Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kezdőlap / Tanulók

Adott osztályhoz tartozó tanulók listája. Az adott intézmény az Intézményi ESL menüponton keresztül választható, az osztály akár az Osztály ESL menüponton keresztül, akár a legördíthető listából kiválasztható. Rákattintva valamelyik tanulóra megtekinhetőek annak ESL adatai.

A tanulók ESL adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatóak. 

Expand
titleErről bővebben itt olvashat.

Include Page
Exportálás, dokumentum generálás, megjelenítés
Exportálás, dokumentum generálás, megjelenítés

Image RemovedImage Added

Áttekintés

Image RemovedImage Added

Megmutatja az adott tanuló ESL adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

  • Tanuló neve
  • Lemorzsolódásának veszélye
  • Bukásra áll: Megmutatja, hogy a tanuló hány tantárgyból áll bukásra.
  • Tanulmányi átlaga: A tanuló aktuális tanulmányi átlaga.
  • Összes mulasztása: A tanuló összes mulasztásainak száma, ide értve az igazolt, igazolatlan és igazolandó mulasztásokat.
  • Igazolatlan: A tanuló igazolatlan óráinak száma.

Diagramok

Egyszerű:

Megmutatja az adott tanuló bukási lehetőségének százalékos mértékét.


Részletes:

Megmutatja az adott tanuló tantárgyi bukásának, átlagának, mulasztásainak százalékos mértékét.


Bukások száma:

Megmutatja az adott tanuló bukásainak számát tantárgyanként, havi bontásban, valamint a tanuló tanulmányi átlagát, és ezek változásait.


Mulasztások diagram:

Megmutatja az adott tanuló mulasztásainak változását havi bontásban.


Értékelés

Image RemovedImage Added

Adott tanuló értékeléseivel kapcsolatos adatok.

Tanulói diagram:

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tanulói átlag diagram tantárgyanként:

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait és jegyeinek számát, valamint ezek változását az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tantárgy

Image RemovedImage Added

Megmutatja az adott tanuló tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az osztály- és az évfolyam átlaghoz képest.

Tanuló átlaga egy kiválasztott tantárgy esetén diagram:

Megmutatja a tanuló tanulmányi átlagát és jegyeinek számát egy kiválasztott tantárgyra vonatkozóan, havi bontásban, valamint ennek változásait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tanuló tanulmányi átlaga tantárgyanként diagram:

Megmutatja a tanuló tanulmányi átlagát a tantárgyi besorolásokra szűrve, vagy egy, illetve akár több kiválasztott tantárgyra vonatkozóan, havi bontásban.


Mulasztás

Image RemovedImage Added

Megmutatja a tanuló mulasztási adatait.

Mulasztások tantárgyanként diagram:

Megmutatja a tanuló tantárgyankénti mulasztási adatait óraszámban összesítve és ezek százalékos arányait, illetve csoportosítva, úgy, mint igazolt, igazolatlan és igazlandóigazolandó.


Igazolt mulasztások diagram:

Megmutatja a tanuló összes igazolt mulasztásait, valamint azt, hogy ezek közül mennyit tesznek ki az orvosi igazolások, számszerűen és százalékos arányban, havi bontásban.

Image RemovedImage Added

Mulasztás %

Image Added

A mulasztások miatt kritikus helyzetben lévő tanulók fokozott figyelemmel kísérése érdekében a gondviselő értesítése szükséges abban az esetben, ha félévkor az éves gyakorlati óraszám 10%-át már mulasztotta a tanuló.


A lapon a tanuló egyes tantárgyakból elért százalékos mulasztásai jelennek meg. Az egyes oszlopokba a tantárgy éves óraszáma kerül be (140, 60, 35, stb.). A diagram azt mutatja meg, hogy az adott tantárgy óráinak hány százalékáról hiányzott már a tanuló. 20% felett piros, 10% felett pedig sárga színt kap.

Image Added

Intézkedési tervek

Image Added

Include Page
Intézkedési tervek
Intézkedési tervek


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv