pénzügyi modul felületén kezelheti a köznevelési intézmény létesítményeinek bérbeadásához kapcsolódó tevékenységeket, például bérleti kérelmet adhat be, határozatot tekinthet meg, befizetést indíthat stb. A bérlő lehet bármely gondviselő, vagy az SZMK képviselője, az intézmény bármely felhasználója, továbbá ún. átmeneti azonosítóval regisztrált felhasználó).

 • Pénzforgalmi szolgáltató(k): az Internetes bankkártya-fizetés (Simplepay/VPOS) és az Osztálykassza bankszámla szolgáltatást biztosító OTP Mobil Kft., valamint az OTP Bank Nyrt.

e-Ügyintézési folyamatok, amelyekhez pénzügyi teljesítés kapcsolható:

e-Ügyintézés Tanulmányi pénzügyi modulban kiemelt menüpontban megjelenített funkciók leírásához kattintson az alábbi linkre:

Szoftverfrissítések, újdonságok 

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.60778 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2020. 02. 05.)

.

 Pénzügyi előírások importálási lehetősége, importáláshoz sablon letöltése

Pénzügyi előírások importálási lehetősége, importáláshoz sablon letöltése:

 Előírások importálása sablonba Jogcímek - munkalap létrehozása

Előírások importálása sablonba Jogcímek - munkalap létrehozása:

 Előírások importálásakor hibalistát generál a rendszer tételesen felsorolva az importálási hibát okozó problémákat

Előírások importálásakor hibalistát generál a rendszer tételesen felsorolva az importálási hibát okozó problémákat:

 Napi bevétel feladására figyelmeztető üzenet került kihelyezésre

Napi bevétel feladására figyelmeztető üzenet került kihelyezésre:

 Intézményi befizetésnél ellenőrzi a rendszer, hogy van-e folyamatban az adott előíráshoz bankkártyás befizetés

Intézményi befizetésnél ellenőrzi a rendszer, hogy van-e folyamatban az adott előíráshoz bankkártyás befizetés:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.58244 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2020. 01. 15.)

.

 Számlázási előírások étkezés megrendelésénél több hónapra előre is elkészíthetők, a fizetési határidők automatikusan a rendeléshez igazíthatók

Számlázási előírások étkezés megrendelésénél több hónapra előre is elkészíthetők, a fizetési határidők automatikusan a rendeléshez igazíthatók:

 Pénztárnál a Bevétel - rögzítése és a Kiadás - rögzítése gombok használatának pontosítása és a felületen történő megjelenítésének módosítása

Pénztárnál a Bevétel - rögzítése és a Kiadás - rögzítése gombok használatának pontosítása és a felületen történő megjelenítésének módosítása: az előírások befizetését és az így keletkezett bevétel központba történő feladását NEM ezekkel a műveletekkel kell rögzíteni, mert ilyenkor a központi automatikus kipontozáshoz szükséges analitika adatokat a rendszer nem rögzíti (ezért a gombok megjelenítése külön beállítást igényel):

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.52968 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 12. 11.)

.

 Intézményi előírásoknál a csekkek státuszának beállítása - értékkészlet pontosításra került négy választható opcióval

Intézményi előírásoknál a csekkek státuszának beállítása - értékkészlet pontosításra került négy választható opcióval:

 Bankszámlaszám-tranzakciók feltöltése csv- és xlsx - formátumokban lehetséges a rendszerben

Bankszámlaszám-tranzakciók feltöltése csv- és xlsx - formátumokban lehetséges a rendszerben:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.48505 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 11. 06.)

.

 Sikeres bankkártyás (VPOS) fizetés esetén háttérben kártyaellenőrzés történik

Sikeres bankkártyás (VPOS) fizetés esetén háttérben kártyaellenőrzés történik:

 SZMK szülő előírás státuszának módosításakor megerősítő kérdést kap, amelynél opcionális megjegyzés rögzíthető

SZMK szülő előírás státuszának módosításakor megerősítő kérdést kap, amelynél opcionális megjegyzés rögzíthető:

 Bankszámla tranzakciók szűrése összeg szerint (3 féle opció), párosítás szerint (4 féle opció)

Bankszámla tranzakciók szűrése összeg szerint (3 féle opció), párosítás szerint (4 féle opció):

 Számlatörténet betöltéséhez .csv formátumú exportált file szükséges a banki felületről

Számlatörténet betöltéséhez .csv formátumú exportált file szükséges a banki felületről:

 Számlatörténet betöltés eredményének a kijelzése, hibák esetén a hibajelenségek elemzése

Számlatörténet betöltés eredményéről visszaigazolást kapunk a felületen. Amennyiben a betöltés során hibás sorokat tapasztal a rendszer, a hiba(k) konkrét okát automatikusan letölti xxxx_hibak.csv formátumú fájlba a felhasználó munkaállomására:

 Tranzakciók automatikus párosítása

A rendszer az automatikus párosítást a tranzakció közleménye és az összege alapján tudja elvégezni. Az automatikus párosítás külön szűrhető (lásd feljebb) illetve szükség esetén manuálisan megszüntethető:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47880 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 16.)

.

 VPOS befizetés esetén a "Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár)" - üzenet jelentéséhez infobox

VPOS befizetés esetén a "Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár)" - üzenet jelentéséhez infobox: 

 Pénztárjelentésnél alapértelmezett kezdő- és záró dátum

Pénztárjelentésnél az alapértelmezett kezdő dátum az adott hónap első naptári napja, a záródátum pedig az adott hónap utolsó naptári napja:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47478 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 09.)

.

 Véglegesítésre kerültek az SZMK szülői felhasználó Osztálypénz kezelés - funkció menüpontjai

Véglegesítésre kerültek az SZMK szülői felhasználó Osztálypénz kezelés - funkció menüpontjai:

 Az SZMK Előírások felületi elrendezése megegyezik, de külön válik az intézményi előírások felületétől

Az SZMK Előírások felületi elrendezése megegyezik, de külön válik az intézményi előírások felületétől:

 Az SZMK Bankszámla-beállításnál link az OTP Bank kondícióihoz és a Junior számlák rögzítéséhez mezők kialakítása

Az SZMK Bankszámla-beállításnál link az OTP Bank kondícióihoz és a Junior számlák rögzítéséhez mezők kialakítása:

 Házipénztárnál a napi bevétel automatikus feladásához közlemény generálása

Házipénztárnál a napi bevétel automatikus feladásához közlemény generálása:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.46319 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 02.)

.

 Pénztárjelentés előnézet pontosítása, nyomtatható sorszámozott pénztárjelentés véglegesítése

Pénztárjelentés előnézet pontosítása, nyomtatható sorszámozott pénztárjelentés véglegesítése:


 Előírás típusánál a Tankerület-előírás default értékre lett beállítva

Előírás típusánál a Tankerület-előírás default értékre lett beállítva: Előírás határidejénél a 3 napon belül lejáró előírások listázási lehetőségével bővült az értékkészlet

Előírás határidejénél a 3 napon belül lejáró előírások listázási lehetőségével bővült az értékkészlet:

 Előírások felületen csekk-státuszok szerint is szűrhetőek a listázási tételek

Előírások felületen csekk-státuszok szerint is szűrhetőek a listázási tételek:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.44731 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 09 18.)


 Pilot-intézményeknél aktiválásra került ÉTKEZTETÉS-modulhoz pénztárosi felhasználói kézikönyv kiadása

Az e-Ügyintézés ÉTKEZTETÉS-modulja teljeskörűen kezeli az intézményi tanulók és dolgozók étkeztetését a megrendeléstől, a különböző fizetési módokon keresztül a számlák kiegyenlítésén át, az étkeztetéshez tartozó riportok, kimutatások generálásáig.

A ÉTKEZTETÉS-modul nyitóoldala a Tudásbázisban: e-Ügyintézés ÉTKEZTETÉS

Felhasználói kézikönyv pénztárosoknak


 Pénztárjelentéseknél Listázási-funkció került beépítésre

Pénztárjelentéseknél Listázási-funkció került beépítésre:Keresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén.

Search

 Keresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

 • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
 • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

 • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.Szülői belépési menüpont a pénzügyi-modulba:

e-Ügyintézés Pénzügyi-modul videói

A Pénzügyi - modulhoz tartozó videók a képre kattintva tekinthetők meg:

          

          

          

          

          

Feltöltés folyamatban

Feltöltés folyamatban

Feltöltés folyamatban

Feltöltés folyamatban

Feltöltés folyamatban

Feltöltés folyamatban

Feltöltés folyamatban

Feltöltés folyamatban

Feltöltés folyamatban