Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Kezdőlaphoz hasonlóan a Tanulók ESL menüpont is annak megfelelően jelenik meg, hogy milyen felhasználói jogosultsági szinttel lépett be az adott felhasználó a felületre. Bármilyen jogosultsági szintre érvényes azonban, hogy a felületen egy gyors áttekintő nézetet kap a felhasználó a teljes, általa elérhető intézményi hálózatra, mely elemeire történő kattintással annak részletes adatait tudja elérni.


ESL felület Fenntartónkénti eltérése

Az ESL modul Tanulók szintjének megjelenítése a Klebelsberg Központ Tankerületei által fenntartott intézményekben a kérésnek megfelelően nem jelenik meg!


 Jogosultságok az ESL modulban

A jogosultsági rendszer leírása

A KRÉTA Tanulói Monitoring rendszermodulban az alábbi szerepköröket különböztetjük meg:

 • NSZFH – megtekintheti az egyes intézményekre vonatkozó aggregált adatokat és grafikonokat, elérheti az intézmény valamennyi tanulójára, összes osztályára és a teljes intézményre vonatkozó indikátorok adatait;
 • Szakképzési Centrum – hozzáférhet az adott Szakképzési Centrum alá tartozó valamennyi intézményre vonatkozó adatokhoz, indikátorokhoz és dokumentumokhoz, elérheti az intézmény valamennyi tanulójára, összes osztályára és a teljes intézményre vonatkozó indikátorok adatait;
 • Intézményvezetés – elérheti az intézmény valamennyi tanulójára, összes osztályára és a teljes intézményre vonatkozó indikátorok adatait;
 • ESL - önálló, vezetői szintű ESL jogosultság beállítás. Az ESL jogkör csak NAPLÓ vagy ADMINISZTRÁTOR jogkörrel együtt értelmezhető. 
 • Osztályfőnök – elérheti a teljes intézményre vonatkozó indikátorok adatait, megtekintheti a saját osztálya tanulóira, illetve az egész osztályra vonatozó indikátorokat grafikus formában megjelenítve, vizsgálhatja a tanulmányi átlageredmények és mulasztások változásait.


Osztályfőnökök és Osztályfőnök helyettesek számára nem szükséges külön ESL jogosultság kiadása, azt automatikusan megkapják saját osztályuk esetében a rendszertől!


Az Intézményvezetők és az Osztályfőnökök az ESL Modult minden esetben a KRÉTA Napló felületén keresztül érheti el! Ilyen értelemben először mindig a KRÉTA rendszerbe kell bejelentkezni majd - a megfelelő jogosultság esetén - a menüsorban látható ESL gombra kell kattintani.
Az egyes jogosultsági szintek beállítási lehetőségei

Osztályfőnök jogosultsági szint

Külön beállítást nem igényel a jogosultság elérése.

Minden olyan KRÉTA felhasználó, aki a Nyilvántartások / Osztályok felületen legalább egy osztálynál be van állítva Osztályfőnök vagy Osztályfőnök-helyettes mezőkbe, automatikusan megkapja az Osztályfőnöki jogot saját osztályára/aira vonatkozóan az ESL modulban.

Az intézményi KRÉTA rendszerekbe történő Napló felületre bejelentkezést követően a menüsor fejlécben megjelenő  (ESL) gomb megnyomását követően a felhasználót automatikusan átnavigálja a rendszer az ESL felületre.

Intézményvezetés jogosultsági szint

Külön beállítást nem igényel a jogosultság elérése.

Minden olyan KRÉTA felhasználó, akinek a Nyilvántartások / Alkalmazottak felületen a Munkaügyi adatoknál beállításra került Vezetői óraszám ok mezőben az alábbiak közül szerepel bármelyik, automatikusan megkapja az Intézményvezetői jogot saját intézményére/eire vonatkozóan az ESL modulban.

 • Intézményvezető
 • Tagintézmény-vezető
 • Intézményegység-vezető
 • Intézményvezető-helyettes
 • Tagintézményvezető-helyettes
 • Intézményegységvezető-helyettesAz intézményi KRÉTA rendszerekbe történő Napló felületre történő bejelentkezést követően a menüsor fejlécben megjelenő  (ESL) gomb megnyomását követően a felhasználót automatikusan átnavigálja a rendszer az ESL felületre.

Önálló ESL jogosultsági szint

Abban az esetben ha nem vezetőnek szeretnénk ESL vezetői jogosultságot adni (pl.: gyakorlati oktatásvezetőnek, ifjúságvédelmi felelősnek stb.), akkor a KRÉTA rendszerben lehet explicit ESL jogosultságot is beállítani. Ilyen esetben a felhasználó - egy meglévő Adminisztrátor vagy Napló jogosultság mellett - vezetői jogkörrel beléphet az ESL modulba és az összes osztály adatát láthatja. 

Szakképzési Centrum és NSZFH jogosultsági szint

Külön beállítást nem igényel.

Minden Központi KRÉTA felhasználónak megjelenik a menüsorában egy ESL menüpont.A Központi KRÉTA rendszerekben beállított, hozzáférhető intézményi hálózatnak megfelelően, a felhasználót automatikusan átnavigálja a rendszer az ESL felületre.A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

 NSZFH jogosultsági szint

Kezdőlap / Tanulók

Adott osztályhoz tartozó tanulók listája. Az adott Szakképzési Centrum és annak intézménye az Intézményi ESL menüponton keresztül választható, az osztály akár az Osztály ESL menüponton keresztül, akár a legördíthető listából kiválasztható. Rákattintva valamelyik tanulóra megtekinhetőek annak ESL adatai.

A tanulók ESL adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatóak. 

 Erről bővebben itt olvashat.


Felület exportálás

Az aloldal fejlécének jobb szélén lévő ikonok segítségével kész dokumentumokat generál számunkra a rendszermodul.

ESL

A kijelölt tanulók ESL dokumentumának letöltése PDF formátumban.

XLSX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Excel formátumban (xlsx).

DOCX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Word formátumban (docx).

PPTX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Powerpoint formátumban (pptx).

 

A felület visszaigazolást ad, amint a dokumentum elkészült és eszközünkre letöltésre került.


Nézet váltás

A felületek alapnézetét szintén az aloldalak tetején található váltó gombok segítségével lehet módosítani.

Lista nézet

Lista nézetre váltás esetén az adatok listázott formában jelennek meg.

 

Szűrők

Ekkor külön állítható, hogy a táblázatok fejlécében megjelenjenek e a kereső mezők, melyek segítségével a táblázat szűrhető, vagy se:

Fejléc rögzítés

Továbbá állíthat, hogy a felület fejléce rögzített vagy felodott állapotban legyen e a görgetés során.

Táblázat nézet

Az alapbeállításra a táblázatnézet váltó gomb ismételt megnyomásával tudunk visszakapcsolni.


Diagrammok módosítása

Sok diagramm, kimutatás alatt találhatóak olyan megjeleníthető elemek, összehasonlítási támpontok, melyeket a felhasználók tudnak ki-be kapcsolni az arra történő kattintással:

Osztályátlag rávetitett Évfolyam átlag megjelenítéssel

 


Diagram exportálás

A Diagrammok jobb felső sarkában található szürke mezőre pozícionált egérmutató hatására az adott diagram exportálási menüje nyílik meg.

Itt 3 fő generálási típus és azok alpontjai állnak rendelkezésünkre a diagram kinyerésére a felületről:

Kép

 1. PNG formátum
 2. JPG formátum
 3. GIF formátum
 4. SVG formátum
 5. PDF formátum

Adat

 1. JSON formátum
 2. CSV formátum
 3. XLSX formátum


Nyomtat


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

Áttekintés

Megmutatja az adott tanuló ESL adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Tanuló neve
 • Lemorzsolódásának veszélye
 • Bukásra áll: Megmutatja, hogy a tanuló hány tantárgyból áll bukásra.
 • Tanulmányi átlaga: A tanuló aktuális tanulmányi átlaga.
 • Összes mulasztása: A tanuló összes mulasztásainak száma, ide értve az igazolt, igazolatlan és igazolandó mulasztásokat.
 • Igazolatlan: A tanuló igazolatlan óráinak száma.

Diagramok

Egyszerű:

Megmutatja az adott tanuló bukási lehetőségének százalékos mértékét.


Részletes:

Megmutatja az adott tanuló tantárgyi bukásának, átlagának, mulasztásainak százalékos mértékét.


Bukások száma:

Megmutatja az adott tanuló bukásainak számát tantárgyanként, havi bontásban, valamint a tanuló tanulmányi átlagát, és ezek változásait.


Mulasztások diagram:

Megmutatja az adott tanuló mulasztásainak változását havi bontásban.


Értékelés

Adott tanuló értékeléseivel kapcsolatos adatok.

Tanulói diagram:

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tanulói átlag diagram tantárgyanként:

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait és jegyeinek számát, valamint ezek változását az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tantárgy

Megmutatja az adott tanuló tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az osztály- és az évfolyam átlaghoz képest.

Tanuló átlaga egy kiválasztott tantárgy esetén diagram:

Megmutatja a tanuló tanulmányi átlagát és jegyeinek számát egy kiválasztott tantárgyra vonatkozóan, havi bontásban, valamint ennek változásait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tanuló tanulmányi átlaga tantárgyanként diagram:

Megmutatja a tanuló tanulmányi átlagát a tantárgyi besorolásokra szűrve, vagy egy, illetve akár több kiválasztott tantárgyra vonatkozóan, havi bontásban.


Mulasztás


Megmutatja a tanuló mulasztási adatait.

Mulasztások tantárgyanként diagram:

Megmutatja a tanuló tantárgyankénti mulasztási adatait óraszámban összesítve és ezek százalékos arányait, illetve csoportosítva, úgy, mint igazolt, igazolatlan és igazolandó.


Igazolt mulasztások diagram:

Megmutatja a tanuló összes igazolt mulasztásait, valamint azt, hogy ezek közül mennyit tesznek ki az orvosi igazolások, számszerűen és százalékos arányban, havi bontásban.

Mulasztás %

A mulasztások miatt kritikus helyzetben lévő tanulók fokozott figyelemmel kísérése érdekében a gondviselő értesítése szükséges abban az esetben, ha félévkor az éves gyakorlati óraszám 10%-át már mulasztotta a tanuló.


A lapon a tanuló egyes tantárgyakból elért százalékos mulasztásai jelennek meg. Az egyes oszlopokba a tantárgy éves óraszáma kerül be (140, 60, 35, stb.). A diagram azt mutatja meg, hogy az adott tantárgy óráinak hány százalékáról hiányzott már a tanuló. 20% felett piros, 10% felett pedig sárga színt kap.

Intézkedési tervek

Ezen a felületen tölthetők fel az adott szinten szükséges intézkedési tervek.


A listában megjelennek a már feltöltött Intézkedési tervek.

Új tervet feltölteni az Új terv gomb segítségével lehet, melynek megnyomását követően a feltöltési segédablak nyílik meg.

A Fájl csatolása gomb megnyomását követően az adott számítógépen kikereshető a feltölteni kívánt dokumentum, amit a feltöltőablakba visszatérve ellenőrizhetünk.

A Mentést követően a fájl a listába kerül, ahonnan letölthető, adatai megtekinthetőek.

A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv


 Szakképzési Centrum jogosultsági szint

Kezdőlap / Tanulók

Adott osztályhoz tartozó tanulók listája. Az adott intézmény az Intézményi ESL menüponton keresztül választható, az osztály akár az Osztály ESL menüponton keresztül, akár a legördíthető listából kiválasztható. Rákattintva valamelyik tanulóra megtekinhetőek annak ESL adatai.

A tanulók ESL adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatóak. 

 Erről bővebben itt olvashat.


Felület exportálás

Az aloldal fejlécének jobb szélén lévő ikonok segítségével kész dokumentumokat generál számunkra a rendszermodul.

ESL

A kijelölt tanulók ESL dokumentumának letöltése PDF formátumban.

XLSX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Excel formátumban (xlsx).

DOCX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Word formátumban (docx).

PPTX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Powerpoint formátumban (pptx).

 

A felület visszaigazolást ad, amint a dokumentum elkészült és eszközünkre letöltésre került.


Nézet váltás

A felületek alapnézetét szintén az aloldalak tetején található váltó gombok segítségével lehet módosítani.

Lista nézet

Lista nézetre váltás esetén az adatok listázott formában jelennek meg.

 

Szűrők

Ekkor külön állítható, hogy a táblázatok fejlécében megjelenjenek e a kereső mezők, melyek segítségével a táblázat szűrhető, vagy se:

Fejléc rögzítés

Továbbá állíthat, hogy a felület fejléce rögzített vagy felodott állapotban legyen e a görgetés során.

Táblázat nézet

Az alapbeállításra a táblázatnézet váltó gomb ismételt megnyomásával tudunk visszakapcsolni.


Diagrammok módosítása

Sok diagramm, kimutatás alatt találhatóak olyan megjeleníthető elemek, összehasonlítási támpontok, melyeket a felhasználók tudnak ki-be kapcsolni az arra történő kattintással:

Osztályátlag rávetitett Évfolyam átlag megjelenítéssel

 


Diagram exportálás

A Diagrammok jobb felső sarkában található szürke mezőre pozícionált egérmutató hatására az adott diagram exportálási menüje nyílik meg.

Itt 3 fő generálási típus és azok alpontjai állnak rendelkezésünkre a diagram kinyerésére a felületről:

Kép

 1. PNG formátum
 2. JPG formátum
 3. GIF formátum
 4. SVG formátum
 5. PDF formátum

Adat

 1. JSON formátum
 2. CSV formátum
 3. XLSX formátum


Nyomtat


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

Áttekintés

Megmutatja az adott tanuló ESL adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Tanuló neve
 • Lemorzsolódásának veszélye
 • Bukásra áll: Megmutatja, hogy a tanuló hány tantárgyból áll bukásra.
 • Tanulmányi átlaga: A tanuló aktuális tanulmányi átlaga.
 • Összes mulasztása: A tanuló összes mulasztásainak száma, ide értve az igazolt, igazolatlan és igazolandó mulasztásokat.
 • Igazolatlan: A tanuló igazolatlan óráinak száma.

Diagramok

Egyszerű:

Megmutatja az adott tanuló bukási lehetőségének százalékos mértékét.


Részletes:

Megmutatja az adott tanuló tantárgyi bukásának, átlagának, mulasztásainak százalékos mértékét.


Bukások száma:

Megmutatja az adott tanuló bukásainak számát tantárgyanként, havi bontásban, valamint a tanuló tanulmányi átlagát, és ezek változásait.


Mulasztások diagram:

Megmutatja az adott tanuló mulasztásainak változását havi bontásban.


Értékelés

Adott tanuló értékeléseivel kapcsolatos adatok.

Tanulói diagram:

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tanulói átlag diagram tantárgyanként:

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait és jegyeinek számát, valamint ezek változását az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tantárgy

Megmutatja az adott tanuló tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az osztály- és az évfolyam átlaghoz képest.

Tanuló átlaga egy kiválasztott tantárgy esetén diagram:

Megmutatja a tanuló tanulmányi átlagát és jegyeinek számát egy kiválasztott tantárgyra vonatkozóan, havi bontásban, valamint ennek változásait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tanuló tanulmányi átlaga tantárgyanként diagram:

Megmutatja a tanuló tanulmányi átlagát a tantárgyi besorolásokra szűrve, vagy egy, illetve akár több kiválasztott tantárgyra vonatkozóan, havi bontásban.


Mulasztás


Megmutatja a tanuló mulasztási adatait.

Mulasztások tantárgyanként diagram:

Megmutatja a tanuló tantárgyankénti mulasztási adatait óraszámban összesítve és ezek százalékos arányait, illetve csoportosítva, úgy, mint igazolt, igazolatlan és igazolandó.


Igazolt mulasztások diagram:

Megmutatja a tanuló összes igazolt mulasztásait, valamint azt, hogy ezek közül mennyit tesznek ki az orvosi igazolások, számszerűen és százalékos arányban, havi bontásban.

Mulasztás %

A mulasztások miatt kritikus helyzetben lévő tanulók fokozott figyelemmel kísérése érdekében a gondviselő értesítése szükséges abban az esetben, ha félévkor az éves gyakorlati óraszám 10%-át már mulasztotta a tanuló.


A lapon a tanuló egyes tantárgyakból elért százalékos mulasztásai jelennek meg. Az egyes oszlopokba a tantárgy éves óraszáma kerül be (140, 60, 35, stb.). A diagram azt mutatja meg, hogy az adott tantárgy óráinak hány százalékáról hiányzott már a tanuló. 20% felett piros, 10% felett pedig sárga színt kap.

Intézkedési tervek

Ezen a felületen tölthetők fel az adott szinten szükséges intézkedési tervek.


A listában megjelennek a már feltöltött Intézkedési tervek.

Új tervet feltölteni az Új terv gomb segítségével lehet, melynek megnyomását követően a feltöltési segédablak nyílik meg.

A Fájl csatolása gomb megnyomását követően az adott számítógépen kikereshető a feltölteni kívánt dokumentum, amit a feltöltőablakba visszatérve ellenőrizhetünk.

A Mentést követően a fájl a listába kerül, ahonnan letölthető, adatai megtekinthetőek.

A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv


 Intézményvezetés jogosultsági szint

Kezdőlap / Tanulók

Adott osztályhoz tartozó tanulók listája. Az osztály akár az Osztály ESL menüponton keresztül, akár a legördíthető listából kiválasztható. Rákattintva valamelyik tanulóra megtekinhetőek annak ESL adatai.

A tanulók ESL adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatóak. 

 Erről bővebben itt olvashat.


Felület exportálás

Az aloldal fejlécének jobb szélén lévő ikonok segítségével kész dokumentumokat generál számunkra a rendszermodul.

ESL

A kijelölt tanulók ESL dokumentumának letöltése PDF formátumban.

XLSX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Excel formátumban (xlsx).

DOCX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Word formátumban (docx).

PPTX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Powerpoint formátumban (pptx).

 

A felület visszaigazolást ad, amint a dokumentum elkészült és eszközünkre letöltésre került.


Nézet váltás

A felületek alapnézetét szintén az aloldalak tetején található váltó gombok segítségével lehet módosítani.

Lista nézet

Lista nézetre váltás esetén az adatok listázott formában jelennek meg.

 

Szűrők

Ekkor külön állítható, hogy a táblázatok fejlécében megjelenjenek e a kereső mezők, melyek segítségével a táblázat szűrhető, vagy se:

Fejléc rögzítés

Továbbá állíthat, hogy a felület fejléce rögzített vagy felodott állapotban legyen e a görgetés során.

Táblázat nézet

Az alapbeállításra a táblázatnézet váltó gomb ismételt megnyomásával tudunk visszakapcsolni.


Diagrammok módosítása

Sok diagramm, kimutatás alatt találhatóak olyan megjeleníthető elemek, összehasonlítási támpontok, melyeket a felhasználók tudnak ki-be kapcsolni az arra történő kattintással:

Osztályátlag rávetitett Évfolyam átlag megjelenítéssel

 


Diagram exportálás

A Diagrammok jobb felső sarkában található szürke mezőre pozícionált egérmutató hatására az adott diagram exportálási menüje nyílik meg.

Itt 3 fő generálási típus és azok alpontjai állnak rendelkezésünkre a diagram kinyerésére a felületről:

Kép

 1. PNG formátum
 2. JPG formátum
 3. GIF formátum
 4. SVG formátum
 5. PDF formátum

Adat

 1. JSON formátum
 2. CSV formátum
 3. XLSX formátum


Nyomtat


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv

Áttekintés

Megmutatja az adott tanuló ESL adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Tanuló neve
 • Lemorzsolódásának veszélye
 • Bukásra áll: Megmutatja, hogy a tanuló hány tantárgyból áll bukásra.
 • Tanulmányi átlaga: A tanuló aktuális tanulmányi átlaga.
 • Összes mulasztása: A tanuló összes mulasztásainak száma, ide értve az igazolt, igazolatlan és igazolandó mulasztásokat.
 • Igazolatlan: A tanuló igazolatlan óráinak száma.

Diagramok

Egyszerű:

Megmutatja az adott tanuló bukási lehetőségének százalékos mértékét.


Részletes:

Megmutatja az adott tanuló tantárgyi bukásának, átlagának, mulasztásainak százalékos mértékét.


Bukások száma:

Megmutatja az adott tanuló bukásainak számát tantárgyanként, havi bontásban, valamint a tanuló tanulmányi átlagát, és ezek változásait.


Mulasztások diagram:

Megmutatja az adott tanuló mulasztásainak változását havi bontásban.


Értékelés

Adott tanuló értékeléseivel kapcsolatos adatok.

Tanulói diagram:

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tanulói átlag diagram tantárgyanként:

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait és jegyeinek számát, valamint ezek változását az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.

 


Tantárgy


Megmutatja az adott tanuló tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az osztály- és az évfolyam átlaghoz képest.

Tanuló átlaga egy kiválasztott tantárgy esetén diagram:

Megmutatja a tanuló tanulmányi átlagát és jegyeinek számát egy kiválasztott tantárgyra vonatkozóan, havi bontásban, valamint ennek változásait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tanuló tanulmányi átlaga tantárgyanként diagram:

Megmutatja a tanuló tanulmányi átlagát a tantárgyi besorolásokra szűrve, vagy egy, illetve akár több kiválasztott tantárgyra vonatkozóan, havi bontásban.

 


Mulasztás


Megmutatja a tanuló mulasztási adatait.

Mulasztások tantárgyanként diagram:

Megmutatja a tanuló tantárgyankénti mulasztási adatait óraszámban összesítve és ezek százalékos arányait, illetve csoportosítva, úgy, mint igazolt, igazolatlan és igazolandó.


Igazolt mulasztások diagram:

Megmutatja a tanuló összes igazolt mulasztásait, valamint azt, hogy ezek közül mennyit tesznek ki az orvosi igazolások, számszerűen és százalékos arányban, havi bontásban.

Mulasztás %

A mulasztások miatt kritikus helyzetben lévő tanulók fokozott figyelemmel kísérése érdekében a gondviselő értesítése szükséges abban az esetben, ha félévkor az éves gyakorlati óraszám 10%-át már mulasztotta a tanuló.


A lapon a tanuló egyes tantárgyakból elért százalékos mulasztásai jelennek meg. Az egyes oszlopokba a tantárgy éves óraszáma kerül be (140, 60, 35, stb.). A diagram azt mutatja meg, hogy az adott tantárgy óráinak hány százalékáról hiányzott már a tanuló. 20% felett piros, 10% felett pedig sárga színt kap.

Intézkedési tervek

Ezen a felületen tölthetők fel az adott szinten szükséges intézkedési tervek.


A listában megjelennek a már feltöltött Intézkedési tervek.

