Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mit kell tudni a KRÉTA-ESL moduljáról? 

Az Európa 2020 stratégia az Európai Uniónak az aktuális évtizedre elfogadott foglalkoztatási és növekedési stratégiája, melynek egyik fő oktatási célkitűzése a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá való csökkentése. Ezzel a célkitűzés elérését támogatja a jelen igazgatási rendszerterv tárgyát képező, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) által kiírt GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című kiemelt projekt, melynek legfontosabb céljai között szerepel a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése.

Mi az KRÉTA-ESL modul célja? 

A Tanuló Monitoring rendszermodul célja, hogy azon keresztül lehetővé váljon a korai iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanuló jelzőrendszer kialakítása, továbbá a tanulók tanulmányi eredményeinek változását, a mulasztások időbeni változását és az egyéb tanulói aktivitásokban bekövetkezett változásokat folyamatosan nyomon követhetővé teszi a pedagógusok, az intézményvezetők, az intézményfenntartó, illetve a szakszolgálatok felelős munkatársai számára. Jelen dokumentumban a Tanuló Monitoring rendszermodul (ESL modul), a továbbiakban Tanuló Monitoring rendszermodul, ESL modul vagy TMR kifejezésekként szerepelnek. 

Milyen köznevelési feladatokkhoz tartozó adatokat kezel a KRÉTA-ESL modulja? 

Az ESL modulban a következő ellátott köznevelési feladatokhoz tartozó, tanórai célúként rögzített értékelések alapján kerülnek megjelenítésre az értékelési adatok:

  • Általános iskola

  • Gimnázium

  • Szakgimnázium

  • Szakiskola

  • Szakközépiskola.

Fontos tudni tehát, hogy aki például Általános Iskola (gyógypedagógia), vagy Gyógypedagógia, stb, amelyek a fenti felsorolásban nincsenek benne, és ahhoz értékeléseket vesznek fel, úgy azt az ESL nem jeleníti meg, bár jogosultságuk van hozzá, hogy belépjenek. Így ha belépnek, akkor nullás adatokat fognak látni (maximum osztály listát, tanulók számát).

Szoftverfrissítések, újdonságok

 

Intézkedési tervek feltöltésének javítása

 

Adatáttöltés javítása

 

OH ESL adatok menü:- dinamikus oszlopkezelés mellett fix oszlopok a táblázat elején

PowerPoint exportokban betűméret javítása

Excel export javítása

Beállítások -> Megjelenés menüben stílus módosítása

 

Intézmény ESL tömeges exportálás limitálása maximum 60 intézményre

Intézkedési terveket érintő módosítások:

Megjelenítő tábla stílusigazítása

Szűrők hozzáadása a felülethez

Több táblázatot is érintőmódosítások:

Szűrővel kapcsolatos javítások

Export gomb a táblázat fejlécbe került áthelyezésre

Grid megjelenítésekben lapozó funkció beállítása

Search

 Keresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.

Intézményvezetői jogosultsági szint

A videóban a KRÉTA-ESL rendszert mutatjuk be intézményvezetői jogosultsági szinttel történő bejelentkezéssel.


Osztályfőnöki funkciók bemutatása

Az oktatóvideóban a KRÉTA-ESL rendszert mutatjuk be osztályfőnöki jogosultsági szinttel történő bejelentkezéssel.