Új tervet feltölteni az Új terv gomb segítségével lehet, melynek megnyomását követően a feltöltési segédablak nyílik meg.

A Fájl csatolása gomb megnyomását követően az adott számítógépen kikereshető a feltölteni kívánt dokumentum, amit a feltöltőablakba visszatérve ellenőrizhetünk.

A Mentést követően a fájl a listába kerül, ahonnan letölthető, adatai megtekinthetőek.

A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv


 Osztályfőnök jogosultsági szint

Kezdőlap / Tanulók

Adott osztályhoz tartozó tanulók listája. Rákattintva valamelyik tanulóra megtekinhetőek annak ESL adatai.

A tanulók ESL adatai azok kijelölése után különféle formátumú dokumentumokba exportálhatóak. 

 Erről bővebben itt olvashat.


Felület exportálás

Az aloldal fejlécének jobb szélén lévő ikonok segítségével kész dokumentumokat generál számunkra a rendszermodul.

ESL

A kijelölt tanulók ESL dokumentumának letöltése PDF formátumban.

XLSX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Excel formátumban (xlsx).

DOCX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Word formátumban (docx).

PPTX

A kijelölt tanulók/osztályok ESL dokumentumának exportálása MS Powerpoint formátumban (pptx).

 

A felület visszaigazolást ad, amint a dokumentum elkészült és eszközünkre letöltésre került.


Nézet váltás

A felületek alapnézetét szintén az aloldalak tetején található váltó gombok segítségével lehet módosítani.

Lista nézet

Lista nézetre váltás esetén az adatok listázott formában jelennek meg.

 

Szűrők

Ekkor külön állítható, hogy a táblázatok fejlécében megjelenjenek e a kereső mezők, melyek segítségével a táblázat szűrhető, vagy se:

Fejléc rögzítés

Továbbá állíthat, hogy a felület fejléce rögzített vagy felodott állapotban legyen e a görgetés során.

Táblázat nézet

Az alapbeállításra a táblázatnézet váltó gomb ismételt megnyomásával tudunk visszakapcsolni.


Diagrammok módosítása

Sok diagramm, kimutatás alatt találhatóak olyan megjeleníthető elemek, összehasonlítási támpontok, melyeket a felhasználók tudnak ki-be kapcsolni az arra történő kattintással:

Osztályátlag rávetitett Évfolyam átlag megjelenítéssel

 


Diagram exportálás

A Diagrammok jobb felső sarkában található szürke mezőre pozícionált egérmutató hatására az adott diagram exportálási menüje nyílik meg.

Itt 3 fő generálási típus és azok alpontjai állnak rendelkezésünkre a diagram kinyerésére a felületről:

Kép

 1. PNG formátum
 2. JPG formátum
 3. GIF formátum
 4. SVG formátum
 5. PDF formátum

Adat

 1. JSON formátum
 2. CSV formátum
 3. XLSX formátum


Nyomtat


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv


Áttekintés

Megmutatja az adott tanuló ESL adatait átfogó diagramokon, valamint megtekinthetők az ehhez tartozó alapadatok, úgy, mint:

 • Tanuló neve
 • Lemorzsolódásának veszélye
 • Bukásra áll: Megmutatja, hogy a tanuló hány tantárgyból áll bukásra.
 • Tanulmányi átlaga: A tanuló aktuális tanulmányi átlaga.
 • Összes mulasztása: A tanuló összes mulasztásainak száma, ide értve az igazolt, igazolatlan és igazolandó mulasztásokat.
 • Igazolatlan: A tanuló igazolatlan óráinak száma.

Diagramok

Egyszerű:

Megmutatja az adott tanuló bukási lehetőségének százalékos mértékét.


Részletes:

Megmutatja az adott tanuló tantárgyi bukásának, átlagának, mulasztásainak százalékos mértékét.


Bukások száma:

Megmutatja az adott tanuló bukásainak számát tantárgyanként, havi bontásban, valamint a tanuló tanulmányi átlagát, és ezek változásait.


Mulasztások diagram:

Megmutatja az adott tanuló mulasztásainak változását havi bontásban.

 


Értékelés

Adott tanuló értékeléseivel kapcsolatos adatok.

Tanulói diagram:

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tanulói átlag diagram tantárgyanként:

Megmutatja a tanuló aktuális tantárgyi átlagait és jegyeinek számát, valamint ezek változását az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.

 


Tantárgy


Megmutatja az adott tanuló tanulmányi átlagait tantárgyanként, a jegyek számát, és ezek változásait az osztály- és az évfolyam átlaghoz képest.

Tanuló átlaga egy kiválasztott tantárgy esetén diagram:

Megmutatja a tanuló tanulmányi átlagát és jegyeinek számát egy kiválasztott tantárgyra vonatkozóan, havi bontásban, valamint ennek változásait az osztály- és évfolyam átlaghoz képest.


Tanuló tanulmányi átlaga tantárgyanként diagram:

Megmutatja a tanuló tanulmányi átlagát a tantárgyi besorolásokra szűrve, vagy egy, illetve akár több kiválasztott tantárgyra vonatkozóan, havi bontásban.

 


Mulasztás


Megmutatja a tanuló mulasztási adatait.

Mulasztások tantárgyanként diagram:

Megmutatja a tanuló tantárgyankénti mulasztási adatait óraszámban összesítve és ezek százalékos arányait, illetve csoportosítva, úgy, mint igazolt, igazolatlan és igazolandó.


Igazolt mulasztások diagram:

Megmutatja a tanuló összes igazolt mulasztásait, valamint azt, hogy ezek közül mennyit tesznek ki az orvosi igazolások, számszerűen és százalékos arányban, havi bontásban.

Mulasztás %

A mulasztások miatt kritikus helyzetben lévő tanulók fokozott figyelemmel kísérése érdekében a gondviselő értesítése szükséges abban az esetben, ha félévkor az éves gyakorlati óraszám 10%-át már mulasztotta a tanuló.


A lapon a tanuló egyes tantárgyakból elért százalékos mulasztásai jelennek meg. Az egyes oszlopokba a tantárgy éves óraszáma kerül be (140, 60, 35, stb.). A diagram azt mutatja meg, hogy az adott tantárgy óráinak hány százalékáról hiányzott már a tanuló. 20% felett piros, 10% felett pedig sárga színt kap.


Intézkedési tervek

Ezen a felületen tölthetők fel az adott szinten szükséges intézkedési tervek.


A listában megjelennek a már feltöltött Intézkedési tervek.

Új tervet feltölteni az Új terv gomb segítségével lehet, melynek megnyomását követően a feltöltési segédablak nyílik meg.

A Fájl csatolása gomb megnyomását követően az adott számítógépen kikereshető a feltölteni kívánt dokumentum, amit a feltöltőablakba visszatérve ellenőrizhetünk.

A Mentést követően a fájl a listába kerül, ahonnan letölthető, adatai megtekinthetőek.

A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv


Egészségügyi feljegyzés

A beiratkozás után kiderülő, vagy azt követően megjelenő egészségügyi problémák jelzésére is alkalmas az ESL Modul. Amennyiben egy tanulónak van egészségügyi feljegyzése, akkor egy kis ikon jelenik meg a tanuló ESL adatainál és az ikonra vitt egérmutató hatására felugró buborékban a következő szöveg szerepel “A tanulónak egészségügyi feljegyzése van”, de konkrétan a feljegyzést nem jeleníti meg a felület a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A Feljegyzés megismerésére jogosult személyek a KRÉTA rendszerben meg tudják tekinteni a bejegyzések teljes tartalmát.
A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv.


A GINOP 6.2.2. VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, "A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése" c. kiemelt projekt keretében megvalósuló KRÉTA ESL Komponens működését bemutató Felhasználói Kézikönyv.

 • No labels